Před třiceti lety, v roce 1992, byl v České republice otevřen závod světového lídra v oblasti výroby plastových obalů, rakouské společnosti ALPLA. Své vedoucí postavení si obhájila a udržuje i na tuzemském trhu spolu s pravidelnými inovacemi výroby a produktů se aktivně angažuje v oblasti osvěty i vzdělávání a v podpoře zavedení zálohového systému v České republice.

Milionové investice do výzkumu a vývoje

Stejně jako v ostatních oborech, došlo i na trhu plastových obalů za posledních 30 let k výraznému vývoji a změnám. Požadavky zákazníků se zvyšují co do kvality a bezpečnosti výrobků, ale i co se týče jejich vlivu na životní prostředí. Mnohem vyšší nároky jsou kladeny také na produktivitu a efektivitu výroby. „Vzhledem k našemu velmi silnému výzkumu a vývoji, do kterého každoročně investujeme, zůstává ALPLA lídrem v oblasti inovací produktů i používaných technologií. A to nás jako firmu drží již 30 let na špičce v našem oboru,“ říká Jan Daňsa, country manager ALPLA ČR a dodává: „K obchodnímu úspěchu bezpochyby přispívá i stabilní tým pracovníků a silná motivující personální politika. Bez našich zaměstnanců bychom nebyli tam, kde jsme, a za to jim patří obrovské díky.“

Plně recyklovatelné výrobky

ALPLA Česká republika se zaměřuje na výrobu preforem, PET a HDPE lahví a víček především pro nápojový a kosmetický průmysl. Díky silnému zázemí v oblasti nejnovějších technologií je schopna neustále zlepšovat vlastnosti svých výrobků. Asi nejvýznamnější je snížení jejich hmotnosti o 30 %, využívání velkého objemu recyklovaného materiálu (rPET) ve výrobě a snižování barevnosti produktů (meziročně o 20 %) směrem k čirým nebo světle barevným variantám, které budou lépe recyklovatelné.

Podle evropské směrnice musí do roku 2025 každá PET lahev obsahovat alespoň 25 % rPETu, v roce 2030 to bude muset být ještě o pět procent víc. „Co se týká obsahu rPET, je v současné době možné vyrábět lahvi i se 100% rPET. V našem závodě v celkovém objemu výroby zpracováváme kolem 22 % rPETu. Příměs recyklovaného materiálu zatím ale není povinná a zákazníci poptávající obaly s rPET mohou být dnes cenově trochu v nevýhodě, protože rPET je dražší než původní PET. Pokud však bude muset mít každý ve svém portfoliu minimálně 25 až 30 procent rPETu, je to v pořádku,“ myslí si Jan Daňsa.

Celosvětové ocenění za PET lahev

Jedním z klíčových kritérií, který musí udržitelný obal splňovat, aby bylo možné ho dobře recyklovat, je jeho výroba z jednoho materiálu. Z hlediska jeho dalšího možného použití je také nutné, aby měl čirou nebo světlou barvu a byl bez „rukávkové“ etikety. Všechna tato kritéria splňuje PET lahev pro pramenitou vodu Bonny, která vychází ze strategie „design for recycling“. ALPLA za ni získala ocenění Obal roku 2020 a celosvětové ocenění World Star 2021. Významným snížením hmotnosti lahve, aniž by se omezila její funkčnost, a menším množstvím spotřebovaného materiálu došlo při výrobě k poklesu CO2. Jedná se o vůbec první lahev tohoto typu v Česku. Obsahuje 25 % rPET a je opakovaně recyklovatelná.

Podpora systému zálohování

Recyklace je pro společnost ALPLA naprosto zásadní a důležitou součástí firemní strategie.

I proto se v říjnu stala jedním z partnerů iniciativy Zálohujme, která usiluje o podporu zálohového systému v České republice. „Používání recyklovaného materiálu má velmi pozitivní vliv na CO2. Používání rPET snižuje uhlíkovou stopu výrobků až o 90 % oproti původnímu PET materiálu. Zálohování pomůže zlepšit dostupnost materiálu na českém trhu a podpoří jeho recyklaci, tedy uzavření materiálové smyčky tzv. z lahve do lahve,“ dodává ke svému rozhodnutí Jan Daňsa.

Podpora vzdělávání o plastech a udržitelnosti

Od podzimu loňského roku se ALPLA viditelně angažuje také v oblasti osvěty a vzdělávání. Je zakladatelem vzdělávací iniciativy Replastuj, která na základě odborných studií, analýz a rozhovorů s odborníky informuje o plastech a jejich významu pro současnou společnost, stejně jako apeluje na udržitelné nakládání s tímto materiálem, třídění a recyklaci.

„Nedávný průzkum veřejného mínění, který jsme realizovali, potvrdil, že osm z deseti respondentů považuje plasty za nejškodlivější materiál a reálnou hrozbu pro životní prostředí,“ říká Lucie Pavlásková, mluvčí iniciativy Replastuj a dodává: „naším cílem je proto otevřít diskusi široké a odborné veřejnosti, zvýšit její povědomí o plastech a jejich významu v současném světě, v kontextu recyklace a cirkulární ekonomiky. Apelujeme na veřejnost, aby se chovala zodpovědně a racionálně a pochopila přínos plastů pro naši společnost.“

Dalším projektem v oblasti vzdělávání, na kterém se ALPLA aktuálně podílí, je Vzkaz (v) lahvi. Na začátku školního roku odstartoval v mateřských, základních a středních školách v České republice a jeho cílem je osvěta žáků a studentů v oblasti využívání obalů, jejich třídění a recyklace. Zadavatelem projektu je školní recyklační program Recyklohraní a vzdělávací iniciativa Replastuj.

STUDIOa

Snaha přiblížit veřejnosti plastové obaly a jejich benefity vyústila v létě letošního roku v otevření vývojového centra STUDIOa. Společnost ALPLA v něm ve svém sídle v rakouském Hardu veřejnosti demonstruje proces navrhování a vzniku udržitelných PET lahví. Zákazníci se v něm mohou podílet na dokončení vývojového procesu od prvního návrhu designu a prototypu až po hotový obal v horizontu několika dní. Více na www.alpla.com a www.replastuj.cz