Na otázky odpovídá Miro Hachlinec, zakladatel a CEO společnosti BeiT

Správa budov, lidově řečeno, zaostává za dobou. Vy jste se to rozhodl změnit a tak vznikl startup BeiT a jeho produkt Bytové konto. Co Vás motivovalo zaměřit se právě na tento relikt?

Vedla mě k tomu potřeba jednoduše a přehledně spravovat jeden bytový dům. Zažil jsem situaci, kterou asi zná mnoho mladých lidí, když se začali zajímat o správu budov. Byl to pro mě šok, když jsem zjistil, jak moc je tato oblast odtržena od našeho běžného života, kdy jsme denně v různých situacích zvyklí používat online nástroje a mobilní telefon. Získat informace o cestování, přístup k účtu a dokonce už i k státní správě začíná být bez internetu jen těžko představitelné. Ve správě budov ale funguje všechno jinak, stále na papíře a analogově. Zarážející je, až jak velký podíl našich financí je takto uspořádán. Je to konkrétně celá čtvrtina výdajů domácností. To je ohromné číslo například ve srovnání s oblečením, kde nám vyhledávač a další nástroje umožňují šetřit peníze. V nákladech na bydlení nemáme žádnou představu o tisících korun v nákladech během celého roku!

Jak dlouhá je cesta od nápadu k realizaci, co je třeba udělat, aby byl projekt životaschopný?

Startupy a jiné nové technologické projekty potřebují na dokončení svého produktu řádově měsíce, maximálně dva roky. My jsme v tomto směru odlišní, protože odvětví, které digitalizujeme, je tak technologicky zastaralé, že musíme mít velmi široký záběr a tím pádem rozsáhlý a komplexní produkt. Proto vývoj trval více než čtyři roky. Předpokládáme také, že náš systém budeme nadále vylepšovat, abychom udrželi nové technologické trendy. Investovali jsme do něj více než 125 tisíc vývojových hodin, převážně programátorských.

Co vše Bytové konto umí?

Bytové konto především propojuje a digitalizuje celý řetězec procesů, které souvisejí s náklady, administrativou a technickou správou bytových domů a bytů v nich.

Kdybych popisoval všechno, tak tu budeme dlouho, takže to vezmu ve zkratce. Pro uživatele jsou nejdůležitější online náhledy aktuálních nákladů na bydlení. Máte tedy neustálý přehled o svých výdajích. Pro správce budov je to přehled o všech údajích v cloudu, takže nepotřebují vlastní zařízení. Dále Bytové konto plně automatizuje účetní operace a fakturace, umožňuje přímé spojení se zákazníkem přes aplikaci či napojení na digitální projektovou dokumentaci budovy.

Mobilní aplikace BeiT zobrazuje nejen náklady za energie a všechny služby, ale také další informace ze správy domu. Které to jsou?

Naše mobilní aplikace zobrazuje náklady za všechny energie a služby, jako například za vodu, teplo, elektřinu, plyn, revize či za údržbu zeleně. Ale také zálohy (fond oprav), odvoz odpadu, úklid, údržbu, ale i třeba internet. V budoucnu to může být třeba i pojištění nemovitosti, daň z nemovitosti nebo Netflix, pokud by byl zájem. Klíčové je, že všechny náklady jsou na jednom místě přehledně, online a rozpočítané v korunách až v hodinové četnosti. To je na trhu unikátní, ačkoliv by se to zdálo být v dnešní době samozřejmostí. Je to z důvodu velkého množství vstupních dat, které dnes nejsou vůbec digitalizovány a propojeny a ještě větším množstvím vztahů, které v bytových domech vznikají.

Jak je systém přijímán správci budov?

Většinou se opakuje podobný scénář. Nejdříve lidé nevěří, myslí si, že systém vůbec nepotřebují. Později jsou ale zvědaví a začnou přemýšlet o tom, jak moc by jim produkt mohl pomoci a co všechno najednou budou schopni svým klientům poskytnout. Pak přichází euforická fáze, kdy už se lidé nemohou dočkat ostrého provozu. S prvními klienty jsme produkt dlouho ladili, fáze zavedení tak byla dost zdlouhavá. To se teď ale mění a věřím, že s každým dalším zákazníkem budeme rychlejší.

Zmínil jste transparentnost, té není nikdy dost, přitom právě ona může vadit některým správcovským firmám… neboť jim bude vidět takříkajíc pod pokličku. Nemyslíte?

Ano, to je pravda. Zatím jsem se ale setkal pouze se správci, pro které to byla budoucí výhoda oproti netransparentní konkurenci. Jestli je na trhu netransparentnost běžná, to neumím posoudit. Náš produkt jsme vyvíjeli hlavně z pohledu koncového uživatele, aby měl všechno přehledně na jednom místě.

Vnímám to podobně jako moderní aplikace pro taxislužby. Dnes už si nedovedu představit, že bych se vrátil k využívání taxíku postaru. Volat na dispečink, čekat na spojení, diktovat adresu, doufat, že někdo bude volný a blízko, neznalost ceny předem. No prostě historie. I když si osobně nemyslím, že by v minulosti docházelo k nesrovnalostem v ceně za přepravu. Ale ten pocit, že vůbec nemusím přemýšlet o možném podvodu se svými penězi, je natolik osvobozující, že mi nakonec nevadí, že zaplatím více. Protože vím, za co platím a mám to ve svých rukou.

Ve Vašich veřejných vystoupeních často zmiňujete, že Evropská unie schválila směrnici EED. Co vše zahrnuje?

Obsahuje především dvě zásadní změny. Jednak v blízké budoucnosti musí být všechny měřiče tepla a teplé vody v bytech dálkově odečitatelné, současně směrnice zavádí povinnost vlastníků budov poskytovat obyvatelům bytových jednotek informace o jejich spotřebě každý měsíc. BeiT jde ještě dál. Neomezujeme se pouze na zobrazování spotřeby vybraných energií. Stavíme komplexní produkt, který bude schopen obsáhnout kompletní výdaje za domácnost včetně rozúčtování.

Ceny energie porostou a je jistě dobře je mít pod kontrolou. Pokud jde o elektřinu, tak to nebude problém. Horší je to s dodávkami tepla tam, kde mezi jeho výrobce a spotřebitele vstupuje prostředník, který si někdy přisadí víc než dost. Na toho ale nemůžete, nebo se mýlím?

Dovolil bych si polemizovat o tom, jak jednoduché je mít přehled o nákladech za elektřinu. Podívejte se na běžnou fakturu za elektřinu a ceníky, z nichž firmy vycházejí. Podle mě je to na míle vzdálené od uživatelské přívětivosti a srozumitelnosti. A to se ještě nebavíme o zobrazení spotřeb online, protože na úrovni domácnosti (maloodběratele) je možnost dostávat náměry z elektroměrů v reálném čase omezena.  Kvůli tomu sledovat náklady nelze.

Co se teplárenství týče, tak zde je výpočet výsledné částky nákladů opravdu největší výzvou. Z podstaty této komodity a technologií měření dodávek tepla a teplé vody je častokrát složité měřit a kalkulovat náklady online. Prostředníci jsou jen jednou z bariér, které je třeba překonat. Je to ale velmi individuální. Je mnoho dodavatelů tepla, s kterými se nám společně podařilo cestu zprůchodnit. Všeobecně lze říct, že transparentnost v přehledu nákladů lze postupně zvyšovat i tam, kde je uspořádání v dodávkách energií složitější.

Vaše technologie jsou schopné vytvořit chytře řízený dům. Jak?

Domy se dají inteligentně řídit různě. Potřebujeme k tomu ale informace a analytiku, která umožňuje kvalifikovaná rozhodnutí. A tady přichází BeiT se systémem, který na jednom místě umožňuje ukládat, analyzovat a zobrazovat relevantní informace. Díky různým možnostem zpracování těchto dat dostává energetická firma, správce i uživatel nástroj na řízení a optimalizaci spotřeby. A ta už může probíhat prostřednictvím námi vyvinutého SmartGrid řešení nebo jinými podobnými systémy a technologiemi. Klíčem ke všemu jsou data, jejich efektivní přenos, zpracování a inteligentní systém nad nimi.

Spotřebitel až na prvním místě platí v případě vašeho řešení. Řada zejména starších osob není nadšena mobilními aplikacemi. Uvažujete například o variantě obrazovky, která by byla umístěna v prostoru vstupu do domu a informovala je o spotřebě například ve společných prostorách?

Z našich uživatelských průzkumů vyplynulo, že obrazovky na chodbách budov nejsou úplně efektivní řešení. Nejen starší lidé budou mít ještě větší problém se do nich přihlásit, stejně jako do svého mobilního telefonu nebo počítače. Navíc vše co je cenné ve společných prostorách budov je náchylné na poškození nebo zcizení. Proto volíme efektivnější cesty.  Jedna z nich umožní oprávněným osobám přistupovat k údajům oprávněného. Například vnučka tak může mít přehled o spotřebě a platbách své babičky, která žije v jiném městě. Další možnost je zasílání výstupů na e-mail, nebo až do schránky spotřebitelů – bezobslužná forma hybridní pošty. Rád bych ale dodal, že nejen údaje ze statistického úřadu potvrzuji trend výrazně se zvyšující preference online nástrojů napříč populací a věkem. Dokazuje to například poslední sčítání lidu. Převážná většina lidí se sečetla online. I naši zákazníci v kategorii nad 80 let reagují na online nástroje pozitivně.

Je využitelná vaše aplikace i pro společenství vlastníků v domě např. o devíti bytech, které si samo vede účetnictví?

Náš systém poskytujeme výhradně správcovským firmám. Pro samosprávu budov hledáme integračního partnera, který by sloužil jako kontaktní bod. Naší ambicí je být poskytovatelem řešení, nikoli klientským centrem.

Prvním uživatelem systému je SBD Praha. Jaké jsou první reakce na něj?

Tento zákazník je současně partnerem projektu v oblasti odlaďování a testování našeho řešení. Jejich situace tak byla oproti dalším klientům specifická. SBD Praha nám poskytlo koncepční a testovací podporu při vývoji a nasazování systému a díky tomu má teď na trhu náskok. Reakce byly podobné, jak jsem již zmiňoval – nejprve obavy, pak zvědavost a nakonec euforie. Přesně v tomto sledu se reakce projevovaly i u jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou stále v různých fázích –  od skepse až po nadšení. Trend v posunu k nadšení ale jasně vidíme. Zavedení našeho produktu je nejnáročnější v oblasti změny uvažování o tom, jak správa bytů doposud fungovala a jak by měla fungovat do budoucna. Jde o velkou změnu v rámci správcovských firem i celého trhu.

Zdroj: časopis CzechIndustry 2/2021