V únoru 2017 objednalo Ministerstvo dopravy spolkové země Bádensko-Württembersko 24 jednopodlažních regionálních trakčních jednotek Mireo a 15 vysoce kapacitních semidvoupodlažních regionálních trakčních jednotek Desiro HC, které budou provozovány společností DB Regio. Jednalo se o první objednávku nových regionálních vozidel Mireo od společnosti Siemens Mobility. Vozidlo Mireo obdrželo prvotní schválení do provozu od Spolkového drážního úřadu v plánovaném termínu. Cílem je během června postupně začlenit vozidla Mireo do provozu regionálních vlaků na trase Offenburg  – Freiburg – Basilej/Neuenburg (Rýn).

Spolkový ministr dopravy Winfried Hermann uvedl: „Nová vozidla pro trať v údolí Rýna zvýší atraktivitu regionální železniční dopravy a budou obyvatelstvo motivovat k většímu využívání železničních dopravních prostředků šetrných k životnímu prostředí. Jedná se o další stavební kámen politiky spolkové země Bádensko-Württembersko, která směřuje k získání pozice průkopníka v oblasti udržitelné dopravy.“

„Jsme rádi, že se naši cestující v nových vozidlech dostanou od poloviny června do cíle mnohem rychleji než doteď. Atraktivním dopravním řešením propojíme Nordbaden od Karlsruhe až do Švýcarska,“ dodává David Weltzien, předseda regionálního managementu DB Regio Bádensko-Württembersko.

„Nové trakční jednotky Mireo, které kombinují hospodárnost a udržitelnost po celou dobu životnosti vozidla, jsou úspěšným projektem společnosti Siemens Mobility.  Elektrické trakční jednotky obdržely počáteční schválení do provozu v plánovaném termínu, společnost Siemens Mobility od uvedení vozidla na trh již získala zakázky na celkem sedm flotil Mireo a šest flotil Desiro HC. Jsme rádi, že naše vozidla Mireo a Desiro HC zvýší pohodlí cestujících a kapacitu železniční tratě v údolí Rýna.“ říká Sabrina Soussan, CEO Siemens Mobility.

Kromě 24 jednopodlažních elektrických trakčních jednotek Mireo bude na regionální trase Karlsruhe – Offenburg – Freiburg – Basilej provozováno 15 nových, pohodlných, inovativních a energeticky úsporných vysoce kapacitních semidvoupodlažních elektrických trakčních jednotek Desiro HC od společnosti Siemens Mobility. Tímto krokem získá nabídka vlaků v údolí Rýna úplně novou dvousegmentovou strukturu: vznikne jasné odlišení mezi expresním vlakovým systémem pro meziregionální dopravu, spojujícím velká města, a regionálním vlakovým spojením zastavujícím ve všech zastávkách.

Mireo bylo navrženo jako modulární článková trakční jednotka. Veškeré technické komponenty jsou umístěny pod podlahou nebo na střeše vozidla, tím vzniká dostatek prostoru pro pohodlí cestujících. Tříčlánkové jednopodlažní jednotky disponují 220 místy k sezení a velkým počtem víceúčelových prostor.

Semidvoupodlažní jednotky Desiro-HC se vyznačují zejména již v provozu prokázanou spolehlivostí, vyjádřenou velmi vysokou disponibilitou. Cestující oceňují především jejich velkou kapacitu a cestovní pohodlí.

Společnost Siemens Mobility navrhla vozidla Mireo a Desiro-HC tak, aby byly zvláště šetrné k životnímu prostředí. Použitím odlehčené konstrukce mají hmotnost o 25 procent nižší než srovnatelná vozidla. Mireo a Desiro-HC optimálně využívají spotřebovanou energii a díky nejmodernějším konstrukčním principům dosahují snížení spotřeby energie až o 25 procent, ve srovnání s vozidly se stejnou kapacitou, a jsou nenáročné na údržbu.

Úspory energie jsou docíleny komplexem technických opatření v mechanické i elektrické části vozidla:

  • spotřeba energie u regionálních vlaků úzce souvisí s jejich hmotností (s rostoucí hmotností úměrně stoupá i spotřeba energie). Nízké hmotnosti je docíleno zejména dlouhými články s jacobsovým uspořádáním podvozků, lehkou vozovou skříní svařenou z profilů z hliníkové slitiny a vylehčenými podvozky s vnitřním rámem. Tento koncept umožňuje nahradit standardní 70m dlouhou čtyřvozovou jednotku pouze třemi vozy.
  • nízkým odporem valení (hladká kola nezdrsněná litinovými brzdovými zdržemi) – spolu s tím souvisí i nízké emise hluku, neboť i hluk je ztráta energie,
  • nízkým aerodynamickým odporem (optimalizace tvarového řešení),
  • energeticky optimálně řízeným střídavým trakčním pohonem,
  • vysoce výkonnou plně rekuperační elektrodynamickou brzdou,
  • nízkou vedlejší spotřebou (sofistikované řešení vytápění, chlazení a ventilace interiéru),
  • vstupními čtyřkvadrantovými měniči, zajišťující odběr téměř sinusového síťového proudu ve fázi s napětím.

K úsporám energie přispívá i dopravce, respektive objednatel dopravy:

  • zavedením dvousegmentové dopravní obsluhy: více kapacitní a tedy i hmotnostně těžší vlaky obsluhují jen větší stanice a projíždějí méně využívané zastávky a tím jsou energeticky méně náročné a přepravně atraktivnější. Méně využívané zastávky obsluhují jen měně kapacitní a tedy i hmotnostně lehčí vlaky (imtramodální úspora energie),
  • atraktivní nabídka rychlé a pohodlné dopravy v příjemném prostředí motivuje obyvatelstvo k preferenci energeticky úsporné a bezemisní veřejné hromadné dopravy před energeticky a emisně vysoce náročnou individuální automobilovou dopravou (extramodální úspora energie).

Vozidla Mireo a Desiro-HC byla před uvedením do provozu velmi intenzivně testována ve zkušebním a validačním centru ve městě Wegberg-Wildenrath. Během provozu v osobní dopravě shromažďují oba typy vozidel všechny důležité údaje pro diagnostiku, údržbu a kontrolu vozidla, které jsou zasílány do servisního řídicího centra. Tímto způsobem může být údržba vozidel naplánována s předstihem a případné poruchy lze předvídat.