Inovativní projekt „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou“ byl úspěšně dokončen a stal se unikátním řešením v celé České republice, který zajistí výrobu elektřiny a tepla za výrazně lepších ekonomických podmínek a zejména s výrazným snížením ekologické zátěže z lokálního i globálního hlediska.

Dne 3. října byla do provozu slavnostně uvedena nová moderní distribuční síť tepla a elektřiny, která v opavském městě Budišov nad Budišovkou zásobuje radnici, kulturní dům a základní školu. Nový zdroj a supermoderní distribuční síť je založena na fotovoltaickém systému s bateriemi a na kombinované výrobě elektřiny a tepla ze zemního plynu. Z hlediska dodávek elektřiny je síť soběstačná z 80 % a navíc s nižšími nároky na dodávku tepla o 20 %. Výhodou a předností sítě je zajištění chodu veřejných budov města při výpadku elektřiny po dobu 12 hodin, a to díky bateriovému systému pro akumulaci elektřiny.

Inovativní projekt „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID“ byl zahájen již v roce 2017. Vlastní záměr realizovat inovativní projekt Budišova nad Budišovkou přinesla společnost YOUNG4ENERGY, která pro město zajistila komplexní přípravu celého projektu, včetně nezbytných projektových dokumentací, úředních povolení a dotačního managementu.

„Velmi významným efektem jsou minimální emise, což přispívá ke zlepšení ovzduší ve městě. Nyní budeme odebírat pouze 20 % elektřiny ze sítě, a navíc si výrazně levněji vyrobíme teplo pro všechny tři objekty. Současně s projektem jsme pořídili vícemístný elektromobil Nissan eNV200, který bude sloužit nejen městu, jeho příspěvkovým organizacím a společnostem, ale i spolkům. V rámci projektu jsme vybudovali i veřejnou nabíječku na elektromobily. Roční úspora na elektřinu a teple činí 300 tisíc a vyprodukujeme o 180 t/rok CO2 méně“, říká starosta města Budišov nad Budišovkou Ing. Patrik Schramm.

Ceremoniálu, který předcházel konferenci s názvem „Moderní energetická řešení pro města, obce a jimi zřízené firmy“ se zúčastnili vedle vedení a zástupců města Budišov nad Budišovkou také zástupci Státního fondu životního prostředí ČR, Hospodářského výboru PSP ČR, Moravskoslezského kraje a další významní hosté.

„Snažíme se obce finančně motivovat k přípravě chytrých a inovativních projektů s přínosem pro životní prostředí a rozvíjet tak koncept chytrých měst a obcí. Nové problémy si žádají nová řešení, a proto je naším cílem, aby tyto netradiční pilotní projekty byly následně přenášeny do běžné praxe a pomáhaly řešit současné naléhavé výzvy spojené se smogem, suchem, odpady nebo s energetickými úsporami. Jsem velice rád, že se nám náš cíl daří plnit a tento projekt je toho jasným důkazem“, řekl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Ing. Petr Valdman.

Inovativní projekt „Vytvoření malé lokální distribuční sítě pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentním řídicím systémem a řízením spotřeby pro tři objekty v majetku Města Budišov nad Budišovkou“ byl podpořen dotací od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 75 %, částkou necelých 3 800 000 Kč.

„Moravskoslezský kraj je krajem průmyslu, a to sebou nese i velké znečištění, které má negativní dopad na zdraví obyvatel. Naším cílem je i do budoucna podporovat projekty tohoto typu, k čemuž se zavazujeme také ve Strategii rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017–2023 „Chytřejší kraj,“ protože právě takové projekty mají smysl“, řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania.

Místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR Ing. Marian Jurečka dodává: „Obce a města mají mnoho možností, jak daleko více využívat potenciál obnovitelných zdrojů, který nejen, že může snižovat provozní náklady a zlepšovat životní prostředí pro obyvatele, ale také zvýšit i své příjmy prodejem tepla či elektrické energie. V neposlední řadě mohou touto formou také vzdělávat širokou veřejnost, pro kterou mohou tyto inovace být inspirativní.“

„Jde o unikátní inovativní projekt nejen na Opavsku, ale v celé České republice. Jedná se o reálné propojení obnovitelného zdroje energie se zdroji na zemní plyn doplněné o akumulaci elektřiny a tepla. Konkrétně jde o funkční propojení kondenzační mikrokogenerační jednotky (kombinovaná vysokoúčinná výroba elektřiny a tepla), kondenzačních plynových kotlů, fotovoltaické elektrárny, bateriového systému, akumulace tepla a nabíječky elektromobilů. Celý systém je doplněn o inteligentní řídicí systém“, zdůrazňuje hlavní koordinátor projektu Mgr. Roman Mendrygal ze společnosti YOUNG4ENERGY.

Podobný projekt designovaný společností YOUNG4ENERGY s názvem „Výstavba zdroje na KVET z biomasy s akumulací energie a instalací FVE doplněná o inteligentní řídicí systém pro Služby Mikolajice s.r.o.“ je postaven a je již provozován i v nedaleké obci Mikolajice na Opavsku, který byl realizován za stejných principů ovšem s tím, že v obci není zemní plyn, takže kombinovaná výroba elektřiny a tepla byla realizována prostřednictvím zařízení WAVE na biomasu.

Obr. Malá lokální distribuční sítí s akumulací energie a inteligentním řízením – schéma