Příznivé hydrologické a osvitové podmínky podpořené modernizacemi i kvalitní údržbou pomohly vodním, slunečním a větrným elektrárnám provozovaných Skupinou ČEZ v České republice k meziročnímu růstu výroby o 11 %. Tyto elektrárny dodaly do sítě více než 2,5 TWh bezemisní obnovitelné elektřiny, a pokryly tak spotřebu více než 700 tisíc domácností. Do budoucna poroste hlavně produkce fotovoltaik. Právě tyto zdroje budou mít stěžejní podíl na nových obnovitelných elektrárnách o výkonu 6 tisíc MW, které ČEZ v rámci plnění vize Čistá Energie Zítřka postaví do roku 2030.

Ekologické elektrárny ČEZ vyrábějí bezemisní elektřinu na území jedenácti krajů České republiky, nejvíce jí loni vyrobily ve středních Čechách, v Olomouckém kraji a na Vysočině. Svou produkci zvedly z 2 256 GWh v roce 2022 na loňských více než 2 507 GWh, což znamenalo čistou elektřinu pro více než 700 tisíc českých domácností.

„Přírodní podmínky loňského roku byly k zeleným elektrárnám příznivé. V meziročním srovnání se dařilo především vodním zdrojům, kde se naplno projevila vyšší efektivita komplexních modernizací. Ty v uplynulých letech proběhly na více než 20 vodních elektrárnách všech typů. Modernizace v dalších lokalitách připravujeme vzhledem k rostoucím nárokům moderní energetiky na tyto zdroje schopné rychle dodávat potřebný výkon. Dobrou sezonu měly i fotovoltaiky, u kterých v dalších letech plánujeme díky nové výstavbě zvýšit současný výkon i výrobu více než čtyřicetkrát. Do roku 2030 postavíme 6 000 MW nových ekologických elektráren a v hlavní roli bude právě slunce. Zaměřujeme se i na perspektivní větrnou energetiku, pro jejíž rozvoj je ale žádoucí výrazné zrychlení povolovacích procesů,“ říká člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina.

Obnovitelné zdroje také znovu potvrdily svou dílčí schopnost vzájemně vykrývat kolísání produkce jednotlivých typů zdrojů. Pokud zrovna nesvítí slunce, může místo toho foukat nebo pršet.

Obnovitelné zdroje provozované v rámci Skupiny ČEZ vyrábí bezemisní elektřinu už více než 100 let. Nejstarší jsou malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové z roku 1910 a o dva roky mladší šumavská Čeňkova Pila.

ČEZ staví fotovoltaické elektrárny také na klíč pro domácnosti a firmy. V roce 2023 společnosti ČEZ Prodej a ČEZ ESCO nainstalovaly svým zákazníkům střešní solární elektrárny o celkovém výkonu 52 MWp. Oproti roku předchozímu se jedná o 75% nárůst výkonu. Zákazníci z řad domácností si fotovoltaiky pořizují, zejména aby snížili náklady na energie a posílili svou energetickou soběstačnost. Většinou proto volí řešení v kombinaci s bateriovým systémem, který poskytuje větší flexibilitu a efektivitu při spotřebě vyrobené elektřiny – tato varianta tvořila dvě třetiny všech loňských objednávek. Průměrná velikost solárů pořizovaných domácností byla loni 7,3 kW. Firmy zase investicí do fotovoltaik kromě snížení spotřeby navíc snižují svou uhlíkovou stopu a ekologizují provozy. ČEZ ESCO má z roku 2023 navíc rozestavěné další zakázky o výkonu 20 MW.

Podívejte se také prostřednictvím virtuálních prohlídek, jak fungují obnovitelné zdroje ČEZ Virtuální prohlídky ČEZ (cez.cz)