Pobřežní pohoří Nahuelbuta jižně od chilského Santiaga je rájem biologické rozmanitosti. V hustém zeleném porostu se prohání drobní huemulští jeleni, ve větvích tisíciletých stromů skotačí opice, opodál trpělivě vyhlíží svou kořist puma. Jeden z nejbarvitějších ekosystémů na světě je však stejně jako řada dalších přírodních oblastí v ohrožení. Do boje tak byly nasazeny moderní technologie.

Nejlepší přítel Darwina

V národním parku Nahuelbuta v nejvýše položených částech stejnojmenného pohoří čelí hrozbě vyhynutí celá řada původních druhů. Na vině je především lidská činnost, která ruku v ruce se stále častějšími požáry a přírodními pohromami významně narušuje již tak křehkou rovnováhu místního ekosystému. Ačkoliv je zánik kteréhokoliv druhu nesmírnou katastrofou, vědci vytipovali několik kandidátů, jejichž vyhynutí by mělo dopad na celé okolní prostředí a pro jejich záchranu je tudíž nutné vynaložit veškeré možné úsilí. Číslem jedna je tak pro místní ochránce lesů překvapivě drobná a velice solitérní šelma vzdáleně podobná lišce. Pes Darwinův byl objeven slavným britským přírodovědcem v roce 1834 a odhady varují, že jich na území Chile zbývá již méně než 1000 kusů. Národní park je přitom domovem zhruba desetině, ostatní zástupci obývají nedaleký ostrov Chiloé.

Pod křídly neviditelného strážce

Populace těchto malých psů, kteří mají v přírodním řetězci zcela nezastupitelnou roli, klesá vlivem pytláctví, ničení přirozeného prostředí a zemědělců chránících své pozemky nešetrnými metodami. Problém představují i zdivočelí psi domácí, kteří jsou nejen predátorem, ale také šiřitelem nemocí. Chilská vláda tak spojila síly se skupinou Rainforest Connection RFCx, která ve spolupráci s technologickým gigantem Huawei vyvinula unikátní monitorovací systém Nature Guardians. Zařízení napájená solární energií jsou umístěná v korunách stromů, kde 24 hodin denně nepozorovaně zaznamenávají vše co se kolem nich ve vzdálenosti do 3 km2  šustne. Dokáží rozklíčovat jednotlivé okolní zvuky a v reálném čase upozornit ochránce lesa na potenciální hrozby, jako jsou výstřely, výskyt nákladních vozidel nebo používání motorových pil. Veškerá data sesbíraná těmito digitálními strážci jsou ukládána na cloudové platformě, kde jsou zpracována pomocí umělé inteligence pro další použití.

Naděje pro všechny v ohrožení

K letošnímu srpnu pokrývala chytrá zařízení téměř polovinu celého národního parku Nahuelbuta. Ochránci se ve spolupráci s odborníky zaměřili především na oblast říčních toků, které představují častá místa výskytu většiny místních živočišných druhů. A výsledky jsou více než výborné. Od počátku projektu v roce 2020 již byla identifikována desítka nových druhů ptáků, ohrožený pes Darwinův byl zachycen na termokameru a rýsují se konkrétní plány na rozšíření monitoringu na ostrov Chiloé a do přímořských částí Valdivianského lesa, kde byla drobná šelma údajně také spatřena. S rozšířením sítě digitálních strážců tak přichází vyšší míra bezpečí pro všechny obyvatele chilských lesů. Jejich záchrana je totiž stěžejní nejen pro tuto jihoamerickou zemi, ale i pro celou planetu