Informace o projektu “ Transpozice ukazatelů spolehlivosti dle metodiky MAF do národních standardů spolehlivosti využitelných při plánování nápravných opatření v případě indikace zdrojové nedostatečnosti v rámci ES ČR “ (TK01010037).

Projekt „Transpozice ukazatelů spolehlivosti dle metodiky MAF do národních standardů spolehlivosti využitelných při plánování nápravných opatření v případě indikace zdrojové nedostatečnosti v rámci ES ČR“ (TK01010037) byl vybrán k veřejné podpoře v rámci první veřejné soutěže programu THÉTA. Řešení projektu bylo zahájeno v červnu 2018 a jeho ukončení je plánováno na začátek roku 2021 (v rámci původního plánu dokončení projektu došlo k dílčímu posunu).

Cílem projektu je návrh a ověření metodiky ukazatelů bilanční spolehlivosti elektroenergetické soustavy ČR s cílem nahradit současné přístupy k hodnocení spolehlivosti založené na kritériu N-1, které není schopné vystihnout změny prostředí v evropských soustavách, zejména se jedná o návrh: i) návrh nových charakteristik spolehlivosti cílených na lokální dopady na ES ČR; ii) ověření vypovídacích schopností jednotlivých charakteristik na reálných scénářích budoucího vývoje panevropské energetické soustavy, které jsou zpracovány v rámci problematiky Generation Adequacy; iii) návrh metodiky nastavení referenčních (hraničních) hodnot spolehlivostních charakteristik tak, aby maximálně věrohodně zachycovaly lokální rizika nedodávek elektrické energie.

Výstupy projektu jsou následující: i) metodika ukazatelů spolehlivosti; ii) koncept softwarové implementace metodika standardů spolehlivosti; iii) návrh směrnic a předpisů pro hodnocení spolehlivosti.