Běžní uživatelé obvykle spojují umělou inteligenci pouze s chatboty. Podle předpokladů společnosti Huawei ale bude v budoucnu 98 % aplikací umělé inteligence na trhu sloužit potřebám průmyslu a zemědělství, zatímco pouze 2 % přímo spotřebitelům. Proto se zaměří na tento typ aplikací, které navíc využívají konektivitu prostřednictvím 5G sítí. Huawei se chystá také vytvořit laboratoř specializovanou na uplatnění umělé inteligence v průmyslových aplikacích, která umožní simulaci systémů AI a pomůže při jejich výzkumu a vývoji.

„Huawei nebude následovat Baidu nebo Alibabu a investovat velké prostředky do chatbotů a podobných aplikací,“ konstatoval zakladatel a generální ředitel společnosti Huawei Technologies Žen Čeng-fej. „Máme v plánu zřídit laboratoř pro simulaci systémů v cloudu a propojit ji se svým cloudovým centrem v Kuej-čou. Za základ pro budoucí aplikace AI přitom pokládáme 5G technologii a její následovníky. Jsou a budou nezbytné pro budování bezobslužných procesů a provozů, kde technologie postupně nahradí lidi v nebezpečném a nepříjemném prostředí, při fyzicky náročných činnostech nebo tam, kde je potřeba monitorovat a vyhodnocovat mnoho údajů. Od těžby surovin, přes výrobu oceli, dopravu a logistiku s využitím samořídících mechanismů až po účelné zavlažování a hnojení v zemědělské výrobě.“

Z konkrétních již realizovaných aplikací je možné jmenovat moderní distribuční centrum společnosti Huawei v Maďarsku. Systémy založené na umělé inteligenci tu řídí provoz robotických manipulačních vozíků, které samostatně obsluhují určité části skladu. Ale tím zde využití AI nekončí – v kombinaci s rozšířenou realitou se uplatňuje se i při kontrole kvality dílů a sestav, které jsou tu kompletovány a odesílány zákazníkům do celé Evropy.

Dalším příkladem reálné průmyslové aplikace v Evropě je systém s podporou umělé inteligence, který v rámci privátní 5G sítě zajišťuje provoz největšího intermodálního terminálu East-West Gate vybudovaného na pomezí Maďarska a Ukrajiny.

Společnost Huawei se podle slov svého CEO zaměří na aplikace AI, které slouží průmyslové a zemědělské výrobě, nikoli chatbotům. Bude však vyvíjet pouze základní výpočetní a komunikační platformu, nikoli aplikace pro koncové uživatele. Vývoj na poli umělé inteligence souvisí mj. také s potřebou učit se z velkého množství dat. Vzhledem k tomu, že systémy Huawei poskytují základní platformu, neanalyzují zákaznická data s porozuměním jejich obsahu. Na rozsáhlých vzorcích anonymizovaných dat probíhá i vývoj a školení systémů.

Jedním z předpokladů pro vývoj AI je pro Huawei posílení kapacity v oboru matematických věd, protože klíčové je nalezení správných algoritmů pro zpracování dat. Plánovaná laboratoř poskytne něco jako „digitální větrný tunel“, kde bude probíhat modelování, analýza, simulace, testování a optimalizace navrhovaných systémů.

Více na www.huawei.com