Ambiciózní plán Evropské unie na ochranu klimatu má významného spojence v moderních technologiích. Pomoc nabízí zejména technologická řešení odvětví ICT, jejichž prostřednictvím mohou firmy i celé sektory efektivně snižovat své emise skleníkových plynů a postupně přejít na fungování v udržitelném režimu. Co mohou k naplnění Zelené dohody pro Evropu udělat dodavatelé technologií a jakým způsobem se k ní staví operátoři, diskutovali účastníci Zeleného fóra Huawei uspořádaného v předvečer zahájení veletrhu Mobile World Congress (MWC) v Barceloně.  

Změny klimatu představují celosvětovou výzvu, které musíme čelit společně. Plán EU na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 proto závisí na vzájemné spolupráci, zásadní roli přitom hraje sektor ICT a telekomunikace. „Prostřednictvím ICT řešení podporujeme další průmyslová odvětví při snižování jejich uhlíkové stopy. Tento jev, který díky ICT vzniká, nazýváme ‚uhlíkovým otiskem‘. Samotná uhlíková stopa odvětví ICT představuje pouze zhruba 2 % celkových emisí. Technologie ICT však lze použít ke snížení celkových emisí na globální úrovni až o 20 %,“ uvedl při zahájení prezident Huawei pro západní Evropu David Li.

Klíčem ke snížení emisí není pouze regulace spotřeby energie, ale především zaměření na energetickou účinnost. Jako příklad uvedl Li hypotetický přechod evropských států na optické vlákno, díky kterému by Evropa mohla ušetřit téměř 1,8 milionu tun uhlíkových emisí ročně. To odpovídá vysazení 80 milionů stromů. „Technologie 5G je dvacetkrát energeticky účinnější než 4G. V síti 5G lze využít jednu kilowatthodinu energie na přenesení 5 terabajtů dat, ve 4G ale stejným množstvím energie je přeneseno přibližně 200 gigabajtů. Inteligentní optimalizační technologie mohou dále pomoci bezdrátovým sítím snížit spotřebu energie až o 35 %,“ demonstroval Li. Společnost Huawei se proto zavázala maximálně využívat svých technologických inovací ke zlepšení účinnosti a snížení spotřeby energie.

Na nutnost zvyšování energetické účinnosti apeloval také James Crawshaw, hlavní analytik ve společnosti Omdia Informa Tech, která představila s Huawei společnou studii „The path to net zero for ICT“ (ke stažení ZDE). „Redukce uhlíku je klíčová. Důležité je ale nejen absolutní snižování spotřeby energie, ale taký efektivnější využití této energie. Množství vyprodukovaných emisí uhlíku na přenesenou jednotku datových služeb se stává novým měřítkem ekologických aspektů sítí.“

Významnou roli ICT řešení v klimatických plánech regionů vyzdvihli i další účastníci fóra Huawei. Členka Evropského parlamentu Susana Solís Pérezová se nechala slyšet, že prakticky každý sektor může těžit z digitálních řešení. Její názor podpořila svým prohlášením Carina Lopesová, šéfka think-tanku pro digitální budoucnost fondu Mobile World Capital Barcelona: „Dosažení čistých nulových emisí uhlíku nestačí. Odvětví ICT a telekomunikací má moc vést a radikálně transformovat naši společnost.“

Na fóru zazněly i ohlasy ze strany operátorů. Šéf sektoru pro klimatickou akci ve svazu GSMA Steven Moore poukázal na závislost operátorů na zelené energii při snaze o dosažení cílů v jiných odvětvích. „Náš vzkaz vládám: Nemůžeme přejít na obnovitelné zdroje vlastními silami,“ prohlásil Moore během svého výstupu. Do debaty se zapojila i CTO španělské pobočky operátora Orange Monica Sala, která představila plány společnosti na dosažení interního cíle uhlíkové neutrality do roku 2040. Operátor za tímto účelem hodlá snížit spotřebu energie v síti, zvýšit využívání obnovitelné energie ve svých sítích a více se spoléhat na oběhové hospodářství. Nulových emisí do roku 2025 plánuje podobným způsobem dosáhnout i skupina Telefónica. „Snižujeme svou uhlíkovou stopu, co nejvíce to jde, a to nad rámec scénáře 1,5 °C [zakotveného v Pařížské dohodě, pozn. autora]. A zbývající emise neutralizujeme v rámci projektů zaměřených na absorpci CO2,“ prohlásil ředitel provozní transformace skupiny Telefónica Juan Manuel Caro Bernat.

Telekomunikační operátoři dlouhodobě vyzdvihují nutnost vzájemné spolupráce na cestě k udržitelnému fungování naší planety. Například k plnění cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje se mobilní odvětví zavázalo již v roce 2016. K dosažení nulových emisí je však stále zapotřebí značné práce na transformaci sítě a společnost Huawei na fóru opět demonstrovala své odhodlání podporovat tento proces.

Veletrh MWC Barcelona probíhal od 28. června do 1. července. Loňský ročník byl vzhledem k pandemii Covid-19 na poslední chvíli zrušen, v letošním roce kvůli stále platným omezením probíhá v hybridním formátu se zhruba 30 000 návštěvníky, což je necelá třetina obvyklé účasti zastoupení. Huawei je jedním z mála velkých účastníků veletrhu, kteří v Barceloně fyzicky představují svá nová řešení. Více na www.huawei.com, http://www.linkedin.com/company/Huawei