Skoro přesně před rokem investovala Pražská strojírna téměř 4 miliony korun do nových LED světel ve výrobních halách. Letos si nadělila další pozdní dárek a investovala i do LED osvětlení venkovních montážních ploch. Díky nim budou pracovníci moci dokončovat montáže bezpečněji a bez ohledu na roční dobu a kratší dny. Celková investice převýšila 2,4 milionů korun.

Na venkovní prostranství před výrobní haly bylo nainstalováno celkem 46 LED světel včetně stožárů. Ty osvětlují plochu potřebnou pro kompletaci zakázek. Zakázky jsou na montážní ploše sestaveny, zkontrolovány a připravovány k předávce. Současně bylo vyměněno i stávající nedostatečné osvětlení.

„Díky osvětlení došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti na venkovním pracovišti. Navíc, velmi si tím pomůžeme u zakázek, kde není dostatek času. Ve výjimečných případech teď budeme moci dokončovat zakázky i za tmy, což bez osvětlení bylo těžko proveditelné. Nyní nejsme tmou limitováni,“ vysvětluje Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Pražská strojírna nepolevila s produkcí ani v době koronavirové krize. Vedení strojírny považuje rok 2020 z pohledu objemu zakázek za úspěšný. A právě možnost pracovat i po setmění, ke kterému v zimních měsících dochází již v pozdních odpoledních hodinách, výrazně dopomohla ke zvýšení produktivity a k dodržení všech dohodnutých termínů. Zanedbatelná není ani úspora energie.