Společnosti M2M Communication Holding (M2MC), globální lídr v oblasti správy komunikace nízkoenergetických zařízení pro sítě NB-IoT a LTE-M, představila novou verzi své integrační platformy miotiq.com, která jako první na světě podporuje tzv. non-IP přenos. Díky integraci této technologie se spotřeba koncových IoT zařízení využívajících službu miotiq.com může snížit až o 50 procent!

Narrow Band IoT (NB-IoT) a 5G technologie jsou budoucností Internetu věcí. IoT čidla rychle přibývají především v místech s horší dostupností, kde dokážou samostatně pracovat i několik let bez nutnosti dobíjení. Ať už v šachtách, na odlehlých polích nebo třeba v komponentách řešení chytrých měst, způsoby využití dynamicky narůstají a s nimi i potřeba co nejefektivnějšího využití energie vestavených akumulátorů v IoT čidlech.

Společnost M2MC, která se dlouhodobě zaměřuje na optimalizaci komunikace v mobilních IoT sítích, nyní přidala další unikát, který skokově rozšiřuje možnosti nasazení IoT čidel – ve spolupráci s předními vývojáři úsporných zařízení i chytrých aplikací do své integrační platformy miotiq.com integrovala možnost non-IP komunikace.

„Svými možnostmi jsou sítě 5G ideálním řešením pro LowPower IoT. Po zpřístupnění non-IP komunikace a tím souvisejícím zcela zásadním snížením spotřeby energie pro přenos dat již nemají ekvivalentní konkurenci. Jsem hrdý, že jsme spolu s našimi partnery dokázali toto nové rozšíření IoT komunikace nabídnout v produkčním prostředí dostupném ve více než 20 zemích jako první na světě,“ říká Karel Krčmář, CEO M2MC.

Proč je non-IP komunikace tak velká věc?

Zařízení zapojená od sítě internetu věcí již dnes vydrží bez nabíjení měsíce až roky. V současnosti je většina úsporných IoT zařízení připojena přes technologii NB-IoT, fungující na frekvencích mobilních operátorů. To zaručuje vyšší bezpečnosti i lepší dostupnost signálu.

Jednou ze stěžejních výzev NB-IoT technologie bylo využití IP protokolu v rádiové části mezi zařízením a mobilní sítí – zejména podíl IP a UDP hlavičky na celkové velikosti přenášených dat. Energetická náročnost přenosu dat určuje i celkovou výdrž baterií v připojených zařízeních. Díky nasazení technologie non-IP komunikace mohou jednotlivá čidla a další zařízení s platformou miotiq.com komunikovat a pro identifikaci zařízení se následně použije pouze unikátní identifikátor IMSI. Toto řešení dokáže ušetřit až 50 % energie potřebné k přenosu dat.

Integrací non-IP komunikace se nyní výrazným způsobem snižují nároky na spotřebu energie koncových IoT zařízení při zachování všech jejich stávajících výhod, jakými jsou typicky vynikající dostupnost mobilního signálu nebo nejvyšší bezpečnost. Zpřístupnění non-IP komunikace ve službě miotiq.com nyní přináší obrovskou příležitost pro výrobce IoT čidel a vývojáře aplikací, kteří nemusí vyvíjet vlastní rozhraní pro komunikaci s IoT sítí, využívají standardní řešení prostřednictvím REST API a mohou se soustředit pouze na samotný vývoj koncových zařízení, jež mohou v terénu samostatně pracovat až dvakrát déle než dosud. Koncoví zákazníci zase získají výrazně vyšší uživatelský komfort u IoT zařízení využívajících non-IP komunikaci, protože servisní interval výměny baterií v IoT čidlech bude až dvakrát delší.

Co je?

Internet věcí?

Internet věcí (z anglického výrazu Internet of Things neboli IoT) umožňuje kontrolu a komunikaci nejrůznějších zařízení a spotřebičů mezi sebou navzájem nebo přímo s člověkem, a to prostřednictvím bezdrátového přenosu dat přes mobilní sítě. Takto vzájemně propojená zařízení zajišťují sběr velkého množství dat, která mohou najít využití v mnoha nejrůznějších oblastech, jako např. průmyslu, zdravotnictví, meteorologii, dopravě, inteligentní elektroinstalaci atd.

Narrow-band

Nejmodernější síť internetu věcí se označuje jako Narrow-band (NB-IoT). Oproti stávajícím sítím internetu věcí představuje NB-IoT speciální úzkopásmovou síť, která je určena výhradně pro přenos dat. Umožňuje připojit jakékoli chytrá zařízení k síti, ať už se nachází kdekoli. Přenos dat probíhá efektivně a baterie umístěná v zařízení vydrží několik let. Velkou výhodou je vysoká dostupnost signálu a jeho dosah i na těžko přístupných místech, v podzemí nebo pod vodou. Všechna koncová zařízení lze vzdáleně řídit a nastavovat pomocí jednoduché aplikace nebo webu. Klíčové výhody sítí Narrow-band představuje:

  • Vysoké plošné pokrytí.
  • Vysoká prostupnost signálu (přes několik zdí, v podzemí nebo pod vodou).
  • Oboustranná komunikace (všechna koncová zařízení lze řídit a nastavovat na dálku).
  • Dlouhá výdrž baterie (koncová zařízení vydrží až deset let bez nutnosti dobití).
  • Zabezpečení dat (síť je provozována v licencovaném pásmu).
  • Levná koncová zařízení (čidla, moduly a další měřicí přístroje).

Služba miotig

Miotiq představuje integrační platformu umožňující doručení dat z čidel a senzorů v mobilních IoT sítích (NB-IoT a LTE-M) do specializovaných aplikací. Miotiq tvoří klíčovou vrstvu mezi backendem mobilního operátora a databázemi nebo IoT huby – např. Google, Microsoft Azure, AWS nebo i přímo nejrůznějšími aplikacemi. Umožňuje správu zařízení, zpracování dat do různých datových cest (UDP pakety, enkapsulace do TCP/IP komunikace), billing a API pro přímé propojení s aplikacemi.