Aktuální tržní cena energií silové elektřiny pro průmysl, která za první pololetí roku 2022 vzrostla oproti předchozímu období prvnímu pololetí roku 2021 o 119,5 %, samotné firmy ovlivnit nemohou. Existuje ale celá řada opatření, která mohou zavést. Bez ohledu na to, v jakém oboru společnosti podnikají, je jedním z nejúčinnějších a nejrychlejších kroků instalace

I Ceny energií rekordně rostou, nejvíce za posledních 30 let. Konkrétně cena silové elektřiny pro průmyslová odvětví se podle Indexu cen průmyslových výrobců od Českého statistického úřadu v prvním pololetí roku 2022 v Česku průměrně meziměsíčně zvýšila o 11,1 %. Zatímco v roce 2021 se ceny silové elektřiny pro průmysl zvedly průměrně o 34,1 % oproti roku 2015, v prvním pololetí roku 2022 je to již 186,8 %.

Rostoucí náklady na energie nutí firmy hledat úspory tak, aby nebyla omezena výroba, ani bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance. Jedním z efektivních a hlavně rychlých řešení, který výrazně sníží platby za energii, je instalace nových rychloběžných vrat místo často používaných sekčních vrat.

,,Rychlost otevírání a zavírání vrat totiž zásadně ovlivňuje klima v halách a platby za energie více, než se může na první pohled zdát. Instalace rychloběžných vrat je tak jedna z nejrychlejších cest, která vede k významným a především okamžitým úsporám,” říká jednatel firmy EFAFLEX Luděk Lhotka.

Čtyři metry za vteřinu

Pro úsporu energie je rychlost otevírání zásadní. Pokud zůstávají vrata hal déle otevřená, než je nezbytně nutné, uniká z nich cenné teplo. Zbytečným větráním často vznikají i nevhodné podmínky na pracovišti, které mohou ohrozit i zdraví pracovníků uvnitř. Proto je rychlost otevírání a zavírání vrat důležitější, než jejich samotné zateplení či zateplení hal.

Pro uzavírání hal je proto mnohem výhodnější používat rychloběžná a nikoli sekční vrata, jak se tomu mnohdy děje. Rychloběžná vrata jsou kontstruována na vysoké zatížení a mají mnohem delší životnost než ta sekční Významným benefitem rychloběžných vrat je plusem rychlost otevírání, která dosahuje až 4 metrů za sekundu. To žádná sekční vrata nedokáží,“ říká Luděk Lhotka.

Šetřit začne firma okamžitě

Šetření začíná v podstatě ihned po instalaci rychloběžných vrat do provozu. To se týká všech firem, které mají vytápěné nebo chlazené prostory a využívají průmyslová vrata ve svém provozu. Nejčastěji jde o firmy z oboru automotive, strojírenství, potravinářství a farmacie, ale úspory  při platbách za energie dokáže instalace těchto vrat zajistit i malým nebo středním firmám napříč všemi obory. Aktuálním trendem je využití na robotických pracovištích. Výhodou rychloběžných vrat EFAFLEX je kromě rychlosti také zakázková výroba přímo na míru. Každá vrata jsou vyráběna pro konkrétní typ provozu a pro konkrétní zatížení vrat. To může být až 250 tisíc otevíracích cyklů ročně, což je přes 20 tisíc cyklů měsíčně.

Zájemcům o úspory nabízíme možnost bezplatných konzultací, kde se mohou seznámit se všemi přínosy instalace rychloběžných vrat. Těší nás, že je o ně opravdu velký zájem a že se nám daří přicházet s řešeními, která klienti oceňují,” dodává Luděk Lhotka.

Rychloběžná vrata splňují i vysoké hygienické nároky, a proto je možné je využívat i v potravinářství. Velké využití nacházejí například v chladírenských provozech, kde je jejich rychlost opravdu velmi doceněná a firmám šetří vysoké částky díky tomu, že je únik nákladně vyrobeného chladu či mrazu redukován na minimum. Více na www.efaflex.cz