Společnost VMware oznámila spuštění iniciativy VMware Zero Carbon Committed pro cloudové partnery. Jejím cílem je urychlit přechod na cloudy s nulovou uhlíkovou stopou a pomoci zákazníkům splnit cíle udržitelnosti a dekarbonizace jejich propojením s poskytovateli cloudových služeb, kteří mají shodné cíle.

Poskytovatelé, kteří patří mezi partnery programu VMware Cloud Verified a chtějí se do iniciativy zapojit, musí provozovat datová centra založená na softwarově definovaných technologiích VMware (SDDC), která jsou úsporná z hlediska infrastruktury, spotřeby energie a emisí, a usilovat o to, aby do roku 2030 byla tato datová centra napájená energií z obnovitelných zdrojů. Na evropské úrovni se zatím k iniciativě připojili partneři Atea a OVHcloud a na globální úrovni Equinix a IBM.

„Chceme-li se podílet na boji proti změnám klimatu, musíme prosazovat změny v celém ekosystému,“ říká Chiara Selvetti, ředitelka pro udržitelnost ve společnosti Atea Sweden. „Jednoznačný cíl společnosti Atea využívat ze 100 % energii z obnovitelných zdrojů – který je součástí našich cílů založených na vědeckých poznatcích – pomáhá našim zákazníkům pochopit vliv udržitelnosti na jejich investice do IT a zaměstnanců, a společnosti Atea radit ohledně výběru technologií z hlediska udržitelnosti.“

„Svět stále více závisí na datech a rozsáhlý přechod z lokálních úložišť na cloudová řešení představuje pro naše odvětví vynikající příležitost pomáhat všem firmám postupovat směrem k trvalé udržitelnosti,“ říká François Sterin, který je ve společnosti OVHcloud odpovědný za technickou infrastrukturu. „Všichni naši zákazníci projevují zájem o maximální úspornost datových center. Těší nás, že jsme se jako jeden z prvních cloudových partnerů mohli zapojit do iniciativy VMware Zero Carbon Committed a že se můžeme podílet na snaze o dosažení nulových čistých emisí do roku 2030.“

„Je nebytné, abychom co nejdříve dosáhli výrazného pokroku v boji proti změnám klimatu. Je povzbuzující vidět, jak se stále více firem, včetně zákazníků a partnerů VMware, i celých zemí připojuje k závazku nulových čistých emisí,“ říká Joe Baguley, viceprezident a technický ředitel společnosti VMware v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky. „Tato iniciativa staví na tradici společnosti VMware pomáhat zákazníkům snižovat ekologickou zátěž díky efektivnějšímu využití IT infrastruktury a usnadní našim zákazníkům a partnerům urychlení přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.“

VMware dlouhodobě usiluje o trvalou udržitelnost. Dosáhl uhlíkové neutrality a má za cíl dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku ze své činnosti a v dodavatelském řetězci do roku 2030. Tento cíl je součástí Agendy 2030, která vytyčuje desetiletý závazek budovat rovnoprávnější, udržitelnější a trvalejší svět. Klíčovou součástí je „inherentní udržitelnost“ – snaha pomáhat zákazníkům naplňovat cíle udržitelnosti snižováním uhlíkových emisí souvisejících s provozem datových center pomocí virtualizačních a cloudových řešení a partnerství.