Rozvoj ekologicky šetrné a bezpečné dopravní sítě, který umožní zachování nepřerušovaných ekologických koridorů, a tak zaručí pohyb volně žijících živočichů nejen uvnitř chráněných území, získal evropskou Cenu Natura 2000. Projekt „Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians“ ocenila Evropská komise v kategorii „Přeshraniční spolupráce“. Na jeho přípravě se podílela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a vychází z výstupů mezinárodního projektu TRANSGREEN. Vedoucím projektu byl Dunajsko-karpatský program WWF.

Rozvoj sítě dálnic a železnic napříč horským systémem Karpat znamená, že budou procházet cennými ekosystémy. V rámci projektu vznikla díky přeshraniční spolupráci sada nástrojů pro zavedení ochrany biodiverzity do dopravního plánování a rozvoje v Karpatech. Jedním z výstupů projektu je Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích.

Projekt blíže představuje Martin Strnad z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: „Karpaty jsou jedinečné pohoří, které je jako jedno z mála v Evropě domovem tří druhů velkých šelem – rysa, medvěda a vlka. Nešetrná stavba dálnic a železnic napříč horami může zdejší přírodu ohrozit. Projekt, na kterém jsme spolupracovali s řadou místních partnerů, by měl napomoci tomu, aby se tady přírodní bohatství zachovalo. Sledovali jsme, kudy se velké šelmy krajinou pohybují a na základě toho jsme vyznačili koridory a kritická místa na vybraných dopravních stavbách, která by neměla být zastavěna. To by mělo rysům, medvědům a vlkům zaručit průchod krajinou bez rizika střetu s autem či vlakem a dostatek prostoru pro jejich život. Klíčové ovšem je, aby se náš návrh promítl do dopravních a územních plánů.“

Na projektu TRANSGREEN se podílelo 10 partnerů z České republiky, Rakouska, Maďarska, Rumunska a Slovenska a také 9 přidružených partnerů, včetně Ministerstva životního prostředí ČR. Partnerství je součástí spolupráce v rámci Karpatské úmluvy, která se tématu velkých šelem a obecně udržitelnému rozvoji regionu dlouhodobě věnuje. V současné době kooperace pokračuje projektem ConnectGreen, jehož výstupem by měla být mapa jádrových území a migrační koridory pro velké savce v Karpatech.

Natura 2000 Award uděluje každoročně Evropská komise za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. Soutěží se v pěti kategoriích „Ochrana přírody“, „Socio-ekonomické přínosy“, „Komunikace“, „Sladění zájmů/pohledů“ a „Přeshraniční spolupráce a vytváření osobních kontaktů“. Letos se do finále dostalo 27 projektů z celé Evropy.