V letošní Zprávě o udržitelném rozvoji byla Česká republika vyhodnocena jako 13. nejlepší na světě ze 163 hodnocených zemí v plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. Zprávu každoročně vydává Síť řešení pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s Výborem OECD pro rozvojovou pomoc.

Dne 2. června 2022 byla zveřejněna pravidelná Zpráva o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report 2022 – SDR). Zprávu tradičně doprovází tzv. ukazatel udržitelného rozvoje (SDG Index), který sleduje pokrok v plnění cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDG). ČR se letos umístila na 13. místě na světě (ze 163 hodnocených zemí) s celkovým skóre 80,47. Skóre vyjadřuje celkový pokrok při plnění 17 SDG.

Zpráva je výsledkem činnosti skupiny autorů pod vedením prof. Jeffreyho Sachse z Columbia University v New Yorku a předsedy Sítě pro řešení udržitelného rozvoje (Sustainable Development Solutions Network – SDSN) a Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (OECD Development Assistance Committee) pod vedením předsedkyně výboru Susanny Moorehead.

Přední místa v celosvětovém žebříčku tradičně obsazují skandinávské země. Na prvním místě v roce 2022 skončilo stejně jako v roce 2021 Finsko s celkovým skóre 86,51. Následují Dánsko, Švédsko, Norsko, Rakousko, Německo, Francie, Švýcarsko, Irsko a Estonsko. Maximální skóre činí 100, pokud země splní všech 17 SDG.

ČR podle SDR 2022 již splnila SDG 1 (konec chudoby) a zdařile míří ke splnění SDG 6 (čistá voda a sanitační zařízení), SDG 8 (důstojná práce a ekonomický růst), SDG 11 (udržitelná města a obce) a SDG 15 (život na souši).

ČR naopak čelí největším výzvám a stagnuje při plnění SDG 12 (zodpovědná spotřeba a výroba) a SDG 13 (klimatická opatření). Pouze mírné zlepšení vykazuje ČR při plnění SDG 2 (konec hladu) a SDG 17 (partnerství pro plnění cílů).

SDG byly přijaty členskými zeměmi OSN v roce 2015 a stanovují závazky, které chce OSN splnit do roku 2030 v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. ČR absolvovala již dva dobrovolné národní přezkumy plnění SDG v letech 2017 a 2021. Dobrovolný národní přezkum vyhodnocuje plnění SDG členskými zeměmi OSN.

SDR je nejrozsáhlejší nezávislá pravidelná zpráva o pokroku při plnění SDG v jednotlivých státech. Vychází z aktuálních údajů oficiálních zdrojů (OSN, Světová banka) i z údajů výzkumných institucí a nevládních organizací.

SDSN vznikla pod  záštitou generálního tajemníka OSN v roce 2012 a sdružuje špičková pracoviště generující znalosti  zaměřené na udržitelný rozvoj, organizovaná v národních a regionálních klastrech. Od roku 2022 má SDSN více než 1 600 členů ve 47 sítích ve 137 zemích.

Sustainable Development Report 2022 je k dispozici zde: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2022/2022-sustainable-development-report.pdf