Za veškerým naším úsilím o vybudování udržitelnější ekonomiky stojí neúprosná a nevyhnutelná realita. Vytváříme příliš mnoho odpadů na to, aby naše dosavadní ekonomické modely mohly být trvale udržitelné. Podle výzkumu Organizace spojených národů bude do roku 2050 růst objemu produkovaných odpadů ve srovnání s růstem populace více než dvojnásobný.

Zjednodušeně řečeno: tradiční lineární model produkce, založený na přístupu „vezmi, vyrob, vyhoď“, není nadále životaschopný. Abychom dokázali vybudovat hospodářství, které bude prospěšné pro lidstvo i pro životní prostředí, budeme muset nalézt způsob, jak méně spotřebovávat a plýtvat a zároveň více recyklovat. Tento model je známý jako „cirkulární ekonomika“.

Pouze cirkulární ekonomika může zaručit skutečnou udržitelnost

V cirkulární ekonomice se podniky snaží zajistit, aby každý proces probíhal co nejefektivněji. Ve společnosti HP se v zájmu strategie budování cirkulární ekonomiky zaměřujeme na zásady, prosazující rozsáhlejší využití oprav, opětovného použití a recyklace. Počátky uplatňování těchto zásad lze vysledovat až do roku 1992, kdy společnost HP zahájila svůj program Design for Sustainability.

U každé položky v našem portfoliu – ať už jde o fyzický produkt nebo o službu – se snažíme snížit množství použitých vstupů, mezi něž patří fyzické suroviny i energie, na minimum, potřebné k dosažení požadovaného výstupu. A když výrobek dosáhne konce své životnosti, rozebereme jej a recyklujeme způsobem, který zaručí, že na skládce skončí co nejmenší část z použitých materiálů,“ vysvětluje Erika Lindauerová, generální ředitelka společnosti HP Inc pro Česko a Slovensko.

Zásadní součást tohoto úsilí představuje také změna přístupu k navrhování výrobků. Ve společnosti HP je udržitelnost již od počátku součástí návrhu výrobku. Od chvíle, kdy naše produktové týmy začnou s prvními náčrty, přemýšlejí o množství energie a surovin, potřebných k výrobě, provozu a následné likvidaci příslušného výrobku, a také o tom, jak zajistit, aby bylo co nejvíce z použitých materiálů možné recyklovat.

Další stěžejní prvek v úsilí o vybudování cirkulární ekonomiky znamená vytváření nových obchodních modelů a reforma stávajících dodavatelských řetězců. Díky posunu od transakčních modelů k modelům smluvním (tj. modelům, kde jsou produkty chápány jako služba) mohou firmy těsněji spolupracovat se svými zákazníky a přispět tím ke strategii, díky níž výrobky neskončí na skládce.

V duchu těchto obchodních modelů společnost HP již opravila a opětovně použila více než 4,6 milionu hardwarových položek a recyklovala 528 300 tun hardwaru a tiskových spotřebních materiálů, přičemž jejím cílem je recyklovat do roku 2025 1,2 milionu tun. V recyklačních závodech v Nashvillu (USA) a Thurnau (Německo) se každý den přeměňuje téměř 1 milion plastových lahví na nové inkoustové kazety.

Budování cirkulární ekonomiky usnadňuje také nástup nových průmyslových technologií, jako je 3D tisk či internet věcí (IoT). Když výrobci používají například technologii 3D tisku společnosti HP, mohou znovu použít až 80 % přebytečného tiskařského prášku z jakékoli zakázky. Díky tomu dochází k omezení objemu odpadu a spotřeby materiálu. Používání technologie IoT pro prediktivní údržbu omezuje poruchy, snižuje množství odpadu, energie a materiálu až o 20 %.

Společně již máme nástroje, které potřebujeme

Mnoho z nástrojů, potřebných k vybudování cirkulární ekonomiky, již máme k dispozici. A celá řada podniků je už využívá k tomu, aby jejich dodavatelské řetězce staly udržitelnějšími.

Rozhodně ale nestačí, aby firmy tyto nástroje a postupy převzaly pouze samy za sebe. Je nezbytně nutné, aby společnosti spolupracovaly s partnery v celém dodavatelském řetězci. Společnost HP se například v roce 2018 připojila k iniciativě NextWave Plastics, aby pomohla vytvořit první globální dodavatelský řetězec zaměřený na plasty, které by jinak skončily v oceánech,“ říká Erika Lindauerová z HP.

V zájmu splnění tohoto svého závazku společnost HP investovala dva miliony dolarů do výstavby mycí linky na Haiti, která byla, nehledě na obrovské problémy způsobené onemocněním covid-19, v roce 2020 úspěšně dokončena. Tato linka čistí plasty sesbírané na plážích na Haiti a připravuje je na přeměnu ve výrobky a materiály se značkou HP. Díky této iniciativě jsou výrobky HP udržitelnější, životní prostředí se zbavuje odpadu, ale také jejím prostřednictvím vznikly pracovní příležitosti pro více než 1 000 Haiťanů, často žen, které tak mohou uživit své rodiny.

Společnost HP rovněž spolupracuje se Smart Freight Centre, specialistou na snižování emisí ze silniční dopravy. Jde o součást závazku HP snížit do roku 2025 emise skleníkových plynů o 10 %. Tato spolupráce již pomohla zvýšit efektivitu dopravy notebooků HP z Asie do Evropy o 31 %.

Tato iniciativa rovněž zásadně přispěla ke zvýšení podílu notebooků HP, přepravovaných po železnici, ze 2 % na 25 %. Železnice představuje způsob dopravy efektivní z hlediska spotřebované energie, jenž v průměru generuje o 76 % méně emisí než kamiony překonávající stejnou vzdálenost se stejným nákladem po silnici. Kterákoli společnost, jež bere své působení při budování udržitelné ekonomiky po skončení pandemie vážně, by měla železnici zařadit do své multimodální dopravní strategie.

Podniky mohou rovněž rychle zavést recyklační služby a programy, díky nimž odpad neskončí na skládce, ale je dál využit v celku cirkulární ekonomiky. Příkladem je program HP Planet Partners pro recyklaci firemního hardwaru a materiálu, jako jsou osobní počítače, tiskárny a spotřební materiál, který je zaveden v 76 zemích po celém světě.

Vzhledem k tomu, že stále více uživatelů si při nákupu vybírá podle svých zásad, nikoli jen podle výrobků a služeb, které jsou jim nabízeny, se ze životního prostředí při nakupování stává velmi vlivný faktor. Pokud to již neučinily, společnosti nemají na vybranou a musí rychle přehodnotit svůj obchodní model.

Tyto cíle a hodnoty jsou zásadní nejen pro obchodní výsledky každé firmy, ale staly se nezbytnými pro zajištění budoucnosti naší planety a jejích obyvatel, což je cíl, se kterým se každý z nás musí ztotožnit, a jistě nejen v roce 2021.