Evropský týden mobility letos kladl důraz především na bezpečnou chůzi a jízdu na kole a s tím související přínosy pro naše zdraví a životní prostředí. U příležitosti Dne bez úmrtí na silnici, který připadá na 26. září, se Ministerstvo pro místní rozvoj připojuje k projektu Edward, aby nejen v tento den nedocházelo ke smrtelným nehodám, a to jak na českých, tak i na evropských silnicích. Ministerstvo pro místní rozvoj proto systematicky podporuje investice do odpovídající dopravní infrastruktury prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zejména pak jeho specifického cíle Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. IROP na něj poskytl dotace ve výši 11 miliard korun.

„Hned první výzva podporující bezpečnost dopravy a cyklodopravu v roce 2016 se setkala s velkým zájmem žadatelů. Schválili jsme v ní celkem 130 projektů za více než jednu miliardu korun. A k nim přibývají postupně desítky a desítky projektů z dalších výzev, především těch vyhlašovaných na území metropolitních oblastí a významných aglomerací mimo území hl. m. Prahy,“ upřesňuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

IROP v aktivitách Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava specifického cíle dosud podpořil 220 projektů za 2,15 mld. Kč. Díky tomu obyvatelé českých měst a obcí již teď využívají 128 nových bezpečnostních opatření, především chodníků u dopravně zatížených komunikací, anebo mohou dojíždět do zaměstnání na kole díky 90 km nových cyklostezek. Řada projektů řeší problematiku dopravy komplexně. Příkladem je projekt „Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě – II. etapa“ za 17 mil. Kč. Podél silnice I. třídy s intenzitou dopravy přesahující 18 tisíc vozidel za den byly v Náchodě rekonstruovány stávající nevyhovující chodníkové plochy na společnou stezku pro chodce a cyklisty, nebo zřízeny vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, celkem v délce přes 2,5 km. Přínosným opatřením je také rekonstrukce veřejného osvětlení nebo zřízení dvaceti nových parkovacích míst pro jízdní kola. A protože realizace projektů bude v nejbližších letech pokračovat, můžeme se těšit na další kilometry bezpečných cest pro aktivní formy každodenní dopravy.

Udržitelná mobilita v IROP je ale také o podpoře a rozvoji veřejné dopravy. Díky 68 podpořeným projektům na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu za 5,9 mld. Kč má dojít ke zvýšení počtu přepravených cestujících veřejnou dopravou v řádu stovek tisíc ročně a ke snížení množství emisí znečišťujících látek z dopravy v řádu desítek tun ročně. Cestující mohou již nyní využívat téměř 500 nových vozidel, elektrobusů, CNG autobusů, trolejbusů a tramvají. Kromě toho vznikají nebo jsou rekonstruovány desítky přestupních terminálů, realizují se tisíce nových parkovacích míst pro přestup na veřejnou dopravu nebo jsou zaváděny moderní inteligentní dopravní systémy pro veřejnou dopravu. Celkem na rozvoj udržitelných dopravních systémů a přístup k nim k dnešnímu dni putuje 11 mld. Kč.