Z uveřejněných dat Českého statistického úřadu vyplývá, že celková spotřeba vody meziročně poklesla o 4,6 l/os/den, a spotřeba vody v domácnostech vzrostla o 0,5 l/os/den. Cena pitné vody, která je vypočtena jako podíl celkových tržeb za vodné k celkovému objemu vody fakturované (domácnosti, průmysl a ostatní odběratelé), meziročně vzrostla v průměru o 2,10 Kč/m3 z 39,30 Kč/m3 na 41,40 Kč/m3 bez DPH.

Z dalších dat ČSÚ je patrné, že podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů představoval v loňském roce 94,6 %. Počet obyvatel napojených na vodovod vzrostl o 36 tis. na 10 126 tis.

Voda určená k realizaci meziročně poklesla o 12,3 mil. m3, tj. o 2,1 %. Také množství vody fakturované pokleslo, celkově o 2,8 %. „Je to dáno především poklesem vody fakturované „ostatním odběratelům“, kterým bylo vlivem omezení výroby a podnikatelských aktivit souvisejících s Covid-19 fakturováno téměř o 11% vody méně,“ píše v komentáři Český statistický úřad.

Naopak domácnostem bylo fakturováno o 1,1 % více vody. „Ještě však nenastala doba, kdy úsporná sanitární technika, jako je bezdotyková senzorová baterie nebo radarový splachovač pisoáru, je automatickou součástí domácností,“ říká za výrobce Pavel Rybka z české značky Sanela. Ta v loňském reagovala na poptávku dezinfekcí inovovanými produkty. „Loňský rok nepřinesl snížení realizovaných zakázek, protože většina projektů probíhá bez ohledu na pandemickou situaci. Investice ve školách nebo obchodních centrech se mohly realizovat kdykoliv,“ dodává Pavel Rybka.

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci dosáhl ve sledovaném roce 86,1 %. Celkový počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci vzrostl na 9 211 tis. Z tohoto počtu obyvatel je 96,9 % napojeno na čistírnu odpadních vod.

Cena stočného vzrostla v průměru o 1,80 Kč/m3 z 34,70 Kč/m3 na 36,50 Kč/m3 bez DPH. Meziročně vzrostlo množství čištěné vody (včetně vod srážkových) o 8,9 %. Ve sledovaném roce bylo zjištěno o 64 čistíren odpadních vod více než v roce předchozím, množství vyprodukovaných kalů pokleslo o 2,3 %.