Také letos bude 22. březen patřit Mezinárodnímu dni vody. Jeho datum stanovilo Valné shromáždění OSN již v roce 1993, a to s cílem každoročního připomenutí si významu vody a potřeby udržitelného hospodaření s vodními zdroji. Schneider Electric má důležitému segmentu vodohospodářství rozhodně co nabídnout. Příkladem je nová úpravna vody v jihočeském Písku, která zajišťuje výrobu pitné vody pro více než 30 000 obyvatel města.

Mezinárodní den vody již několik let upozorňuje zejména na skutečnost, že na světě stále trpí nedostatkem pitné vody více než 1,1 miliardy lidí. Společnost Schneider Electric, která byla prestižním žebříčkem Corporate Knights nedávno vyhlášena nejudržitelnější korporací na světě, neúnavně pomáhá se zlepšením tohoto neuspokojivého stavu. Její moderní technologie jsou již dnes spolehlivě aplikovány v čerpacích stanicích, vodojemech, úpravnách a čistírnách po celém světě.

„Efektivní a udržitelné nakládání s vodou má zásadní vliv na celou společnost – dotýká se každého z nás. Z pohledu kritické infrastruktury stoupá význam vodohospodářství každým dnem. Schneider Electric proto vyvíjí takové technologie, které odolají i současným zákeřným kyberútokům,“ říká Jan Kačer, manažer segmentu vodohospodářství ze společnosti Schneider Electric.

Obr. Využití technologií SE v italské čističce vody

Proč je nutné s vodou vhodně hospodařit?

Na světě se sice rozprostírá 1,4 miliardy km2 vodní plochy, avšak 97 % této vody je příliš slané na to, aby se dala použít jako pitná nebo pro zavlažování. Pouze 3 % tak připadají na jezera, řeky a podzemní vody, ze kterých bereme vodu pro naši potřebu. Tyto zdroje vody ovšem čelí řadě hrozeb – od změny klimatu přes rostoucí znečištění až po nadměrnou spotřebu. Proto je nutné umět s vodou vhodně hospodařit.

A jak jsme na tom v České republice? Zatímco v roce 1997 se „ztrácelo“ ještě přes 43 % vody, průměrná výše ztrát v roce 2020 klesla na úroveň 12,9 %. Svým nemalým dílem k udržitelnému nakládání s vodními zdroji dlouhodobě přispívá společnost Schneider Electric, která mezi prvními korporacemi přijala zásady environmentálního podnikového řízení.„Řešení Schneider Electric pro vodárenské aplikace se opírají o léty prověřené a bezpečné telemetrické systémy, dispečerské stanice a robustní řídicí systémy Modicon, vč. nejmodernějších IoT technologií, rozšířenou realitu nevyjímaje. Orientaci na vodní hospodářství podtrhuje mimořádně úsporný měnič Altivar Process 600, který byl oceněn jako jedno z 1 000 nejekologičtějších řešení pro naši planetu,” uvádí Jan Kačer.

Podívejme se, jak to prakticky funguje například v čistírně odpadních vod Punta Gradelle, kterou provozuje společnost Veolia.
Chytrá technologie zajišťuje výrobu pitné vody také v Česku

České republice zajišťuje nejmodernější technologie od Schneider Electric například efektivní výrobu pitné vody – při současném zlepšení její kvality – pro třicetitisícové město Písek. Do provozu byla zdejší nová úpravna vody uvedena v roce 2019 a vyžádala si investici 182 milionů Kč.

V písecké úpravně jsou nasazeny nejmodernější technologie nejenom při úpravě pitné vody, ale také pro řízení a monitoring energetické spotřeby. Vyzdvihnout můžeme například efektivní řízení čerpadel pomocí frekvenčního měniče Altivar Process,“ vysvětluje Jan Kačer.

A jak to vypadá v moderní úpravně vod v jihočeském Písku dnes? Podívejte se na video.