Loni zahájená modernizace soustrojí TG2 se přehoupla do své závěrečné fáze. Energetici tento týden usadili do šachty soustrojí 60tunový turbínový blok, jehož hlavní částí je zbrusu nové 30tunové oběžné kolo. Po skončení oprav se zvýší účinnost této části elektrárny o cca 4 procenta, což přinese nárůst roční produkce o 10 milionů kWh. Elektrárna Slapy, kde vyrábějí bezemisní elektřinu tří 48MW soustrojí, dodala loni do sítě více než 292 milionů kWh a pokryla tak roční spotřebu více než 83 tisíc domácností.

Téměř sedm křížků by jí nikdo nehádal, slapská elektrárna má totiž díky modernizaci všech soustrojí před sebou další desítky let provozu. Před 68 lety – 20. července 1955 – byl poprvé přifázován na energetickou síť její 2. blok. Aby mohl i nadále plnit náročné úkoly v prostředí transformace české energetiky do moderní éry, podobně jako již dříve jeho dva sourozenci musí projít komplexní modernizací a ekologizací provozu. Ta obnáší úplnou „rozborku“ soustrojí, repasování nebo výrobu úplně nových prvků vyrobených na základě nejnovějších technických poznatků a postupné skládání celého bloku. Aktuálně posledním krokem je spuštění tzv. turbínového bloku do šachty soustrojí.

„Vodní elektrárna Slapy umí za 136 vteřin od povelu dodat elektrickou energii, když ji lidé nejvíce potřebují a má tak významný podíl na řízení výkonové bilance celé české energetické soustavy. Modernizace soustrojí TG2 za více než 150 milionů korun prodlouží jeho životnost o další desítky let a přispěje ke zvýšení účinnosti až o čtyři procenta. Díky tomu vyrobíme stejné množství elektřiny z nižšího objemu vody, což znamená úspory desítek tisíc kubíků cenné tekutiny,“ vypočítává ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Mnohahodinová příprava a na desetiny milimetrů chirurgicky přesná práce. To byly ingredience úspěchu při nasazení mostového jeřábu, jeho obsluhy a dalších specialistů ČEZ a Litostroj Engineering ve strojovně elektrárny Slapy. Celý turbínový blok včetně hřídele a 30tunového oběžného kola s průměrem 3,7 metru úspěšně dosedly na své místo ve 22 metrů hluboké šachtě soustrojí.

Při modernizaci dochází především k výměně komory oběžného kola a nástavce savky a také turbíny a regulace turbíny. V elektročásti je součástí akce oprava statoru generátoru, pólů rotoru i chladicího okruhu blokového transformátoru. Současně probíhá  rekonstrukce  řídícího  systému TG2  i celé  elektrárny. Ekologickým rozměrem modernizace je snížení olejové náplně o 95 %, z tisíců na stovky litrů, a to díky změně nízkotlaké hydrauliky (25 bar) na vysokotlakou (149 až 170 bar) a dále úspora energie díky snížení příkonů čerpadel. Poprvé v historii byl také obnoven vnitřní ochranný nátěr v 50metrovém ocelovém tlakovém přivaděči k turbíně. Podobnou modernizaci mají už od roku 2011, resp. 2020 za sebou zbylá soustrojí TG3 a TG1.

„Elektrárna loni dodala do sítě 292 milionů kWh a pokryla roční spotřebu 83 tisíc středočeských domácností. V provozu je podle potřeb energetického dispečinku, hlavně v ranní a večerní odběrové špičce,“ podotýká k fungování elektrárny František Fröhlich, vedoucí oddělení provoz vodní elektrárny Slapy.

Vodní elektrárna Slapy byla jako součást stejnojmenného vodního díla budována od roku 1949 v rámci první velké stavby vltavské kaskády. Napuštění vodního díla v roce 1954 urychlila povodeň, které z větší části vzaly její ničivou sílu právě čerstvě dokončené Slapy. Regulérní provoz zahájila elektrárna o rok později. Přehrada je umístěna v úzké soutěsce na začátku bývalých Svatojánských proudů a má originální konstrukční řešení. Plně automatizovaná elektrárna je umístěna pod čtyřmi přelivy 15 x 8 m s kapacitou 3000 m3/s. Přímo v tělese hráze se nachází strojovna elektrárny s trojicí soustrojí, veškeré pomocné provozy, velín, vnitřní rozvodna 110 kV, rozvodna 22 kV, potřebné transformátory a dvě základové výpustě.

Víte, že…

  • náklady na výstavbu celého vodního díla Slapy činily 614,144 milionu Kčs?
  • početní stav personálu slapské elektrárny poklesl z cca 80 v době jejího spuštění téměř šestinásobně? Dnes tým tvoří 14 pracovníků. Průběžné snižování je ovlivněno automatizací provozu a přechodem na dálkové řízení z dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích.
  • trojice soustrojí s Kaplanovými turbínami zaručuje elektrárně celkový instalovaný výkon 144 MW, který jí řadí na druhé místo v rámci celé vltavské kaskády?
  • na vyrobení 1 kWh bezemisní elektřiny potřebuje slapská elektrárna 8 m3 vody?
  • spolu s elektrárnami ve Vraném a Lipně patřily Slapy mezi elektrárny tzv. Vltavské kaskády, které nebyly poškozeny povodní v roce 2002 a vydržely v kritických dnech v provozu?

modernizaci má za sebou už 22 soustrojí všech typů vodních elektráren Skupiny ČEZ v ČR? Za uplynulých 15 let to znamenalo celkové náklady více než 3 mld. Kč. Nové technologie vyrábějí čistou energii mj. ve Vraném n. Vlt., Kamýku, Dalešicích, Mohelně, Lipně nebo Dlouhých stráních.