Více než 1000 střešních fotovoltaických panelů doplněných o dvojici 300kWh bateriových úložišť. To je investice proslulé karlovarské sklárny Moser do posílení energetické soběstačnosti a udržitelnějšího provozu. Díky produkci ekologické energie ze slunce a možnosti jejího skladování v bateriích nově pokryje každoročně více než 60 % své spotřeby elektřiny. Službu na klíč zahrnující návrh, dodávku a instalaci systému zajistila společnost ČEZ ESCO, přední poskytovatel úsporných a nízkoemisních energetických řešení. Baterie pocházející z e-aut už využívá ve stacionárních úložištích téměř 30 zákazníků v ČR i v zahraničí.

„Český křišťál patří k národním klenotům a naším úkolem je zachovat a rozvíjet jeho výrobu, aby se z něj mohly těšit i další generace u nás i v zahraničí. Poslední roky jsou ale ve znamení nejistot na trzích s energiemi a na energeticky náročné sklářské odvětví má tento vývoj obzvlášť citelné dopady,“ říká generální ředitel sklárny Moser Pavel Mencl a dodává: „Rozhodli jsme se proto snížit náklady, posílit naši energetickou nezávislost i směřovat k udržitelnějšímu provozu. Výsledkem je investice do vlastního ekologického zdroje elektřiny. Věříme, že ve spojení s bateriemi, které umožní ukládání přebytků z výroby, dokážeme pokrýt přes 60 procent naší spotřeby elektřiny,“ říká Pavel Mencl.

Baterie nasazené ve sklárně Moser pocházejí z ryze českého programu sestavování úložných systémů, který využívá akumulátory ze sektoru automotive. Tzv. second life program řeší alternativní uplatnění pro baterie, které nemohly být z různých důvodů nasazeny v elektromobilech, nebo prodlužuje životnost baterií vyřazených právě z e-aut. Jde o akumulátory, které už sice nevyhovují nárokům provozu elektrických aut, ale další roky mohou spolehlivě sloužit právě ve stacionárních bateriích. Iniciativa je společným příspěvkem společností ČEZ a Škoda Auto k silnějšímu zapojení elektroaut do služeb energetiky.

Těší nás, že svou energetickou budoucnost řeší zákazníci doslova ze všech oblastí české ekonomiky. Na míru dodávaná bezemisní řešení jsou také stále sofistikovanější a více respektující širší ekologický přístup. Do této skupiny patří i zakázka pro sklárnu Moser. Baterie si nenechá dovážet přes půl světa, ale věří českému řešení postavenému na akumulátorech elektromobilu vyrobených v České republice. Za mě je to jednoznačně důkaz, že ekonomická řešení mohou být i skutečně ekologická,“ uvádí generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Bateriové systémy už jsou součástí energetických hospodářství asi 30 firem, naposledy začal akumulační systém fungovat ve sklárnách Moser. Cílem je silněji zapojit elektroauta do energetických řetězců, snížit uhlíkovou stopu v celém životním cyklu baterií a přispět k posílení energetické nezávislosti průmyslových firem. ČEZ ESCO také naplňuje svůj plán do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Jde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků. Mezi největší instalace poslední doby patří střešní fotovoltaiky pro developera CTP (2 MW), automotive dodavatele Denso (1,7 MW) a Aisan (1,6 MW) nebo druhý největší český carport (parkoviště zastřešené fotovoltaikou) v areálu firmy Česká zbrojovky (474 kW).

Skupina ČEZ připravuje do roku 2030 nové obnovitelné zdroje s hlavním podílem fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu až 6 000 MW. Vzniknou na brownfieldech, na pozemcích bývalých dolů, na znehodnocených průmyslových plochách a na půdách nízkých bonit.