Prodej robotů dosahuje rekordních hodnot, a proto prezident divize ABB Robotika Marc Segura předpovídá pro rok 2023 v oblasti robotické automatizace několik klíčových trendů.

„Stále více výrobních podniků, které se snaží držet krok s požadavky zákazníků, pociťuje dopad celosvětového nedostatku kvalifikovaných pracovních sil,“ uvádí Marc Segura. „To spolu s nejistou dobou, narušenými dodavatelskými řetězci a rostoucími náklady na energie vyvolanými událostmi v roce 2022 znamená, že stále více společností považuje robotizaci za vhodný způsob, jak zvýšit flexibilitu, odolnost a udržitelnost výroby.“

Trend 1 – V reakci na celosvětový nedostatek pracovních sil se zvýší poptávka po robotických řešeních, protože stále více společností přesunuje výrobu do jiných zemí.

Na nedostatku pracovních sil, který je citelný ve všech odvětvích již nyní a bude pokračovat i v roce 2023, se podílí jak stárnutí populace, tak neochota přijímat špatně placené, neatraktivní pracovní pozice.  Předpokládá se, že do roku 2030 stoupne počet neobsazených pracovních míst až na 85 milionů, čímž se nejen zbrzdí hospodářský růst, ale výrobní podniky budou muset hledat nové způsoby, jak se s tímto problémem vypořádat.

Poptávka po robotech bude obzvláště silná v těch zemích, kam budou společnosti chtít přesunout výrobní proces, aby zvýšily odolnost svého dodavatelského řetězce. Z průzkumu, který společnost ABB Robotika provedla v roce 2022 mezi 1610 americkými a evropskými společnostmi, vyplývá, že přesunout výrobu do zahraničí plánuje 74 % evropských a 70 % amerických podniků, přičemž 75 % těchto respondentů v Evropě a 62 % v USA uvedlo, že v příštích třech letech hodlá investovat do robotické automatizace.

„Roboty jsou schopny vykonávat řadu těžkých, únavných a nebezpečných úkonů, a tudíž představují vhodný způsob, jak problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil vyřešit,“ uvádí Segura. „Kolaborativní roboty GoFa a SWIFTI s větší nosností a pokročilými funkcemi, které zaručují bezpečnou spolupráci s člověkem, navíc nabízí společnostem nové možnosti, jak lépe využívat stávající pracovní sílu.“

„Roboty budou postupně nasazovány i v nových odvětvích, jako je gastronomie a zdravotnictví, zejména v laboratořích a ambulancích. V současné době využívá roboty ABB např. řetězec restaurací Haidilao, kde byl automatizován proces přípravy jídel, či University of Texas Medical Branch (UTMB) v USA, kde se díky automatizaci procesu laboratorního testování zvýšil počet testů provedených za den z 15 na 1000. Předpokládá se, že vzhledem k již zmíněnému nedostatku pracovních sil budou roboty v roce 2023 na podobných pracovištích vykonávat stále více operací,“ uvádí Segura.

Trend 2 – Umělá inteligence a autonomní technologie umožní snadné užití a integraci robotů, které budou schopny provádět více operací v nových odvětvích.

Vzhledem k tomu, že stále více společností bude do robotických řešení investovat poprvé nebo začne hledat způsob jejich využití v nových aplikacích, je nutné, aby programování, obsluha a údržba robotů byly co nejjednodušší. Nejnovější autonomní navigační technologie umožňuje řadě autonomních mobilních robotů (AMR) zvýšit rychlost, produktivitu a flexibilitu. Podobná řešení napomáhají výrobcům přejít od tradičních výrobních linek k integrovaným škálovatelným modulárním výrobním buňkám a zároveň optimalizovat manipulaci s materiály, díly a hotovými produkty mezi výrobními pracovišti.

Robotické systémy využívající umělou inteligenci mohou provádět operace, jako je např. šroubování, montáž a manipulace s materiálem, a v současné době jsou např. využívány ve špičkové moderní továrně na výrobu robotů v Šanghaji. Díky uživatelsky přívětivému softwaru a kontrolérům je lze snadno ovládat bez nutnosti odborných znalostí.

„Umělá inteligence v robotice odstraňuje překážky, se kterými se dříve společnosti potýkaly a kvůli nimž se zdráhaly do robotizace investovat,“ říká Marc Segura. „Díky jejímu vývoji budou roboty častěji nasazovány i v aplikacích mimo tradiční výrobní a distribuční prostředí, jako je elektronika, zdravotnictví, e-commerce, farmaceutický průmysl či potravinářství.“

Propojené digitální sítě s otevřenou platformou navíc umožňují rychlou a snadnou integraci robotů, kontrolérů a softwaru od různých dodavatelů. Díky řídicím jednotkám řady OmniCore s integrovanou digitální konektivitou, kterými jsou vybaveny roboty ABB, mohou zavádět automatizační řešení i menší společnosti a začínající podniky.

Trend 3 – Častější spolupráce odborníků z průmyslové oblasti se vzdělávacími institucemi umožní stávajícím i budoucím pracovníkům získat potřebné dovednosti, které budou moci v nové éře automatizace uplatnit.

S přibývajícím počtem společností, jež robotická řešení využívají, narůstá i potřeba, aby si pracovníci osvojili nové dovednosti a znalosti. Proto je nutné, aby byla navázána partnerská spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a průmyslovými společnostmi, jež vytvoří odpovídající školení či výukové programy.

„V mnoha odvětvích se roboty využívají stále častěji, a proto bude v továrnách budoucnosti narůstat poptávka po kvalifikovaných pracovnících, kteří budou automatizované technologie ovládat,“ tvrdí Segura. Je tedy nutné, aby dodavatelé robotů a výrobci začali více spolupracovat se vzdělávacími organizacemi a byl vyškolen dostatečný počet zaměstnanců. Společnost ABB již navázala partnerství s více než 200 vzdělávacími institucemi, kde jsou při výuce využívány naše roboty, simulační a programovací software RobotStudio a nástroje rozšířené a virtuální reality, v nichž si studenti mohou osvojit znalosti, které budou moci uplatnit v oblasti robotické automatizace.“

Rok příležitostí

Jelikož stále více společností bude hledat nové možnosti, jak prostřednictvím automatizace zvýšit produktivitu, efektivitu a odolnost výrobních procesů, budou tyto tři trendy v roce 2023 převažovat.

„V této nejisté době musí výrobní společnosti začít přemýšlet o způsobu svého fungování jinak. Naše škálovatelné, flexibilní roboty, které provádějí stále širší škálu operací, představují ideální způsob, jak odolnost podniků zvýšit,“ uvádí Segura.

„Úspěšná robotizace závisí na účinné spolupráci robotů s člověkem. Vzhledem k tomu, že nové technologie nadále usnadňují používání a nasazování robotů, považujeme rok 2023 za rok příležitostí, jak umožnit výrobním společnostem dosáhnout nové úrovně produktivity, efektivity a flexibility.“ Více na  www.abb.com.