Výpadky proudu a jeho dodávek mohou mít na podnikání značně negativní dopad. Pokud se servery v datovém centru ocitnou bez napájení byť jen na několik sekund, může to vést k hodinám a někdy i ke dnům výpadku provozu. Přitom jediná hodina takového výpadku může podniky stát i více než 300 000 EUR, a v některých případech dokonce až 5 milionů EUR.

Takové problémy se netýkají jen větších organizací. Bez ohledu na velikost podniku jsou pro podnikání počítače, servery a síť stejně důležité jako datové centrum pro velký podnik. Výpadky mohou být nákladné nejen z hlediska ztráty produktivity, pověsti a tržeb, ale dojde i k nevyhnutelným prodlevám při restartování zařízení, obnově poškozených souborů a opětovném spuštění všech procesů, které byly přerušeny. Často může dojít k poškození elektrických obvodů a dalších součástí, které, pokud se neřeší, může vést k předčasnému selhání zařízení a ztrátě dat.

Mnoho společností se spoléhá na elektrický generátor, který chrání jejich cenná elektronická a elektrická zařízení před výpadkem proudu. Generátor sám o sobě však nestačí. Teprve nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) zaručí, že zařízení poběží dál, dokud nenaskočí generátor, což může často trvat i několik minut. Už z tohoto důvodu lze UPS považovat za rozumnou strategii ochrany napájení, která poskytuje cenově výhodné pojištění proti dopadům případných výpadků.

Ochrana napájení

UPS chrání IT zařízení organizace a další elektrická zařízení před problémy, jako jsou nejen výpadky napájení, které přeruší dodávku elektrické energie. Za tím účelem plní tři základní funkce.

1) Zabrání poškození hardwaru, které je obvykle způsobeno přepětím a špičkami v napájení. Na rozdíl od přepěťových ochran, které nijak nezlepšují kvalitu napájení firemních zařízení, mnoho modelů UPS také neustále upravuje vstupní napájení.

2) Zásadní je, že UPS také zabrání ztrátě a poškození dat. Bez UPS může dojít k poškození dat uložených v zařízení nebo v horším případě k jejich úplné ztrátě. Ve spojení se softwarem pro správu napájení však UPS zajistí šetrné vypnutí systému a ve virtuálních prostředích může iniciovat migraci virtuálních počítačů do záložního místa nebo cloudu.

3) Kromě toho zajistí trvalou dostupnost sítí a dalších aplikací a zároveň zabrání výpadkům. Některé UPS mohou poskytnout dostatečnou dobu provozu na baterie pro překonání krátkých výpadků napájení, jiné mohou poskytnout až hodiny provozu, což stačí i pro delší výpadky.

Správné řešení

Neexistuje univerzální přístup k výběru UPS. Při určování UPS, která nejlépe vyhovuje specifickým potřebám organizace, je třeba vzít v úvahu několik faktorů.

Důležité je například to, v jakém energetickém prostředí se společnost nachází. Třífázové UPS mohou dodávat více elektrické energie než jednofázové a obvykle se používají v průmyslovém a obchodním prostředí, zatímco jednofázové systémy UPS se používají pro každodenní zařízení s nižšími požadavky na výkon, jako jsou notebooky, osvětlení a televizory. Po určení, zda má být UPS jednofázové nebo třífázové, se výběr dále zúží podle požadovaného výkonu zálohovaného zařízení nebo podniku. Nejen při výběru jednofázového UPS má smysl zvolit UPS s vyšším výkonem než je aktuální potřeba. Výkonová rezerva umožní budoucí růst bez nustnosti pořízení nového UPS.

Organizace by si měly stanovit i své požadavky na dobu provozu, neboť tento aspekt může významně ovlivnit cenu řešení. A měly by zvážit, kolik místa jsou ochotny pro UPS vyhradit a kde jej plánují instalovat. To jim pomůže zjistit, zda je pro jejich instalaci vhodnější samostatně stojící nebo rackový model, i když některé UPS mají provedení 2v1, což znamená, že je lze nasadit v obou instalacích.

V tomto bodě by se také mělo zvážit možné budoucí rozšíření. Například pro organizace s omezeným rozpočtem či úsilím o minimalizaci nákladů přinese často nejlepší dlouhodobou hodnotu modulární UPS, které jim umožní zvýšit kapacitu bez nutnosti výměny celého UPS.

A samozřejmě je zásadní i jeho opravitelnost. Zatímco UPS ochrání připojená zařízení během výpadku, software pro správu napájení zajistí, aby byla zachována veškerá rozpracovaná práce a aby bylo elektronické zařízení šetrně vypnuto v případě, že výpadek přesáhne dobu provozu na baterie UPS. Mezi další možnosti monitorování a správy patří zaznamenávání a oznamování událostí týkajících se napájení, integrace do virtuálních a cloudových platforem a vzdálený dohled UPS servisním personálem jeho výrobce.

Pro pocit klidu

Je velmi důležité vybrat UPS, která splňuje potřeby organizace v oblasti správy napájení, zejména v současném prostředí, kdy roste možnost výpadků proudu. Nejenže roste poptávka po energii, ale faktory, jako je současná geopolitická situace, extrémní atmosférické jevy způsobené změnou klimatu a přechod od fosilních paliv k méně stabilním obnovitelným zdrojům energie, znamenají, že problémy v globálním energetickém systému pocítí podniky všude na světě bez rozdílu.

Stručně řečeno, tím, že UPS umožní systémům organizace pracovat až do obnovení pravidelných dodávek energie, může nabídnout pocit klidu z toho, že během výpadku mohou zaměstnanci pokračovat v práci, nedojde ke ztrátě dat a provoz bude pokračovat jako obvykle