Společnost Eaton, která se zabývá inteligentním řízením energie, oznámila svou účast ve výzkumném a inovačním projektu Evropské unie s názvem BIG LEAP. Jeho stěžejní iniciativou je program Horizon Europe, který potrvá tři a půl roku a jehož cílem je zvýšit účinnost, spolehlivost a kompatibilitu skladování energie pomocí baterií druhého životního cyklu z různých elektrických vozidel.

Konsorcium BIG LEAP navrhne a zvaliduje systém správy baterií (Battery Management System – BMS) s otevřeným zdrojovým kódem, který zlepší interoperabilitu mezi různými druhy baterií jak z chemického, tak architektonického hlediska. V plánu je rovněž vývoj flexibilního systému skladování energie, který podporuje integraci BMS a rozšiřuje potenciální aplikace baterií druhé životnosti díky modulární a škálovatelné konstrukci. Vedle posílení stávajících hodnotových řetězců pomocí lépe adaptabilních baterií druhé životnosti je cílem projektu také vyvinout standardizovaný proces renovace baterií, který bude rychlejší a nákladově efektivnější.

Konsorcium BIG LEAP, vedené bruselským výzkumným a inovačním centrem pro zelené technologie, sdružuje 16 akademických a průmyslových partnerů z Evropy, Indie a Maroka. Patří mezi ně společnosti EDF, TATA Power a Technické výzkumné centrum VTT, jakož i další přední inovátoři v oblasti bateriových úložišť a systémů řízení spotřeby energie.

Účast společnosti Eaton v projektu BIG LEAP je řízena týmem Eaton Research Labs (ERL) v Praze v úzké spolupráci s firemní divizí Energy Transition, Digital and Services. Tým v Evropském inovačním centru Eaton (EEIC) vyvine a předvede modulární systém skladování energie o kapacitě 500 kilowatthodin využívající baterie druhé životnosti a ukáže, jakým způsobem lze jeho prostřednictvím snížit spotřebu energie a náklady v komerčních budovách. Tým společnosti Eaton rovněž poskytne podporu při definování a návrhu systému BMS kompatibilního s různými typy baterií.

Během příštích 12 měsíců se tým ERL zaměří na definování požadavků na hardware a software, výběr dodavatelů a vývoj use case pro integraci baterií druhé životnosti do demonstračního systému EEIC. S partnery projektu též sladí vývoj BMS a optimalizovaný přístup k renovaci baterií.