Specialista na energetické systémy Schwank oslavil své 25. výročí. Brněnská firma, založená jako dvanáctá zahraniční dceřiná společnost stejnojmenné německé mateřské společnosti, se stále více vyprofilovala z dodavatele účinných topných systémů na poskytovatele komplexních služeb v oblasti topení, chlazení a vzduchotechniky a je nespornou jedničkou na trhu v České republice.

První obchodní vztahy mezi bývalým Československem a společností Schwank navázala sesterská společnost Schwank GesmbH ve Vídni v letech 1972 až 1996 až do následujícího roku 1997, kdy byla v České republice založena pobočka Schwank CZ.

Vedle topných systémů jsou středem zájmu firmy i systémy chlazení a větrání. V České republice byly výrobky Schwank instalovány ve stovkách budov.

Nedávný vývoj však dokazuje, že úspěšný příběh firmy Schwank v Česku ještě zdaleka nekončí a naopak díky aktuální situaci bude čelit zajímavým výzvám.

„Těžíme z výzkumu a vývoje naší mateřské společnosti v Německu. To znamená, že v dohledné době budeme moci nabízet zařízení na vodíkový pohon, a tím myslím již na přelomu tohoto roku. Kromě toho jsme do našeho programu zařadili také solární produkty a tepelná čerpadla, které ideálně doplňují naše systémy vytápění a chlazení budov. Díky tomu maximálně využíváme obnovitelné zdroje energie šetrné k životnímu prostředí a současně energeticky co nejúspornější,“ Aleš Fukar, jednatel Schwank CZ, s.r.o.