Společnost REMA Battery loni překročila hranici 600 tun sebraných a k recyklaci určených vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů, což je rekordní výsledek. Kolektivní systém dokázal objem sebraných baterií meziročně navýšit o třetinu. Míra zpětného odběru vysloužilých akumulátorů výrazně překonává hodnoty požadované legislativou v ČR.

V rámci sběrné sítě společnosti REMA Battery, která je jedním ze dvou kolektivních systémů pro přenosné baterie a akumulátory působících v České republice, odevzdali Češi během loňského roku přes 600 tun těchto produktů. Energie z tohoto množství baterií by pokryla měsíční spotřebu až 1 000 českých domácností.

„Výsledky roku 2022 budou v historii REMA Battery pozitivně vyčnívat. Rekordních čísel jsme dosáhli díky stále širší síti zapojených firem, obcí i občanů, kteří uvědoměle odevzdávají staré baterie a akumulátory. V řeči čísel se tato skutečnost projevila nárůstem sběru o více než 33 procent. K třináctému výročí existence tak REMA Battery nemohla dostat lepší dárek,“ hodnotí čísla za předchozí rok Tomáš Pešek, jednatel společnosti REMA Battery.

REMA Battery v průběhu svého působení na českém trhu vybudovala a nastavila unikátní systém sběrné sítě, který tvoří páteř celého kolektivního systému. Zahrnuje veřejná i neveřejná sběrná místa pro zpětný odběr vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů a je zaměřen nejen na firmy a obce, ale i na konečné uživatele.

Zpětný odběr stoupá i přes trend vestavěných akumulátorů

O kvalitě nastavení sběrné sítě svědčí i míra zpětného odběru, což je poměr mezi hmotností zpětně odebraných přenosných baterií a akumulátorů a hmotností přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh. Za rok 2022 přesáhl celkový zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů hranici 80 %. Pro srovnání, v roce 2021 činila míra zpětného odběru 68 %, přičemž cíl Evropské unie je stanoven na úrovni 45 %. „Rekordních výsledků přitom REMA Battery dosáhla i přesto, že u přenosných baterií a akumulátorů přetrvává trend, kdy je na trh uváděno mnohem více elektrozařízení s vestavěným akumulátorem, a při současné tendenci zmenšování rozměrů i hmotnosti těchto zařízení, a tedy i jejich akumulátorů, se v konečném důsledku musí velmi precizně cílit osvětou na koncové uživatele, aby se právě tyto výrobky dostávaly na sběrná místa,“ vysvětluje Tomáš Pešek.

Díky partnerům se daří udržovat vysokou míru využití

REMA Battery společně se svými zpracovateli usiluje o co největší možné využití vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů. Díky svým smluvním zpracovatelům opět dosahuje vyšších mír recyklační účinnosti, než požaduje legislativní rámec. Například u olověných baterií a akumulátorů činí míra využití přes 89 %, u nikl-kadmiových baterií pak přes 94 %. U každého elektrochemického typu odpadních baterií a akumulátorů tak REMA Battery bezpečně splňuje zákonem požadované míry recyklační účinnosti.

„Problematika odpadů, recyklace a využitelnosti druhotných surovin je oblast, v níž se REMA Battery umí úspěšně pohybovat. Velký dík patří zejména všem našim partnerům, bez nichž bychom nemohli uváděných výsledků dosahovat. Vděční jsme i každému, kdo nevyhodí baterii do koše, ale zodpovědně ji odevzdá do našeho systému, a šetří tak přírodu,“ dodává Pešek.

O společnosti

Hlavními aktivitami REMA Battery je poskytování služeb zabezpečení zpětného odběru a recyklace přenosných baterií a akumulátorů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s vysloužilými bateriemi a akumulátory. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2010, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů. Více na https://www.remabattery.cz/