Na otázky CzechIndustry odpovídá Luboš Daniel, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Synerga

Společnost Synerga působí na českém trhu více než čtvrt století, za tu dobu se stala uznávanou firmou v oblasti využití inteligentních systémů. Co vše představuje dnes?

Synerga je systémový integrátor a poskytovatel energetických služeb. Dále se podílíme na developmentu společně s dalšími společnostmi ze skupiny RN Tech. Jedná se převážně (byť nikoli výhradně) o rezidenční budovy a naše přidaná hodnota spočívá v chytrých řešeních, chcete-li inteligenci. Ta má usnadňovat život lidí, kteří v domech budou bydlet, i správu jednotlivých bytů a budov.

A pokud jde o inteligentní systémy, přesněji inteligentní budovy?

Jedná se o zastřešující grafický a řídicí systém, který v sobě integruje technologie, senzory a akční členy. To vše se pravidelně monitoruje. Tento systém nabízí příjemné uživatelské rozhraní, které umožňuje vše ovládat. Co je to inteligentní budova? Je to dům s nainstalovanými technologiemi, které uživateli zajišťují pohodlí, aniž by sám musel do systému a technologií zasahovat.

Pět tisíc komplexních realizací a 11 000 budov je úctyhodné číslo. Co vše zahrnují?

Jde o pobočky nebo provozy našich zákazníků. Je v tom řada retailových prodejen, což počty navyšuje. Podstatné je, že jednotlivá místa jsou propojená a integrovaná do ucelených celků.

Ekonomika energetiky je stále na prvním místě. Jaká je tedy návratnost vložených prostředků?

Budovy jsou dnes plné nejrůznějších technologií a nelze je ovládat a řídit bez kvalitních řídicích systémů, aby jejich efektivita a energetika dávala smysl. Jinými slovy, nebavíme se pouze o spotřebě elektřiny, plynu a tepla, ale i o tom, že je potřeba řídit efektivitu jednotlivých technologií, to, jak technologie energii využívají a spotřebovávají. Teprve pak energetika dává smysl a návratnost investovaných prostředků je možné počítat v řádu jednotek roků.

A pokud jde o další efekty?

Dalším efektem je práce s daty, které ukazují, zda technologie – a tedy i energetika – fungují efektivně a správně.

Ze kterých segmentů trhu jsou především vaši klienti?

Dlouhodobě spolupracujeme například s brněnskými vysokými školami jako Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Mendelova univerzita čí Karlova univerzita v Praze, pro které zajišťujeme například centrální energetický dispečink, servis bezpečnostních technologií, servis technologií VZT a ÚT včetně měření a regulace a to vše doplněno o nepřetržitou pohotovostní službu. Synerga poskytuje své služby mimo jiné i mobilnímu operátorovi T-mobile, obchodnímu centru Novodvorská Plaza, administrativním parkům The CAMPUS Brno, The PARK Praha a mnoha dalším.

Řešení, která aplikujete, jsou z vaší kuchyně nebo vznikají ve spolupráci s dalšími subjekty?

Jednotlivé komponenty pocházejí od korporátních výrobců. My pak tyto technologie projektujeme, instalujeme a programujeme do ucelených celků.

Kterou z realizací považujete Vy osobně za prestižní a proč?

To asi neumím říct. Je jich řada, každá budova je něčím výjimečná, má něco zajímavého a je svým způsobem jedinečná. Někde to je integrace slaboproudých systémů, kde se klade velký důraz na bezpečnost. Jinde máme velké množství technologií – zdrojů tepla, tepelných čerpadel a klimatizací.

Co je důležité pro to, aby firma dlouhodobě obstála na trhu?

Klíčové jsou dobré vztahy se zákazníky a stabilní tým zaměstnanců. Základem je budovat tyto vztahy, což znamená, že musejí být férové. K tomu samozřejmě kvalitní služby, které dávají smysl. V Synerze působí spousta skvělých, šikovných a talentovaných lidí, kteří právě kvalitní služby kladou na první místo. A naši klienti to vidí – proto s námi nezřídka spolupracují i víc než dvě desítky let.

Nakolik zasáhla vaši činnost pandemie?

Covid postihl hlavně naše klienty. Nejmarkantnější to bylo ve zmiňovaném školství, celá tato oblast se na dlouhou dobu uzavřela. Snažili jsme se proto osekávat náklady na nezbytné minimum a šetřit. Úplně naopak to bylo s nemocnicemi. Ty byly v totálním zápřahu a potřebovaly, aby systémy byly připravené na cokoli. Zároveň se ale nemocnice dost izolovaly a snažily se, aby v nich nebyl nikdo, kdo nemusí – i my jsme tedy svou fyzickou přítomnost omezovali. Proto bylo velkým tématem vzdálené řízení. Rovněž jsme odkládali vše, co přímo neohrožovalo plynulý a hladký provoz. Dnes, jak se věci vracejí do běžného režimu, bude asi nejzásadnějším úkolem dokončit kompletní údržbu a vrátit všechny systémy do co nejlepší kondice.

Pokud by se situace z loňského roku opakovala, co by se změnilo ve vaší práci z hlediska zkušeností, které jste získali?

Tady jde hlavně o práci z homeoffice a na dálku. Aby naši technici a programátoři dokázali rychle a efektivně pracovat se vzdáleným přístupem do našich systémů. Důležitá je i koordinace týmů – pandemie ukázala, že díky dobré komunikaci umíme efektivitu držet i přes pandemická opatření.

Věřme, že předcházející otázkou maluji jen čerta na zeď.  Rád bych se dále zeptal, jak se budou vyvíjet inteligentní systémy z hlediska času? Nejsou ty, které jste instalovali před deseti lety, již zastaralé?

Systémy vždy instalujeme tak, aby dokázaly efektivně řídit všechny instalované technologie a plnit svoji funkci, ať jde o měření a regulaci nebo bezpečnostní technologie. Změnu ale vidím jinde. S dnešní dobou přichází práce s objemnými daty. Jde o termíny jako big data či cloudové technologie. Z některých objektů máme za léta provozu ohromná množství dat a klíčové dnes je, jak s nimi dokážeme pracovat – zjistit, jak technologie upravit či optimalizovat, anebo naopak potvrdit, že vše i po deseti letech funguje správně.

Vaší novou službou je poskytování energetických služeb formou energy performance contracting (EPC). Jaký je o ní zájem?

Pandemie zasáhla do investičních plánů našich zákazníků a teď zažíváme restart využití způsobu modernizace budov a energetických úspor prostřednictvím EPC. Zákazníci začínají zvažovat i jiné investiční způsoby modernizace svých provozů. No a s kombinací EPC a dotačních titulů, které se už začínají v této oblasti nově objevovat, dokáže zákazník poměrně efektivně docílit modernizace budov, úspory energií a získání služby energetického managementu a garantovaných úspor. Doba po pandemii, společně s přechodem na alternativní zdroje elektřiny, tlačí její ceny mnohonásobně nahoru. Takže i příslušné úspory jsou mnohem rychlejší a projekty mnohem zajímavější než například před dvěma lety. Elektřina byla tehdy na svém minimu, stejně tak zemní plyn.

Máte nového vlastníka – společnost RN Tech. Změnilo se tím nějak vaše fungování?

Částečně. Největší změnou je asi naše zapojení do developerských projektů skupiny, na nichž spolupracujeme s ostatními firmami z portfolia. Noví majitelé nás zároveň zapojují do EPC projektů, které v Česku nabírají na otáčkách a my si tento trend nechceme nechat utéct. Vidíme v těchto typech projektů velký smysl – vtip totiž spočívá v tom, že dodavatelé jsou odměňováni za šetření nákladů, což je nutí dělat maximálně kvalitní práci a být co nejefektivnější.

V posledních letech se mění trendy, co se týče dodávek energie, roste tlak Evropské unie na využití nízkoemisních zdrojů. Jak se to projeví v příštích letech?

Nejvíc se tlačí na diverzifikaci zdrojů a na podporu těch obnovitelných. To má za následek rostoucí ceny elektřiny a plynu, což zase tlačí na efektivnější využívání energií. Jak vypadá budoucnost? Větší roli bude hrát umělá inteligence a její zapojení do efektivního hospodaření s energiemi. Už dnes dokáže vyhodnocovat, jak je provoz technologií efektivní – zdroje a rozvody tepla, chlazení či výměna vzduchu –, a upozornit, že je potřeba případný odborný zásah člověka. Předpokládá se, že umělá inteligence bude čím dál víc usnadňovat uvádění systémů do provozu, predikovat a řídit spotřebu, ale že dokáže i předpovídat poruchy řízení technologických celků a integrovaných systémů.

V souvislosti s předcházející otázkou se nabízí další: Jak na firmu dopadá tlak na udržitelnost, podle mne mnohdy až přehnaný?

Nestačí se zamýšlet pouze nad energetickým managementem, abychom věděli, za co se energie spotřebovává a zda se tak děje efektivně. Dnes je daleko větší tlak na využívání alternativních zdrojů a na jejich decentralizaci, ať jde o kogenerační jednotky, fotovoltaiku, větrné elektrárny a další možnosti.

Které jsou hlavní priority společnosti do příštích let?

Rozšiřování týmu o lidi, kteří umějí pracovat s daty a efektivně je vyhodnocovat. Chceme být zákazníkům větším partnerem i v této oblasti, nabízet jim nejen práci s energiemi, ale také ideální a optimální řešení dodávek a obměn technologických celků.

A pokud jde o Vás osobně?

Pro mne je prioritou stabilizovat naše nové produkty a lidi, kteří budou i nadále jakousi nadstavbou technologických celků a systémů měření a regulace. Vyvrcholí tak několikaleté snažení a věřím, že to posune partnerství se zákazníky o další krok kupředu.

Takže je na místě optimismus?

V zásadě. Optimismus ano, ale jde především o to, co přinese trh a potřeby zákazníků. Také věřím ve veřejnou podporu, protože vnímám zvyšující se tlak ze strany státu na změnu práce s energiemi i samotnou jejich výrobu. Z mého pohledu je důležitý mix správného nastavení legislativy a státních dotací, abychom my ani zákazníci v tom takříkajíc nebyli sami.

Zdroj: časopis CzechIndustry 3/2021