Jedním z klíčových prvků moderního obchodu je identifikace zboží, která hraje zásadní roli v logistice, při sledování skladových zásob a třídění zboží i usnadnění chodu obchodních procesů. Mezi nejpoužívanější a nejefektivnější metody identifikace zboží patří štítky. Ty při správném využívání vedou k úspoře času i nákladů.

Představa rychlého a přesného značení zboží má v dnešní konkurenční ekonomice významný dopad na efektivitu a produktivitu firem. Pokud je zboží již na začátku dobře identifikovatelné, zrychlí to a zjednoduší celkový proces od jeho výroby a dodání do skladu až po jeho prodej. To v konečném důsledku přinese velkou výhodu pro zákazníka.

„Štítky jakožto označení zboží není nic neobvyklého. Ale aby na něm byly údaje, které požaduje zákazník, tedy aby byly zákazníkem modifikované, to už moc časté není,“ tvrdí Libor Sedláček spolumajitel společnosti GUMEX, spol. s r.o.

Štítky na míru

Štítky na míru zefektivňují provoz skladu zejména při odběru většího množství artiklů, ovšem proces příjmu zásilek usnadní všem, včetně menších firem.

Obr. Štítek GUMEX má tři zóny. V zeleně označené části jsou hlavní údaje pro příjem na sklad zákazníka. V modré části najde zákazník doplňující informace podle svých požadavků. Oranžová oblast slouží potřebám Gumexu, zákazník v ní najde QR kód pro přesné informace o zboží.

GUMEX pro identifikaci zboží využívá speciální systém štítkování, který vychází vstříc potřebám jednotlivých zákazníků. Umožňuje jim vybrat mezi několika typy štítků, a především zvolit označení, které odpovídá jejich vlastnímu skladovému systému. Sem patří číslo objednávky, kód artiklu (tzn. identifikační číslo zboží ve skladovém systému zákazníka), dodané množství nebo čárový kód, který se generuje na základě kódu zboží. Například některé údaje mohou být vytištěné ve větší velikosti, což pomůže v prostorech s horší viditelností. Zkrátka zákazník si může štítek upravit na míru podle svých potřeb.

„Štítek slouží k rychlé identifikaci pomocí tří zón. V první zóně jsou základní údaje, které slouží pro následnou evidenci a příjem ve skladu. V další části štítku jsou doplňkové informace o zboží. I ty určuje odběratel a obvykle představují číslo objednávky, název firmy nebo zboží. Poslední zóna je určená pro naši identifikaci a evidenci a najdete zde QR kód, po jehož načtení se zobrazí všechny podstatné parametry produktu na našem webu,“ popisuje Libor Sedláček systém značení.

Štítky pomáhají s digitalizací

S příchodem digitálních technologií a rostoucím důrazem na automatizaci a efektivitu se štítky stávají ještě významnějším nástrojem pro správu a monitoring skladových zásob, logistiku i interakci se zákazníky. Právě systém značení zboží může přitom výrazně přispět, aby firmy využily veškerý potenciál, který digitalizace nabízí.

„Je na zákazníkovi, jaké údaje si na štítek vyžádá a jak je prováže se svým systémem pro správu skladu. Pokud bude chtít na štítku něco speciálního, umíme mu vyjít vstříc. Věříme, že digitalizace, kterou štítky umožňují, bude v budoucnu standardem,“ zakončuje Sedláček.