Metropolitní oblast Berlín-Braniborsko převezme koncem roku 2024 první bezemisní regionální dvouzdrojové elektrické jednotky trolej/akumulátor, uvedeny do provozu budou společně s novým jízdním řádem s rozšířenou nabídkou spojů. Společnost Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), která začátkem června opět získala zakázku na provozování této železniční sítě, si objednala 31 dvouvozových bateriových jednotek Mireo Plus B od společnosti Siemens Mobility. Za plánování a financování regionální osobní železniční dopravy v regionu VBB jsou zodpovědné spolkové země Berlín a Braniborsko.

Guido Beermann, ministr dopravy spolkové země Braniborsko: „Používání ekologických pohonů ve veřejné dopravě představuje milník v technické transformaci, která probíhá v železničním sektoru. Jako první bateriově-elektrická jednotka v síti VBB nabízí Mireo Plus B skutečnou přidanou hodnotu z hlediska šetrnosti ke klimatu a hospodárnosti provozu ve srovnání s dosud používanými vlaky se spalovacími motory. Tento trend elektrických vozidel na neelektrizovaných tratích bude pokračovat spolu se zaváděním ještě atraktivnější nabídky služeb a bude dalším impulsem k transformaci dopravy.

Regine Günther, senátorka pro životní prostředí, dopravu a ochranu klimatu spolkové země Berlín: „Nová vozidla objednaná pro regionální dopravu přispějí k ochraně životního prostředí dvojnásobně: k dispozici je více vlakových spojů a zároveň dochází ke snížení emisí. Díky většímu prostoru, lepšímu vybavení a vyšší frekvenci spojů se regionální vlaky stávají stále atraktivnějším prostředkem pro každodenní dojíždění a skutečnou alternativou k osobnímu automobilu.“

Susanne Henckel, výkonná ředitelka Dopravního svazu Berlín-Braniborsko (VBB): „Se sítí Východní Braniborsko a jejím zaměřením na alternativní pohony jsme nastavili nová měřítka. Nabídka služeb pro cestující se výrazně rozšíří díky novým vozidlům a vyšší frekvenci spojů. Ve skutečnosti není jiná možnost: ekologicky šetrná železnice musí být dále podporována a rozšiřována. Nejvíce mě těší, že na mnoha linkách budou nyní jezdit dvouzdrojová elektrická vozidla s vestavěným bateriovým úložištěm vhodná pro provoz na neelektrifikovaných tratích. Změna v dopravě a ochrana klimatu v jednom kroku: to je skvělý den pro veřejnou dopravu v Berlíně a Braniborsku.

Detlef Bröcker, generální ředitel společnosti Niederbarnimer Eisenbahn (NEB): „S jednotkou Mireo Plus B od společnosti Siemens máme k dispozici vysoce výkonné, vysoce efektivní a inovativní vozidlo z hlediska výkonu, dojezdu a vybavení, které je vhodné zejména pro částečně elektrifikované regionální železniční tratě v síti Východního Braniborska. Díky inovativnímu pohonu a vybavení přizpůsobenému potřebám cestujících posilujeme místní železniční osobní dopravu šetrnou ke klimatu a propojujeme cíle ochrany klimatu s požadavky na transformaci dopravy.“

Dr. Elmar Zeiler, vedoucí oddělení příměstských a regionálních vlaků společnosti Siemens Mobility: „Udržitelnost je pro Siemens Mobility prioritou, a proto jsme potěšeni druhou objednávkou na naše bateriová vozidla Mireo Plus B. Jednotka Mireo je u zákazníků i cestujících velmi oblíbená. Prodali jsme jich již více než 240. Toto moderní vozidlo kombinuje pohodlí cestujících, spolehlivost a dostupnost s ochranou klimatu. Díky použití akumulátorů v železniční dopravě mohou naše dvouzdrojové regionální elektrické jednotky jezdit na neelektrifikovaných železničních tratích a nahradit tak dieselové vlaky, čímž významně přispějí ke snížení emisí CO2.“

Bezemisní a energeticky úsporná vozidla pro Východní Braniborsko

V celoevropském výběrovém řízení na provozování železniční sítě ve východním Braniborsku kladly spolkové země Berlín a Braniborsko jasný důraz na alternativní zdroje energie a snížení znečištění životního prostředí. Doposud byla na tratích sítě Východního Braniborska provozována vozidla se spalovacími dieselovými motory. Používáním dvouzdrojových elektrických jednotek trolej/akumulátor typu Mireo Plus B se v budoucnu v síti Východního Braniborska sníží spotřeba nafty o 4,4 milionu litrů ročně. Nová vozidla zcela odstraní lokální emise CO2 a, v závislosti na skladbě elektrické energie, sníží emise napříč regiony o přibližně 11 500 tun ročně a zároveň dojde k významnému snížení emisí pevných částic.

Hybridní bateriové železniční vozidlo je určeno pro provoz na elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratích. Na neelektrifikovaných úsecích zajišťují dodávku energie lithium-iontové akumulátory, které byly předtím nabity během jízdy na elektrifikovaných úsecích. Nová platforma je vybavena pokročilými technologiemi pro snížení spotřeby energie trakčního pohonu, vytápění prostoru pro cestující a optimalizací jízdy a brzdění vlaku. Mireo Plus je vybaveno účinnou elektrodynamickou rekuperační brzdou, která umožňuje využití brzdné energie k rekuperaci do napájecí sítě nebo k nabíjení trakční baterie. To je výhodné zejména při jízdě na neelektrifikovaných tratích, kde se rekuperovaná brzdná energie využívá k pohonu vozidla a současně je významně sníženo opotřebení brzdového obložení a s tím spojené emise prachových částic. Dvouvozová železniční jednotka má dojezd na akumulátor více než 80 kilometrů v závislosti na jízdním režimu.

Více služeb a větší pohodlí pro cestující

Síť ve Východním Braniborsku je rovněž založena na standardech kvality SPNV spolkových zemí Berlín a Braniborsko. Provoz nových vozidel umožňuje nabídnout cestujícím rozsáhlé doplňkové služby, co se týká vybavení a úrovně služeb.

Nová vozidla disponují trojími dveřmi na každé straně, což umožňuje snadný nástup a výstup i pro cestující na invalidních vozících nebo s kočárky, a to i v zastávkách s nižšími nástupišti. Troje dveře na každé straně vozidla a nový typ informačního systému pro cestující ve vozidle zajišťují rychlou a především bezbariérovou výměnu cestujících v zastávkách.

V nových vozidlech budou mít cestující na dotčených tratích v budoucnu k dispozici nejméně 128 míst k sezení a prostor pro přepravu invalidních vozíků a dětských kočárků a až dvanácti jízdních kol. Dvě a více vlakových jednotek lze spřáhnout dohromady do tzv. dvojitých a vícenásobných hnacích jednotek a rozšířit tak přepravní kapacitu.

V budoucnu budou moci cestující využívat také bezplatnou síť WLAN, dynamický informační systém a speciálně vyhrazený prostor pro rodiny. Ve dvouvozovém vlaku je rovnoměrně rozmístěno přibližně 60 elektrických zásuvek. K dispozici jsou také nabíjecí zásuvky USB a indukční nabíjení.

Další informace

Platformou Mireo Plus B nastavuje společnost Siemens Mobility nová měřítka ekologické integrity. Již ve fázi návrhu byla kromě dalších faktorů stanovena důležitá kritéria pro výběr materiálů, konstrukčních řešení a snížení hmotnosti, to vše s ohledem na životní prostředí. Dále byl minimalizován počet komponentů, druhů materiálů a dílů podléhajících opotřebení i množství obalového materiálu a byly odstraněny některé pevné spoje, aby bylo dosaženo maximální recyklovatelnosti.

To umožňuje téměř úplně oddělit a recyklovat velké hlavní a rozšiřující části, jako jsou vozová skříň, podvozky nebo skleněné tabule, od těch nerecyklovatelných.

Objednávka zahrnuje také služby údržby a dodávky náhradních dílů na dvanáct let do roku 2036. Společnost Siemens Mobility zajistí dostupnost vozidel po celou dobu trvání přepravní smlouvy. Součástí této servisní smlouvy je nejen řízení provádění všech potřebných činností údržby, ale také neustálý další rozvoj činností údržby, přizpůsobených specifickému využití vozidel zákazníkem.