Butikový fond pro kvalifikované investory WATT & YIELD, jehož zakladatelem je česká investiční skupina Portiva, dosáhl ve 2. čtvrtletí letošního roku zhodnocení 2,74 %. Už po polovině roku se tak s výkonností 5,08 % přiblížil naplnění svého celoroční cíle, kterým je roční čistý výnos pro investory na úrovni 6 %.

Mimořádně příznivých výsledků se fondu podařilo dosáhnout navzdory prudkému propadu ekonomiky v důsledku šíření pandemie onemocnění Covid-19. Důvodem je zaměření WATT & YIELD na zelené nemovitosti a obnovitelné zdroje energie, jež nejsou díky garantované výkupní ceně elektřiny závislé na hospodářském cyklu. “Solární a větrné elektrárny v portfoliu fondu vyrobily ve druhém čtvrtletí díky příznivému počasí a minimu odstávek nadprůměrné množství energie,” popisuje manažer fondu WATT & YIELD Martin Hubík.

Pozitivní vliv na výkonnost fondu mělo podle Hubíka také snížení sazeb ČNB, jež přispělo ke zvýšení hodnoty aktiv pod správou WATT & YIELD. Ta po necelém roce fungování fondu činí 253 milionů korun, přičemž WATT & YIELD cílí na velikost tří miliard korun v horizontu příštích pěti let. Ve druhém čtvrtletí 2020 došlo také ke snížení ukazatele rizikovosti fondu na hodnotu 3 na sedmistupňové škále.

Ve zbytku roku 2020 plánuje management fondu stávající portfolio dvou větrných a dvou solárních elektráren rozšířit o další akvizice. Zdrojem pro ně bude především mateřská skupina Portiva, jež nyní vlastní 10 větrných a fotovoltaických elektráren. Ty v minulosti sama vystavěla a je připravena je postupně nabídnout fondu WATT & YIELD k prodeji.

Do budoucna fond plánuje vyhledávat nové investiční příležitosti také na trhu. Kromě obnovitelných zdrojů elektrické energie cílí rovněž na zelené nemovitosti s fotovoltaickými instalacemi na střechách, jež budou svými parametry odpovídat strategii fondu. “WATT & YIELD je jediný fond v České republice, který investorům nabízí spojení energetiky a nemovitostí. Díky této strategii může nabídnout stabilitu, dostatečnou diverzifikaci a atraktivní výnos. Jeho výkonnost od začátku letošního roku je toho dobrým důkazem,“ říká výkonný ředitel investiční skupiny Portiva Pavel Svoreň. Více informací na fondy.portiva.cz.

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Objem aktiv pod správou skupiny činil k 31. 12. 2019 4,2 mld. Kč při obratu přes 3 mld. korun. Souhrnný zisk EBITDA společností sdružených ve skupině přesáhl v témže roce 550 mil. Kč. Skupina Portiva vznikla v roce 2018 konsolidací aktivit akcionářů, kteří od roku 1995 podnikali pod hlavičkou společnosti Eldaco. Více na www.portiva.cz.