V těchto dnech přichází domácnostem roční vyúčtování spotřeby tepla a teplé vody za rok 2021. Meziročně spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody kvůli chladnějšímu počasí a uvolnění pandemických omezení mírně stoupla, optimálně nastavené zálohy na teplo by však měly toto navýšení spotřeby tepla pokrýt.

Pokud srovnáme samotný rok 2021 s předchozím rokem, vysledujeme nárůst spotřeby tepla o téměř 10 %. Loňský rok byl přitom v uplynulém desetiletí těsně druhý nejchladnější po roce 2013. Pokud se tedy zvýšila roční spotřeba o zhruba 1,5 GJ na byt a průměrná ceně tepla je 600 Kč/GJ, tak by toto navýšení představovalo pro zákazníky nárůst ceny o necelou stokorunu měsíčně.

„Domácnosti, které dostávají vyúčtování za teplo spotřebované v roce 2021, se ještě nemusejí obávat výrazně zvýšených nákladů. Cena tepla za rok 2021 ještě zůstala u většiny tepláren podobná jako v letech předešlých. Pokud budou domácnosti za teplo a teplou vodu doplácet, mělo by se jednat o částky v řádu stovek korun na byt. Jiná situace, vzhledem k aktuálním cenám energií, samozřejmě nastane ve vyúčtování za rok 2022,“ říká ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

V probíhající topné sezóně, která začala vloni v září a skončí posledního května, bylo zatím o něco tepleji, než je desetiletý průměr. Meziročně byly v aktuálním topném období výrazně chladnější měsíce říjen a prosinec a naopak výrazně teplejší byly leden a zejména únor. A ačkoliv to mnohým tak nepřipadá, i začátek dubna byl vloni chladnější než letos.

Aktuální výzvy pro teplárenství: rostoucí ceny a ekologizace:

Teplárenské společnosti řeší v současné době především bouřlivý vývoj cen energií na trhu. Rostou prakticky všechny nákladové položky. „Ceny černého uhlí v roce 2021 prudce narostly až na dvojnásobek, ceny elektřiny a plynu stouply čtyřnásobně. V letošním roce vzrostly ceny energií ještě mnohem více a dosahují historicky nejvyšších hodnot. To samozřejmě ovlivní i ceny dodávek tepla a teplé vody v roce 2022,“ popisuje současnou velkou zátěž pro sektor teplárenství Martin Hájek.

Druhou dlouhodobou výzvou, před níž teplárenské stojí, je modernizace a ekologizace tepláren, včetně postupného přechodu k čistším palivům a úplnému odklonu od uhlí. Novou prioritou, kterou teplárenské společnosti aktuálně řeší, je energetická soběstačnost, která se dostává do popředí v souvislosti s válkou na Ukrajině a s tím souvisejícího odklonu od dodávek ruského plynu. „Cíl odchodu tepláren od uhlí nadále zůstává v platnosti, cesty k němu ale mohou být vzhledem k vývoji války na Ukrajině odlišné,“ dodává Martin Hájek.