Společnost Doosan Škoda Power získala zakázku na další zajímavý projekt na ostrově Réunion. Český výrobce parních turbín z Plzně dodá francouzskému výrobci elektřiny, společnosti Albioma, dvě průmyslové turbíny o výkonu 30 MW se dvěma vstupy a řízeným odběrem, převodovkami a generátory. Vzhledem k izolovanosti elektrické sítě ostrova a nutnosti zajistit nepřetržitou výrobu bylo důležité splnit přísné požadavky zákazníka na spolehlivost, účinnost a kvalitu.

Réunion je nádhernou turistickou destinací a zároveň centrem výroby cukru. Sezónní sklizeň na ostrově je provázena také nárůstem poptávky po elektřině. Stabilitu rozvodné sítě je tedy nutno zaručit i během špičkové poptávky související s výrobou cukru. „Pro společnost Doosan Škoda Power se jedná o významný projekt, kdy musíme do stávající strojovny zabudovat dvě soustrojí. Na výměnu starých turbín za nové je k dispozici jen omezený čas, přičemž úpravy stávající budovy mohou být jen minimální. To je výzva, s níž jsme se museli vypořádat a nabídnout spolehlivé, flexibilní a efektivní řešení parních turbín. Zároveň jsme také museli připravit harmonogram potřebných prací tak, aby se vešly do dostupného časového okna,“ dodává Michal Sarpong, oblastní ředitel prodeje ve společnosti Doosan Škoda Power.

Průmyslové aplikace, kde je turbína potřebná nejen pro výrobu elektrické energie, ale i pro další technologické dodávky v rámci výroby, jsou v současné době jedním z hlavních motorů trhu. Energii lze vyrábět různými obnovitelnými způsoby. Kombinace se stabilní poptávkou po páře předem stanovené teploty a tlaku, která je dána nepřetržitou produkcí, je však pro turbíny světové úrovně, které vyrábí Doosan Škoda Power v Plzni, velkou výhodou a poskytuje další přidanou hodnotu. Zaměření na účinnost a přechod z fosilních paliv na biomasu jakožto paliva vyráběného z odpadu pomáhá snižovat emise a využít palivo dostupné z výroby cukru.

Co se týče výroby elektrické energie, svět se stává ekologičtějším a v širokém měřítku se využívají obnovitelné technologie, avšak parní turbíny jako konvenční technologie v něm stále mají své místo. Díky neustálému zlepšování účinnosti spalují turbíny méně paliva. Konverze uhelných kotlů na spalování biomasy jako v případě společnosti Albioma je skvělým příkladem využití odpadu z výroby cukrové třtiny, účinné výroby energie a zároveň zajišťuje dodávky technologické páry pro výrobu. Společnost Doosan Škoda Power se zavázala podílet se na snižování množství emisí a CO2 v průmyslu v celosvětovém měřítku.