Václav Skoblík, obchodní ředitel UCED

Rok 2024 bude pro energetiku opět velice zajímavý. Očekávám další změny legislativy jak české, tak i evropské. U nás to bude zejména LEX OZE III s definováním parametrů sdílení elektřiny, její akumulace a dalších významných podmínek. V Evropě budou pokračovat snahy další regulace tržních principů. Zajímavý bude vývoj komoditních cen.
Ceny povolenek se v loňském roce dostaly ze svých maxim 100 EUR/MWh pod cenovou úroveň 70 EUR/MWh a s nimi klesala i cena elektřiny. Je vidět, že Evropa má v povolenkách nástroj, kterým lze snižovat cenu elektřiny a mohou být tímto způsobem využívány jako prostředek pro generování peněz pro další a další dotace. Vývoj cen povolenek se dá obtížně předvídat. Závisí zejména na objemu z trhu postupně stahovaných povolenek a bohužel i spekulacím společností, které nemají s energetikou nic společného.

K poklesu ceny elektřiny přispěl další nárůst výroby obnovitelných zdrojů, který jde, a i letos půjde ruku v ruce s vyšším počtem záporných cen elektřiny na denním trhu v době vysokých výrob elektřiny v solárních elektrárnách. Zcela jistě se díky tomu bude rozdíl spotových cen v průběhu dne zvyšovat a ceny v době temných tišin (bez větru a slunce) budou vysoké. Dalším pozitivní vliv na nižší ceny elektřiny měl i pokles cen plynu, který bude roce 2024 pokračovat. To ale za předpokladu, že nenastane žádný další geopolitický konflikt ovlivňující těžbu nebo dopravu.

U cen elektřiny jsme svědky dlouho neviděného jevu. Její aktuální cena na německé burze EEX je pro rok 2024 93 EUR/MW a pro rok 2025 98 EUR/MW. Je to poprvé od prosince 2021, kdy cena pro rok 2025 byla vyšší, než ta pro rok 2024.  Je to jasná předpověď toho, že výrobci nebudou při nejistých cenách vstupů ochotni prodávat za nižší budoucí ceny. Uvidíme, zda se tento trend potvrdí.

Abychom skončili pozitivně, je zřejmé, že ceny komodit budou v roce 2024 nižší než v roce 2023 a nejpozději pro rok 2025 by pokles komoditních cen měli pocítit na svých účtech jak domácnosti, tak na svých nákladech i podnikatelé.

UCED

Energetická skupina UCED je součástí investiční skupiny CREDITAS. Václav Skoblík v UCED zodpovídá za obchod a strategické projekty. Působil v manažerských pozicích v  energetické mezinárodní korporaci. Během své pětadvacetileté praxe v energetice získal zkušenosti z vedení celé řady oblastí, jako je obchod s energetickými komoditami, B2B prodej i energetické projekty a služby.