V roce 2020 vyvezla Evropská unie téměř 5,2 milionu automobilů (benzínové, naftové, elektrické a hybridní elektromobily), zatímco 3,0 milionu bylo dovezeno.

Benzinové vozy představovaly většinu vyvážených automobilů mimo EU (64 %), následovaly vozy s naftovým motorem (22 %) a elektrické a hybridní elektrické vozy (14 %). Pokud jde o dovoz, benzínová auta představovala více než polovinu dovozu automobilů ze států mimo EU (53 %), následovala elektrická a hybridní elektrická auta (30 %) a dieselová auta (18 %).

Když se podíváme na 725 tisíc vyvezených elektromobilů a hybridních elektromobilů: téměř polovina z nich byla hybridní bez plug-inů (49 %), zatímco zhruba čtvrtina z nich byla elektrická (27 %) nebo plug-in hybridní (24 %). Z 892 tisíc dovezených elektrických a hybridních elektrických automobilů byla polovina hybridních vozidel bez plug-inů (50 %), třetina byla elektrická (34 %) a zbývající podíl (16 %) představoval plug-in hybrid.

Poslední trendy v obchodu s automobily v centru pozornosti

Navzdory obecnému poklesu obchodu po omezujících opatřeních přijatých v reakci na vypuknutí epidemie COVID-19 se vývoz a dovoz elektrických a hybridních elektrických automobilů do EU nadále postupně zvyšovaly. Ve srovnání s rokem 2017 zaznamenal vývoz elektrických a hybridních elektromobilů mimo EU téměř pětinásobný nárůst ze 150 tisíc vyvážených automobilů v roce 2017 na 725 tisíc v roce 2020, zatímco dovoz do EU se téměř ztrojnásobil z 301 tisíc dovážených automobilů v roce 2017 na 892 tisíc v roce 2020.

Polovina dovozu elektrických a hybridních elektromobilů z Japonska a USA

V roce 2020 bylo hlavním cílem vývozu elektrických a hybridních elektrických automobilů z EU Spojené království (představující 39 % vyvážených automobilů), následované Spojenými státy (16 %), Norskem (10 %) a Čínou (9 %).

Téměř polovina dovozu elektrických a hybridních elektrických automobilů do EU pocházela z Japonska a Spojených států (každý představuje 23 % dovážených automobilů), následované Jižní Koreou (15 %), Spojeným královstvím (14 %), Tureckem (10 %) a Čínou (9 %).

Zdroj: Eurostat