Šest měsíců po ohlášení investic ve výši 100 miliard jenů do udržitelných technologických inovací přichází společnost Epson se závazkem, že své budoucí investice do výzkumu a vývoje bude zaměřovat na vývoj nových materiálů a technologií, jež budou snižovat dopad na životní prostředí.

V zájmu dosažení tohoto cíle a posílení globální konkurenceschopnosti proměňuje společnost Epson způsob uvažování o základních konceptech, kterými generuje nápady a přináší je na trh, za podpory nových inovací a venture kapitálových fondů.

Směrem dovnitř

Epson se mění, neboť chce nabídnout otevřenější pracovní prostředí s kulturou „zdola nahoru“, jež bude napomáhat a vybízet týmy k tomu, aby rychleji nacházely nové příležitosti a sdílely je.

Zaměstnanci budou vedeni silným principem, že kořenem všech inovací by mělo být řešení nějakých problémů lidského společenství, od minimalizace spotřeby zdrojů po snižování množství odpadů. Vzniká tak lepší podpora sdílení nových nápadů, spolupráce na jejich vývoji a soustředění se na to, aby byla nová řešení udržitelná.

V zájmu prosazení kultury otevřenosti budou změny zahrnovat i konzultace se zaměstnanci ohledně pracovního prostředí a stylů řízení.

Směrem ven

Společnost Epson se zavázala, že nebude usilovat o nadměrný růst tržeb, ale spíše se snažit o spravedlivý zisk, zatímco bude podporovat udržitelnou společnost formou otevřených partnerství a spolupráce s využitím vlastních technologií, produktů a služeb.

Společnost Epson dále využije Epson X, svůj speciální venture kapitálový inovační fond založený v roce 2020 za účelem zrychlení spolupráce a otevření inovací, jehož počáteční majetek pro venture investice činil 5 miliard jenů (72 milionů USD).

„Aby inovace přinesly skutečnou transformaci, vyžadují změnu kultury a spolupráci. Smyslem těchto iniciativ je zajistit, aby bylo slyšet hlasy, aby byly zvažovány nápady, abychom splnili to, co je naším závazkem vůči společnosti a životnímu prostředí,“ říká Yoshiro Nagafusa, evropský prezident společnosti Epson.

„Otevřené inovace považujeme za hlavní motor naší budoucnosti – vyšší míra spolupráce, lepší partnerství a sdílení znalostí umožňují dosáhnout zlepšení vývoje i inovací. Platí to jak ve smyslu spolupráce uvnitř naší firmy, tak ve smyslu vnější spolupráce s ostatními subjekty na řešení složitých problémů. Již dlouho se snažíme fungovat v rámci zdravé a otevřené firemní kultury, přesto je důležité, abychom se vyvíjeli stále dál.“

Spolu s vyhlášením tohoto závazku společnost Epson představuje, jakých pokroků se jí již podařilo dosáhnout na poli přelomových, biologicky odbouratelných a recyklovatelných materiálů a inovací, včetně plastů z biomasy či recyklovaných práškových kovů.

Plasty z biomasy

Díky praktickému předvedení výhod otevřených inovací společnost Epson v rámci konsorcia spolupracujících organizací přispěla k vývoji nové formy bioplastů (plastů odvozených z biologických zdrojů). „Para-pryskyřice“ (pararesin) je slibný nový plast z biomasy, který využívá paramylon, zásobní polysacharid řas Euglena. Konsorcium usiluje o zajištění kapacity dodávek přibližně 200 000 tun plastu ročně do roku 2030. Uvedený plast se rozkládá v mořském prostředí, je odvozen z biomasy a představuje použitelnou alternativu konvenčních plastů.

„Nízká míra účinného využití odpadního plastu a znečištění životního prostředí plasty v moři představují významné globální problémy,“ pokračuje Yoshiro Nagafusa.

„Věříme, že najdeme řešení, jež budou prospěšná pro lidstvo i planetu, nahradí pryskyřice na bázi fosilních paliv a sníží emise oxidu uhličitého i dopad na životní prostředí.“

Práškové kovy

Společnost Epson pracuje prostřednictvím své dceřiné firmy Epson Atmix na budování infrastruktury cirkulární výroby v tom smyslu, že vytváří produkty pro 3D odlévání pomocí kovových prášků z odpadních kovů, které lze využít k výrobě komponent, včetně těch pro automobilový průmysl nebo elektroprůmysl.

„Jsme velmi hrdí na tyto výsledky vývoje. Strategie výzkumu a vývoje společnosti Epson vychází z rezolutního závazku vyvíjet inovační technologie, které pomáhají řešit problémy lidského společenství.“ Environmentální vize 2050:  http://eco.epson.com/