BLT Baselland Transport AG (BLT) je švýcarská společnost v oblasti regionální veřejné dopravy. Společnost BLT vyvinula svůj vlastní software určený k prodeji autobusových jízdenek využívající zařízení Panasonic TOUGHBOOK.

BLT Baselland Transport AG (BLT) provozuje flotilu 63 autobusů, 101 tramvají a 17 vlaků. Prostoje jsou nežádoucí, zejména pak při prodeji jízdenek. Aby společnost BLT zvýšila efektivitu svého autobusového provozu, vyvinula vlastní systém prodeje jízdenek a začala používat zařízení Panasonic, konkrétně pak odolné tablety TOUGHBOOK.

Kvůli zákonným povinnostem musí společnost BLT zajišťovat prodej jízdenek na všech autobusových zastávkách, čehož cestující hojně využívají i v době aplikací na chytré telefony. V roce 2015 společnost BLT dostala nápad nahradit staré jízdenkové automaty vlastním řešením prodeje lístků. Po zvážení řady externích nabídek se projektový tým rozhodl ve spolupráci s partnery adaptovat stávající software prodeje jízdenek a zakoupit hardware od externího poskytovatele.

Řešení na míru

Konvenční systémy určené pro místo prodeje v oblasti autobusové přepravy obvykle poskytují výrobci přímo z oboru. Tyto systémy dodávají v rámci kompletního balíčku, který zahrnuje počítačový systém řízení provozu. Systém poskytuje řidiči, cestujícím a provoznímu řídicímu středisku informace o provozní situaci.

Projektový tým BLT chtěl různorodé požadavky spojené s prodejem lístků a provozem autobusů oddělit.  Prodleva není při prodeji jízdenek sice žádoucí, ale není katastrofální. Provozní problémy pak zase ohrožují dochvilnost. O prodej jízdenek se nyní starají nová trvale nainstalovaná zařízení C-POS tvořená 10,1” tablety TOUGHBOOK, rozhraním pro dokování do vozidla, kazetou na výměnu peněz a tiskárnou lístků.

Vysoké požadavky na hardware

Požadavky BLT zněla na zařízení, která budou co možná nejméně náročná na údržbu a zejména budou velmi odolná a trvanlivá. Tablety musely být v autobusech rovněž namontovány trvale. Všechny autobusy pak společně ujedou ročně 3,57 milionu kilometrů a systém prodeje jízdenek musí být schopen takovou zátěž ustát. Dalším důležitým požadavkem bylo, aby vybavení tabletu operačním systémem Android, protože společnost BLT chtěla pokračovat ve vývoji své oceňované aplikace „Tickets“ určené k prodeji autobusových jízdenek.

„Co se týče hardwaru, dospěli jsme k závěru, že jen velmi málo alternativ splňuje naše specifické požadavky. Společnost Panasonic má v této oblasti vynikající reputaci,“ uvedl Daniel Schultheiss-Polasek, projektový manažer designu systémů ve společnosti BLT. Společnost BLT zakoupila 75 tabletů Panasonic.

Mezi další partnery patřily společnosti Netcetera a Nomasis zabývající se vývojem aplikací, které dodaly systém správy mobilních zařízení (MDM).

Ideální hardware snižuje vynaložené náklady a práci

Vedle operačního systému Android byl z poptávaných zařízení důležitý také kvalitní příjem signálu GPS, protože bylo nutné kvůli prodeji lístků lokalizovat existující autobusové zastávky. „GPS modul v zařízeních Panasonic je natolik výkonný, že jsme se mohli zbavit GPS antén na střechách autobusů,“ vysvětluje Schultheiss-Polasek. „Šetříme tím peníze a eliminujeme náklady vynaložené na montáž antény.“

V tomto projektu šlo hlavně o nalezení systému s co možná nejnižší mírou selhání, náklady na údržbu a poskytování servisu. Těmto požadavkům nejlépe vyhovovalo zařízení Panasonic TOUGHBOOK. Ve srovnání s předchozím systémem jsou vnější provozní náklady na interně vyvinutý systém mnohem nižší. Podařilo se nám také výrazně snížit výdaje na údržbu.

Dobrá spolupráce mezi projektovým týmem a zapojenými partnery a také stabilita celého systému přispěla k úspěšnému a efektivnímu přechodu na nový systém prodeje lístků ze strany všech přibližně 180 řidičů a dalších zaměstnanců BLT.