Společnost HUTIRA – BRNO přišla s unikátním řešením pro údržbu a opravy pražského metra. Svoji technologii sacího bagru upravila dle požadavků Dopravního podniku hl. m. Prahy do zmenšené verze v podobě mobilního sacího boxu zastavěného do nosného rámu. Ten je možné umístit na nákladní automobil nebo v případě pražského metra na železniční vůz typu PVd.  Mobilní sací box pomáhá při opravách a údržbě pražského metra a časově zkracuje již tak fyzicky náročnou práci zaměstnanců. Brněnská firma proto plánuje jeho využití v podzemních drahách dalších evropských metropolí.

Mobilní sací box od společnosti HUTIRA – BRNO pomáhá pražskému dopravnímu podniku s údržbou a opravami pražského metra od loňského roku. „S jeho využitím se pojí zejména zvýšená kvalita pracovního prostředí. Sací box totiž díky trojnásobné filtraci pomáhá k daleko menší prašnosti v jinak velmi izolovaném prostředí tunelu metra,“ řekl Michal Chytka ze společnosti HUTIRA – BRNO.

Portfolio společnosti HUTIRA – BRNO zpravidla zahrnuje sací bagry na automobilovém podvozku, kterými lze kromě štěrku spolehlivě odsávat také vodu, kaly, bláto, prach, piliny, písek, zeminu, kamení, beton či zdivo. Jednoduchá a robustní konstrukce sacích bagrů umožňuje výkonně a efektivně odsát stavební odpad až do hmotnosti 20 kilogramů. V případě pražské podzemní dráhy však firma přišla s unikátním provedením. „Prostory tunelu metra jsou relativně stísněné a s klasickým sacím bagrem se do nich není možné dostat. Dopravnímu podniku jsme proto nabídli řešení ve zmenšené verzi, konkrétně v podobě mobilního sacího boxu zastavěného na nosném rámu, který je naložen na železniční vůz provozovaný v pražském metru, pomocí kterého je takto umístěný sací box přepravován na pracovní místo,“ doplnil Michal Chytka.

Unikátní sací box je v provozu od loňského roku, jeho činností je odsávání štěrku při opravách a výměně výhybek, výměně starých pražců nebo čištění odvodňovacích žlabů. Aktuálně pomáhá pracovníkům pražského metra v depu Zličín, konkrétně při opravě koleje číslo 10a, kde probíhá výměna starých dřevěných pražců za nové betonové.

Urychlení údržbových prací

Mobilní sací box zásadním způsobem pomáhá i při opravách a údržbových pracích v pražském metru. Většina z nich musí probíhat v noci, kdy metro nejezdí. Zaměstnanci údržby začínají s potřebnými úkony před jednou hodinou ranní, do zahájení ranního provozu však mají na svou práci jen tři hodiny času. Ve 3:45 totiž musí být veškeré pracovní činnosti řádně ukončeny, například od vysátí štěrku, vyjmutí starých pražců, vložení nových pražců, doplnění nového štěrku, podbití, přeměření rozchodu kolejí, a to včetně dopravy sacího boxu a dalších vozidel na samotné místo práce a zpět do depa.

Práce v některých případech komplikuje také rozlehlost pražského metra. Celková délka stavební sítě dvojkolejných tratí činí přes 65 kilometrů, dlouhé přejezdy služebních vlaků tak často ubírají již tak krátký čas, který je pro údržbu k dispozici. „Dojezd na vzdálenější místa muže trvat i 20 minut. Právě z důvodu časového omezení jsme zvolili takto výkonný a efektivní stroj. Zrychlení a zefektivnění prováděných prací se již projevuje v naší každodenní práci,“ řekl vedoucí jednotky Stavby a tratě Ondřej Krulikovský.

Vysátý objem se u automobilového sacího bagru odvíjí od velikosti zásobníku. V případě pražského metra mobilní sací box vysaje v tunelu pražského metra a odveze vždy 1 zásobník za směnu, tedy něco okolo 2,5 metrů krychlových materiálu.

Řešení pro evropské metropole

Společnost HUTIRA – BRNO plánuje využít toto řešení i v jiných evropských metropolích, kde se nachází podzemní dráha. „K našemu překvapení se v celé řadě velkých měst pro údržbu metra stále využívá primárně lidské pracovní síly. Dostat na toto místo účinný stroj není jednoduché, nicméně díky naší kombinaci mobilního sacího boxu a železničního podvozku budou moci i jiné evropské metropole realizovat údržby podzemní dráhy výrazně efektivněji. V příštích měsících se tak chceme zaměřit i na ně,“ uzavřel Michal Chytka.