Společnost C-Energy Planá obdržela certifikaci velkokapacitního bateriového úložiště, která umožňuje zařazení baterie do služby minutové zálohy (mFRP) a sekundární regulace (aFRP). Baterie o výkonu 4MW a kapacitě 2,5 MWh již předtím prošla úspěšným testováním. C-Energy tak jako první spustila její plný provoz pro pokrytí služeb výkonové rovnováhy.

Bateriové úložiště bylo na moderním energetickém zdroji v Plané nad Lužnicí instalováno v září 2019. Následně prošlo testováním a získalo potřebnou certifikaci. Ta potvrzuje vlastnosti i schopnost baterie poskytovat požadované služby pro zajištění a udržení bezpečnosti a stability provozu přenosové soustavy. C-Energy se stala vůbec prvním energetickým zdrojem v ČR, který elektrickou energii takto skladuje a využívá ji pro poskytování služeb výkonové rovnováhy.

„Díky certifikaci jsme byli schopni již otestovanou baterii plně zprovoznit a zapojit do služeb výkonové rovnováhy, která mimo jiné zajišťuje i snižování nákladů na stabilitu celé sítě. Kombinace instalované fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště zároveň jako první v České republice dokáže k poskytování služeb výkonové rovnováhy využít elektřinu vyrobenou v obnovitelném zdroji,“ uvedl Ivo Nejdl, jednatel společnosti C-Energy Planá.

Bateriové úložiště je připojeno k nástrojům podpůrných služeb pro korigování rozdílů mezi odběrem a výrobou, které využívá ČEPS jako provozovatel přenosové soustavy.

V testovacím režimu C-Energy otestovalo baterii i pro služby primární regulace (FCP). „Baterie během testu prakticky splnila certifikační podmínky i na službu výkonové rovnováhy primární regulace podle současných technických podmínek Kodexu přenosové soustavy. Certifikaci na primární regulaci jsme však zatím neprovedli, protože Kodex zatím neumožňuje provozovatelům certifikovat baterii jako samostatné zařízení.“, doplňuje rozsah testování Ivo Nejdl.