Výzkum zpracovaný EIT InnoEnergy, který je největším světovým akcelerátorem udržitelné energie, ukazuje, že 75 % hráčů na poli energetiky vyhlíží pozitivně na přijímání udržitelných technologií v následujících 12 – 18 měsících, i přes dopad COVID-19. Odpovědi 200 energetických firem a inovátorů v Evropě ukazují vysoký stupeň shody v celém odvětví, od korporátů a malých podniků, až po podnikatele, a také napříč zeměmi. Firmy společně identifikovaly klíčové oblasti zájmu, aby zajistily, že směřování k udržitelnému rozvoji bude pokračovat. 78 % procent respondentů uvedlo financování a investice jako jádro svých inovačních cílů, jež výrazně přispívají k naplnění Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). Kromě toho výzkum ukázal připravenost zákazníků na nové technologie (49 %) a přístup k výzkumu a vývoji v partnerských organizacích (37 %) jako oblasti, které vyžadují více opatření.

V průzkumu rovněž vyplynulo, že rozumět skladování energie (58 %), energetické účinnosti (46 %) a obnovitelným zdrojům energie (45 %) jsou nejdůležitější požadavky na dovednosti pro zaměstnavatele v oboru energetiky. 45 % respondentů uvedlo, že nemají větší problémy při hledání talentů, přičemž 36 % tvrdí, že je pro ně obtížné najít zaměstnance se správnými dovednostmi.

„Je uklidňující vidět, že odvětví vnímá pozitivně přijetí udržitelných energetických technologií. Cílem EIT InnoEnergy je transformace energetiky, ale je třeba více diskutovat o tom, jak urychlit udržitelnost v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu. Co přinese budoucnost a jak zkrátíme cestu k tomu, abychom dosáhli našich cílů? To je důvod, proč jsme zahájili TBB.Connect. Dynamické online místo, kde mohou hráči na poli energií networkovat, uzavírat dohody a přistupovat na tržiště pro průkopnické technologie. Je velmi důležité, aby se firmy, inovátoři, pedagogové a všichni ostatní v tomto odvětví spojili a vytvořili jasný plán pro cestu kupředu,“ řekl Diego Pavia, CEO EIT InnoEnergy.

Výzkum je uveřejněn společně s ohlášením první virtuální edice EIT InnoEnergy Business Booster. TBB.Connect proběhne 4. a 5. listopadu 2020. Hlavním cílem eventu je propojení lidí z energetického sektoru, nabídnutí platformy pro diskusi a vytváření nových udržitelných podnikatelských příležitostí. Akce se mimo jiné může pochlubit řadou řečníků na úrovni nejvyššího managementu, včetně Emmanuela Lagarriguea Executive Vice President & Chief Innovation Officer Schneider Electric; Gilese Dicksona CEO WindEurope a Michaela E. Webbera Chief Science & Technology Officer ENGIE.

Průzkum mezi 200 energetickými společnostmi, inovátory a investory v celé Evropě se snažil analyzovat dopad COVID-19 na byznys a pochopit sentiment ohledně budoucnosti transformace energetiky pro průmyslové odvětví. Více informací o akci TBB.Connect naleznete zde.

EIT InnoEnergy v ČR

EIT InnoEnergy skrze své huby podporuje v evropských zemích ekosystém startupů. Tím českým je DEX Innovation Center. Společně pomáhají začínajícím firmám růst a dosahovat svých cílů. Jedním z mnoha příkladů může být společnost BatteryCheck. Díky inovativnímu produktu a získání obchodní důvěry od DEX IC byl součástí českého finále EIT InnoEnergy PowerUP!. Finalisté včetně BatteryCheck získali trénink pitchování (prezentace investorům), revizi obchodního plánu a mentoring od mezinárodního týmu expertů. O to jednodušší mají nyní cestu k zajištění investic a získání podílu na trhu.

BatteryCheck je softwarový startup specializující se na analýzu životního cyklu baterie a doplňkové aplikace a služby. Na základě umělé inteligence, která z blockchainových verifikací dokáže přesně určit životnost baterií, přináší revoluci v tomto oboru. Kombinuje rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oblasti uchovávání energie, automobilového a transportního průmyslu. Díky přesným datům tak mění přístup k využívání, recyklaci a repasování nabíjecích baterií.

O průzkumu

EIT InnoEnergy provedl průzkum mezi 200 energetickými společnostmi, inovátory a investory v celé Evropě během dvouměsíčního období od června do srpna 2020. Průzkum byl uspořádán v ekosystému EIT InnoEnergy i napříč jeho sociálními kanály.

O EIT InnoEnergy

  • EIT InnoEnergy je hnacím motorem inovací a podnikání v oblasti udržitelné energie napříč Evropou i mimo ni.
  • EIT InnoEnergy zajistila investice a služby s přidanou hodnotou přibližně 380 startupům v oblasti udržitelné energie, z nichž se přes 30 zabývá jejím skladováním, včetně vlajkových lodí jako jsou Northvolt, výrobce udržitelných akumulátorů a Skeleton Technologies, globální lídr v ultrakapacitorech.
  • V souladu s mandátem Evropské komise vede EIT InnoEnergy od roku 2017 průmyslový proud EBA250. Iniciativy na vybudování silného a konkurenceschopného průmyslu v oblasti výroby baterií.
  • EIT InnoEnergy byla založena v roce 2010, od té doby zainvestovalo 560 milionů euro do udržitelných energetických inovací a je podporována Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT). https://innoenergy.com/