Doslova invazi robotů zažilo Brno. Nikoli však ve smyslu hrozeb autorů vědecko-fantastické literatury. Naštěstí se stalo spíše inspirací pro průmyslové firmy, které zvažují robotizaci jako nástroj pro zvyšování své konkurenceschopnosti.

Ve dnech 23. a 24. ledna 2024 se v hotelu AVANTI v Brně konal úspěšný 11. ročník konference Roboty, která přilákala více než 300 nadšených příznivců robotiky.

Program byl nabitý praktickými přednáškami o automatizaci v továrnách, představil nejnovější technologie v oblasti robotiky nebo fundovaně informoval o revoluci/evoluci související s Průmyslem 4.0. V sekci o patro výš mohli návštěvníci získat hlubší vhled do nejnovějších inovací v robotice, padala zde témata dotýkající se údržby v robotice, strojového vidění či výhod a nevýhod přijetí automatizace v malých a středních firmách.

Hlavní program byl zakončen diskuzí, které se zhostil duchovní otec konference Lukáš Smelík ze společnosti Trade Media International, organizátora akce a provozovatele informačního webu vseoprumyslu.cz. Ten vsadil na odborný pohled, aktuální otázky a trendy v oblasti robotiky. Do své debaty si pozval zástupce společností, aby s nimi probral věčné téma, zda roboty opravdu berou lidem práci, či pouze vykonávají činnosti, kterých by se lidé rádi pozbyli. Do diskuse byli pozváni klíčoví zástupci firem, včetně technického manažera společnosti Robert Bosch Karla Hrubeše, ředitele robotové divize ve společnosti Stäubli Michala Šáry, produktového ředitele značky Siemens Ondřeje Rakušana a místopředsedy České společnosti pro údržbu Pavla Hortlíka. Hlavní otázka, kterou se účastníci diskuze zabývali, zněla: Opravdu berou roboty lidem práci? Diskutující se museli vypořádat s různými názory, včetně přesvědčení, že „lidé na takových pozicích neumí nic jiného“, domněnky, zda „nový robot přijde až s odchodem operátora“ nebo diskuse o tom, zda „člověk nakonec není efektivnější než stroj“.

Poznámka: Základní myšlenky panelu budou brzy dostupné na portále vseoprumyslu.cz.

Konference nebyla postavena pouze na teorii – návštěvníci mohli osobně vyzkoušet nejrůznější expozice reálných robotů, které předvedly své schopnosti a ukázaly, v jakých odvětvích jsou využívány. Hosté kongresu mohli navštívit také poradenská místa zaměřená na kybernetickou bezpečnost a fascinující ukázky strojového vidění.

Konference Roboty 2024 poskytla platformu pro odhalení nejaktuálnějších inovací v robotice a pro vše, co se týká této dynamické a rychle se rozvíjející sféry techniky. Významní řečníci z České republiky i zahraničí, interaktivní expozice a živé diskuse vytvořily inspirativní prostředí pro sdílení poznatků a podněcování nových myšlenek.

Konference se zúčastnily špičky na trhu, aby předvedly to nejnovější a nejaktuálnější v oblasti robotiky a automatizace. Na konferenci se tak objevili zástupci společnosti Stäubli, ABB, Mitsubishi, Siemens, KUKA, Schneider Electric, Zlín Robotics, Techman ROBOT, Raveo, Güdel a další.

TIP: Nestihli jste program konference? Kontaktujte organizátora na seminare@trademedia.cz pro možnost získat záznam přednášek, nebo navštivte nový veletrh Strojírenská inspirace, který se bude konat od 4. do 6. června 2024 v Plzni (www.strojirenskainspirace.cz).