Společnost Veolia Energie a Nemocnice s poliklinikou Havířov se dohodly, že budou spolupracovat na zefektivnění tepelného a energetického hospodářství v nemocnici. Výsledky budou viditelné už letos. Dojde ke zrušení neefektivního využívání páry v kuchyňském provozu a její nahrazení plynem, což společně s optimalizací nastavení stávající spolupráce se skupinou Veolia přinese nemocnici úspory v řádu několika milionů korun ročně. V plánu je i rozšíření aktivit, například využití obnovitelných zdrojů a dalších energeticky efektivních opatření. Nemocnice přitom i nadále bude využívat vysoce účinné a moderní dodávky tepla z teplárenské sítě.

„Havířovská nemocnice každoročně provede více než čtyři tisícovky operací a statisíce vyšetření, na energie tak musí vynaložit několik desítek milionů korun. Energetické úspory jsou tedy rozhodně na místě, stejně jako moderní trendy směřující k ochraně klimatu a životního prostředí,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že díky výše zmiňovaným úpravám by nemocnice na energiích měla ušetřit zhruba pět milionů korun ročně.

„Kraje, města a průmyslové podniky se stále více zaměřují na energetické úspory a moderní trendy. Energeticky efektivnější však mohou být i organizace, instituce, školy atd. Naše spolupráce s nemocnicí v Havířově je pilotním projektem v rámci příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje a rádi bychom pomohli havířovské nemocnici stát se jednou z prvních „energeticky chytrých“ nemocnic,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Veolia Energie Jakub Tobola.

Norbert Schellong, ředitel Nemocnice s poliklinikou Havířov dodává:Spolupracujeme s Veolií dlouhodobě a jsem rád, že se nám podařilo najít nové možnosti spolupráce, které nám pomohou k vyšší efektivitě energetického hospodářství a k dalším úsporám nákladů. V neposlední řadě tyto kroky povedou k šetření zdrojů a snižování dopadů výroby energií na životní prostředí, což vnímáme nejen jako trend, ale i nutnost.“

Zvyšování efektivnosti energetiky nemocnice půjde třemi směry. Jedním je postupné nahrazení páry zemním plynem, přičemž v první fázi proběhne plynofikace kuchyňského provozu (nahrazení parních varných kotlů). Dalším směrem může být kombinovaná vysokoúčinná výroba tepla a elektrické energie prostřednictvím instalace kogenerační jednotky s cílem snížení spotřeby a nákladů na elektrickou energii v nemocnici až o 40 % za rok. Třetím směrem může být využití obnovitelných zdrojů, například fotovoltaiky.

Veolia se s nemocnicí dohodla zároveň na pokračování dosavadní spolupráce při komplexním zajištění provozu tepelného hospodářství dodávek tepla a chladu, která bude pokračovat minimálně další 3 roky a dává tak prostor pro další zajímavé projekty. Veolia považuje nemocnice za významné partnery a jejich důležitost loni ještě stoupla v souvislostí s koronavirovou pandemií. Proto Veolia podpořila v boji proti Covidu konkrétně i havířovskou nemocnici ve dvou vlnách finančních darů celkovou částkou 350 tisíc korun a s Moravskoslezským krajem spolupracovala na podpoře vybudování krajských očkovacích center.

Veolia Energie veřejně deklarovala odchod od uhlí na svých zdrojích do roku 2030. Konkrétně Teplárna Karviná, která je hlavním zdrojem tepla pro města Karviná a Havířov, prošla rozsáhlou ekologizací a Veolia pokračuje v její modernizaci formou částečné plynofikace a připravuje i výstavbu nového multipalivového kotle na tuhá alternativní paliva a biomasu. Zároveň probíhá celková restrukturalizace společnosti s cílem zvýšit efektivitu a zefektivnit výrobu a dodávky tepla pro systémy centrálního zásobování teplem, které mají velký společenský a environmentální význam.