V EU v roce 2019 vzniklo téměř 225 milionů tun komunálního odpadu. To odpovídá 502 kg na osobu, což je ve srovnání s rokem 2018 malý nárůst (495 kg), i když méně proti vrcholu v roce 2008 (518 kg).

S 844 kg vyprodukovalo Dánsko v roce 2019 nejvíce komunálního odpadu na osobu z členských států EU. Dalšími zeměmi, které vytvořily více než 600 kg komunálního odpadu, byly Lucembursko (791 kg), Malta (694 kg), Kypr (642 kg) a Německo (609 kg). Česko rovných 500 kg, jeho množství bohužel od roku 2013, kdy jsme ho vyprodukovali 307 kg, neustále roste. Bez zajímavosti není, že například norská produkce v roce 2019 činila 776 kg na osobu, ve Švýcarsku to bylo 709 kilogramů.

Na druhém konci stupnice vyprodukovalo Rumunsko v roce 2019 280 kg komunálního odpadu na osobu. Tři další členské státy EU také vyprodukovaly méně než 400 kg na osobu: Polsko (336 kg), Estonsko (369 kg) a Maďarsko (387 kg).

Recyklace a spalování se zvyšují, skládky se snižují

Množství recyklovaného odpadu dosáhlo v roce 2019 nových maxim. V posledních letech se jeho množství (recyklace materiálu a kompostování) téměř ztrojnásobilo z 37 milionů tun (87 kg na osobu) v roce 1995 na 107 milionů tun (239 kg na osobu) v roce 2019.

Od roku 1995 se množství komunálního odpadu spalovaného v EU zdvojnásobilo z 30 milionů tun (70 kg na osobu) na 60 milionů tun (134 kg na osobu) v roce 2019.

Přestože se vytváří o něco více odpadu, celkové množství komunálního odpadu ukládaného na skládky v EU se od roku 1995 snížilo o více než polovinu: ze 121 milionů tun (286 kg na osobu) v roce 1995 na 54 milionů tun (120 kg na osobu) v roce 2019.

Zdroj: Eurostat