V posledním roce se energetika stala tématem, které velmi silně rezonuje – u veřejnosti a také v médiích či politice. Ceny energií dosahují rekordních výšek a v souvislosti s tímto problémem se mluví především o potížích domácností nebo podniků. Vysoké účty za elektřinu však trápí také obce a další územní samosprávné celky.

Řešením pro města a obce může být přechod na komunitní energetiku (KE) a na ni navázané obnovitelné zdroje energie (OZE). Díky komunitní energetice samosprávné celky nemusí spoléhat na ceny energií z konvenčních zdrojů, a navíc zásadním způsobem přispějí ke snížení emisí – pokud má společnost v dohledné době dosáhnout uhlíkové neutrality, bez obnovitelných energií to nepůjde a územní celky by měly jít příkladem. Další přidanou hodnotou je zvýšení energetické soběstačnosti.

Základy KE jsou založeny na investicích do obnovitelných zdrojů energie, kam patří například fotovoltaika (FVE) nebo větrné elektrárny, a jejich následném využívání určitou komunitou. Nabízejí velkou příležitost pro samosprávné celky, které mohou prostřednictvím komunitní energetiky používat vygenerovanou elektrickou energii nejen pro vlastní spotřebu, ale i pro své obyvatele. V případě sázky na FVE mají města a obce možnost využívat střechy vlastních budov k instalaci solárních elektráren, což se děje čím dál častěji.

Za posledních 12 měsíců jsme byli svědky řady oznámení, kdy se územní celky rozhodly vydat cestou využívání obnovitelných zdrojů. Tyto zprávy jsou velmi pozitivní, přesto není v Česku vytváření energetických komunit snadným úkolem. Důvodem je nedostatečná legislativa a obce a města pochopitelně narážejí také na nedostatek zkušeností s vytvářením komunitních spojení. A právě řešení těchto překážek je cílem Asociace komunitní energetiky ČR, v jejímž čele stojím.

Chceme dosáhnout snížení závislosti na centrálních dodávkách elektrické energie s maximálním využitím obnovitelných zdrojů. A jelikož města, obce, ale třeba i občanská sdružení považujeme za ideální platformy pro rozvoj KE, míří naše současné úsilí k tomu, abychom těmto veřejným institucím v co největší míře pomáhali při vytváření energetických komunit.

Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR