Nové statistiky ukazují, jak Eaton ušetřil náklady a snížil emise uhlíku tím, že přeměnil jednu ze svých budov na energetický uzel. Úspěch je připisován inovativnímu přístupu k energetickému přechodu pod názvem Buildings as a Grid (budovy jako síť).

Navzdory prudce rostoucím cenám energie Eaton ušetřil v roce 2022 náklady za energii a snížil emise uhlíku v průměru o jednu tunu měsíčně tím, že ve své švýcarské pobočce Le Mont-sur-Lausanne, která je centrem excelence pro nabíjení elektromobilů, zavedl systém zvaný Buildings as a Grid.

Fabrice Roudet, generální ředitel divize Energy Transition, Energy Transition, Digital & Services, EMEA, Eaton, řekl: „Z naší kancelářské budovy jsme udělali skutečný testovací prostor, abychom získali statistické údaje o tom, jak v praxi funguje náš přístup Buildings as a Grid. Dosáhli jsme vynikajících výsledků, včetně 60% úspory měsíčních nákladů na energii. Úspora uhlíku nám pomůže dosáhnout svého firemního cíle udržitelnosti, kterým je snížení uhlíkové stopy směrem k čisté nule.“

Pobočka Eaton v Le Mont-sur-Lausanne (1 650 m²) je součástí multifunkční budovy, v níž se nachází také mateřská škola, obchod a podzemní parkoviště. Přístup Buildings as a Grid, který zde Eaton realizoval, zahrnuje střešní solární fotovoltaické pole o výkonu 100 kWp, bateriový systém pro ukládání energie Eaton xStorage (výkon 20 kW a kapacita 21 kWh), 16 nabíječek pro elektromobily umístěných v podzemních garážích a rychlonabíječku stejnosměrného proudu umístěnou u parkovacích míst před budovou, kterou může využívat veřejnost.

K optimalizaci využití solární energie vyrobené ze střešního pole používá Eaton vlastní software BEMS (Buildings Energy Management System). Výkonné algoritmy v rámci softwaru automaticky směrují energii tam, kde je nejvíce potřeba pro nabíjení elektromobilů a další energetické požadavky v budově, přičemž přebytky se ukládají do baterie xStorage, aby nahradily energii ze sítě, když jsou ceny v době špičkové poptávky nejvyšší. V případě potřeby lze přebytek alternativně prodat do sítě a výsledný příjem použít na vyrovnání účtů za energii.

Od července 2022 je přístup Buildings as a Grid v Le Mont-sur-Lausanne pravidelně sledován. Za období od července do prosince 2022 byly shromážděny statistiky, které ukazují, jak se podařilo ušetřit náklady a emise uhlíku díky kompenzaci energie, kterou budova potřebovala ze sítě, právě obnovitelnou energií ze solárních panelů.

Eaton si byl vědom, že budova v Le Mont-sur-Lausanne musí být také energeticky účinná, aby mohla úspěšně fungovat jako energetický uzel, a proto požádal svého nového partnera, světoznámou firmu IES, která se zabývá analýzou budov, o vytvoření digitálního dvojčete budovy. Cílem bylo prozkoumat infrastrukturu budovy a zjistit, jak lze dosáhnout ještě větších úspor energie.

Digitální dvojče ukázalo, jak lze snížit emise energie a uhlíku o dalších 30 % a zároveň zvýšit pohodlí uživatelů budovy díky opatřením, jako je optimální využití stínění oken pro maximální využití denního světla při současném potlačení solárního zisku, tzn. zvýšení teploty v důsledku dopadajícího slunečního záření.

Digitální dvojče je 3D digitální reprezentace aktiva v zastavěném prostředí – například budovy nebo její podpůrné infrastruktury – kterou lze zkoumat pomocí různých scénářů a díky tomu rozhodovat o její budoucnosti. Poznatky z výkonnosti aktiva v minulosti vedou k lepšímu rozhodování při vytváření plánu pro jeho budoucnost.

Richard Fletcher, finanční manažer společnosti IES, vysvětluje: „Digitální dvojčata jsou pro naši spolupráci se společností Eaton klíčová, protože reagují a chovají se stejně jako jejich protějšky v reálném světě, což je zdrojem mnoha důležitých informací, které usnadňují rozhodování. Pro zákazníky Eaton prozkoumáme, jak je budova využívána, přičemž se zaměřeníme na energetickou účinnost i uživatelský komfort. Poté vytvoříme digitální dvojče, které předpoví potenciální snížení energetické náročnosti budovy, jakož i úspory energie a dobu návratnosti z různých realizací přístupu Buildings as a Grid.“

Kontaktujte Eaton, chcete-li se dozvědět více o přístupu Buildings as a Grid a zjistit, jak jeho ekosystém mění nové budovy i projekty rekonstrukcí na energetické uzly, které optimalizují spotřebu energie a zároveň podporují flexibilní, škálovatelnou infrastrukturu pro nabíjení elektromobilů, výrobu energie z obnovitelných zdrojů a skladování energie. Více na www.eaton.com