Společnost VELUX Group ve své zprávě o udržitelnosti 2020 oznamuje 59% snížení firemní uhlíkové stopy ve srovnání s výchozí úrovní v roce 2007. Tím překročila svůj cíl pro rok 2020 o 9 %. Rok 2020 byl pro VELUX Group významným mezníkem, protože završil celé desetiletí věnované práci na dosažení cílů Energetické a klimatické strategie 2020. Konkrétní opatření související s udržitelnou strategií byla aplikována i v českém výrobním závodě VELUX ČR ve Vyškově.

Toto nad očekávání vysoké snížení emisí CO2 je výsledkem dlouhodobé firemní strategie, která se zaměřuje na zlepšení energetické účinnosti, zvýšené využívání obnovitelných zdrojů ve výrobních závodech a nákup obnovitelné elektřiny.

V průběhu roku 2020 VELUX Group zlepšila energetickou účinnost ve všech svých výrobních závodech, skladech a ústředích v Evropě prostřednictvím certifikovaného systému hospodaření s energií podle normy ISO 50001. Zvýšila také množství využívané dřevní odpadní biomasy (z výrobního dřeva certifikovaného podle systémů FSC/PEFC) pro výrobu tepla, a tak pokročila ještě dále v přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Skupina také navýšila objem nakupované zelené elektřiny s certifikátem záruky původu a zavázala se, že tento objem do roku 2023 dosáhne 100 procent. K tomuto účelu poslouží dohody o nákupu energie z obnovitelných zdrojů, které v Evropě pokryjí veškerou spotřebu celé skupiny.

Rok 2020 byl definován především pandemií nemoci COVID-19, ale VELUX Group i přesto dosáhla pokroku v plnění cílů své Energetické a klimatické strategie, přičemž k hlavním úspěchům patří:

  • 59% snížení emisí CO2 ve srovnání s výchozí úrovní v roce 2007, čímž společnost překročila svůj cíl pro rok 2020 o 9 procentních bodů.
  • 97,8% míra opětovného využití odpadu prostřednictvím certifikace ISO 14001:2015 ve všech výrobních závodech VELUX – odpad se opětovně využívá jako nový materiál nebo jako zdroj energie pro výrobu tepla.
  • zavedení kultury bezpečnosti práce – bezpečnost je integrována napříč všemi výrobními závody a centrálami a výsledkem je téměř čtyřnásobně nižší četnost nehod v rámci celé skupiny než ve srovnatelných průmyslových provozech.

„V České republice jsme se ve výrobním závodě ve Vyškově zaměřili na snižování spotřeby energií (např. výměna dalšího osvětlení za LED, zkvalitnění zateplení střechy výrobní haly) a do rozšíření využívání obnovitelných zdrojů energie (na teplo z bioplnynu byla napojena další hala). Meziročně tak klesly emise CO2 o 96 tun,” říká Ivan Boreš, public affairs manažer VELUX ČR.

VELUX Management Group a pracovní skupina pro COVID-19 během pandemie přijaly rázná opatření na ochranu zdraví a zajištění dobrých pracovních podmínek zaměstnanců, na zabezpečení dodávek zákazníkům a zmírnění šíření viru. V české pobočce společnosti VELUX ČR dostali zaměstnanci pracující na home office příspěvek na technické vybavení a společnost jim zajistila i péči o děti formou zajištění hlídání a chův.

Peter Bang, CFO, VELUX Group, uvedl: „Rok 2020 byl náročný na celém světě. Pandemie sice do velké míry zasáhla i naši práci, ale nezastavila naši snahu o dosažení cílů udržitelnosti. Jsme hrdí na to, že jsme završili desetiletí velkých úspěchů v rámci Energetické a klimatické strategie 2020. Nadále se zavazujeme k dalšímu zvyšování udržitelnosti, protože svět čelí rostoucímu počtu složitých a vzájemně propojených výzev, mezi nimiž klimatická krize a ztráta biodiverzity patří k nejvýznamnějším. Právě s ohledem na tyto okolnosti jsme spustili naši novou strategii udržitelnosti 2030 „It’s our nature“, abychom dokázali změnit způsob podnikání.“

„It’s our nature” — do roku 2030 a dál

V roce 2020 představila VELUX Group novou strategii udržitelnosti 2030 s názvem „It’s our nature“, která pro další desetiletí stanovuje ještě ambicióznější cíle než předchozí strategie. Na dalších deset let představuje začátek rozsáhlé udržitelné transformace a jejích 15 cílů umožní společnosti VELUX Group „zavádět průkopnická opatření v oblasti klimatu a přírody“, „inovovat udržitelné produkty“ a „zajistit odpovědnost v podnikání“. Průkopnickým závazkem v rámci nové strategie je dosáhnout celoživotní uhlíkové neutrality do stého výročí skupiny v roce 2041. Celá skupina se zavázala zachytit svou historickou uhlíkovou stopu, snížit budoucí emise uhlíku v souladu s vědeckými poznatky a závěry Pařížské dohody, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C, a dosáhnout celoživotní uhlíkové neutrality prostřednictvím partnerství se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a společných projektů na ochranu lesů po celém světě.