NOVÉ ŘEŠENÍ společnosti BONEGA posunuje instalaci solárních elektráren z hlediska spolehlivosti, bezpečnosti a úspor na vyšší stupeň

Donedávna nebylo možné si ani představit, že by AC rozváděče pro fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) mohly být konstrukčně řešeny bez méně spolehlivých stykačů. Dnes to však již možné je. Firmě BONEGA se to jako prvnímu výrobci podařilo vyřešit pomocí speciálních automatických nahazovačů pro fotovoltaiku. Společnost začíná již na tyto výrazně spolehlivější rozváděče přijímat první objednávky.

Proč je obecně lepší stykače nepoužívat?

Stykač nemá zhášecí komoru, vynašeče či chlazení jako jistič a proto špatně odolává vzniklému elektrickému oblouku v okamžiku sepnutí nebo vypnutí (především při plné zátěži). Kontakty stykače trpí opalováním, čímž vzniká přechodový odpor. V krajních případech hrozí riziko „spečení“ kontaktů a tím konec funkčnosti nebo sepnutí či rozepnutí jen některé z fází, atd. Mnohdy také způsobují nečistoty na kontaktech nepříjemnou zvýšenou hlučnost. U spínacích typů má stykač navíc trvalý a nemalý odběr elektrické energie.

K čemu silový stykač v rozváděčích AC pro fotovoltaiku je a co může v případě fotovoltaické elektrárny způsobit, když je nefunkční?

AC rozváděče pro FVE slouží jednak k jištění obvodů (jističe, svodiče přepětí, atd.) a současně (mimo ostrovních systémů) musí umožnit dálkové odpojení fotovoltaické elektrárny od rozvodné sítě. Distributoři elektřiny (ČEZ, PRE, E.GD) musí mít tuto funkcionalitu umožněnou přes HDO (hromadné dálkové ovládání). Je to proto, aby distributoři dokázali zabránit přetížení sítí a následnému blackoutu. Spoléhají se tedy na 100% funkčnost. S nárůstem počtů fotovoltaických elektráren se dají také očekávat stále vyšší postihy v případě nefunkční odpojitelnosti FVE.

V této souvislosti dostala společnost BONEGA od firem, které mají s provozem FVE dlouholeté zkušenosti, zadání: doslova se „zbavit u AC rozváděčů málo spolehlivých stykačů a to bez rozdílu výrobce“ a vyřešit to spolehlivěji. Vychází to ze zkušeností a obav, že se v případě použití stykačů nemusí v kritické chvíli podařit na dálku odpojit FVE od distribuční sítě. Vzhledem k malé spolehlivosti někteří odpovědní dodavatelé FVE plánují (v doposud namontovaných rozváděčích) pro jistotu pravidelné preventivní výměny stykačů po 4 letech.

Čím je možné stykače nahradit a jaké to má výhody?

Specialisté firmy BONEGA přišli s následující úvahou. Tak nebo tak musí být v AC rozváděči jistič pro daný obvod (síť). Ten je svou konstrukcí přímo předurčen k zapínání a vypínání pod zátěží neboť má k tomu uzpůsobené kontakty, vynašeče, zhášecí komoru, chlazení, atd. Pokud se k jističi přidá motoricky dálkově ovládaný nahazovač, který bude umět „naslouchat“ pokynům z HDO, bude tak moci na dálku  „shazovat“ či „nahazovat“ jistič. Tím bude možné silové stykače z rozváděče zcela vyloučit. Od úvahy však byla složitější cesta k realizaci, neboť nelze použít běžný (firmou BONEGA již dodávaný) nahazovač.

Musel vzniknout nový typ, který umí komunikovat s HDO a do budoucna i s chytrými elektroměry.

Nové speciální automatické nahazovače pro fotovoltaiku

Hlavní výhody tohoto řešení:

Vyšší spolehlivost díky odpínání a zapínání FVE přes jistič.

Vyloučí se preventivní výměna stykačů (bez rozdílu výrobních značek) po cca 4 letech (obvyklý postup seriózních dodavatelů FVE)

► Nahazovač má mimo okamžiků vynutí a zapnutí nulovou spotřebu elektrické energie

Úspora místa v rozváděči, neboť nahazovač zabírá jen šířku jednoho modulu (cca 18 mm)

Zjednodušené zapojení AC rozváděčů (menší počet vodičů)

Univerzálnost – jeden typ nahazovače může ovládat jističe BONEGA v hodnotách od 1A do 63A

Menší hlučnost

Nižší ceny v porovnání s velkými stykači.

Brzká návratnost díky malé spotřebě el. energie.

Společnost přijímá první objednávky na AC rozváděče nové generace se speciálními nahazovači pro fotovoltaiku

Vzhledem k vysoké poptávce a omezeným zásobám aktuálně neprodává nové automatické nahazovače pro fotovoltaiku samostatně, ale pouze jako součást zkompletovaných rozváděčů pro fotovoltaiku, které umí vyrobit dle požadavků zákazníků.

Nezávaznou cenovou nabídku lze vyžádat odpovědí na telefonním čísle 603 542 347 nebo emailu: roman.hudecek@bonega.cz

Proč spolupracovat právě se společností BONEGA?

■ Kvalitní česká výroba.

■ Na všechny sestavy firma poskytuje tříletou zárukou.

■ Rychlé dodací lhůty …. aktuálně do 5 pracovních dnů (po dohodě drží skladem očekávané měsíční potřeby, takže rychlost dodání je pak do druhého dne).

■ Výrobní kapacita (cca 1000 rozváděčů měsíčně) s dostatečnými zásobami komponent pro výrobu na celý rok 2023.

■ Po dohodě drží skladem očekávané měsíční potřeby.

■ Součástí dodávky je precizní výrobní dokumentace AC i DC včetně výrobního štítku s QR kódem (pro načtení uložené dokumentace na jedinečné webové stránce) přes její vyvinutou online aplikaci www.navrh-rozvadece.cz:

  • výrobní štítek může být přímo pod vaším jménem
  • dokáže nyní kombinovat více jak 54 000 přístrojů s více jak 2 300 skříněmi
  • dokumentace je platná pro všechny země EU
  • text dokumentace je v češtině a slovenštině
  • rychle se umí přizpůsobit změnám legislativy či osazování přístrojů

■ Technická podpora.

■ České popisky na rozváděčích.

■ Neustálý vývoj, ze kterého vzešly velmi úspěšné automatické přepínače sítí pro FVE postavené výhradně na jističích bez složité řídící jednotky, automatické nahazovače, dále se připravuje výroba odpínačů DC do 1000 V s možností dálkového ovládání, atd.

■ Nyní společnost vyrábí pro FVE cca 30 typů rozvaděčů AC a DC.

■ Osobní konzultace před zahájením sériové výroby.

■ Dodává také unikátní automatické přepínače sítí (postavené na jističích).

Představitelé společnosti se těší na případnou spolupráci a přejí mnoho úspěchů nejen s jejími přístroji.
Více na:
www.bonega.cz
navrh-rozvadece.cz
signalizator.cz
chytrevodomery.cz
Kontakt
Dipl. ing. Roman Hudeček
BONEGA
696 66 Sudoměřice nad Moravou 302
email: roman.hudecek@bonega.cz
tel./fax: (+420) 518 335 216, mobil: (+420) 603 542 347