Na otázky CzechIndustry odpovídá František Šimáček, jednatel společnosti Envites, spol. s r.o.

Studánku s křišťálově čistou vodou bychom dnes asi nenašli. Existují však řešení, jak se jí co nejvíce přiblížit. Envites je toho příkladem, vaše technologie vrací vodu do normálu, v jaké kvalitě?

V současné době se všude dočteme o tom, jak se zvyšují požadavky na množství a kvalitu vod. Společnost Envites je od počátku zaměřená na dodávky technologií do různých průmyslových odvětví. V případě, že pracujeme s povrchovými vodami, tak je naším cílem vracet vodu do toků minimálně v takové kvalitě, jakou jsme ji odebrali pro zpracování. Mnohdy je pak kvalita vyčištěné odpadní vody vyšší než původně odebraná.

Nabízíte profesionální technologie pro kalové a vodní hospodářství. Čím se vyznačují?

Každý zákazník potřebuje řešení na míru. Nejsme tedy výrobcem sériových produktů. Naše výrobky jsou vlastně vždy unikát. Díky této flexibilitě jsme schopni vyhovět zákazníkovi přesně dle jeho potřeb bez nutnosti kompromisů. Naše technologie navrhujeme tak, aby vynikaly vysokou účinností s nízkými provozními náklady. Zákazník se také může spolehnout na maximální podporu odborníků, která nekončí dodávkou zařízení.

Jste dodavatelem technologických celků od návrhu technického zařízení až po oživení technologie a následnou péči o zákazníka. Jak celý proces probíhá?  

Po úvodním setkání se zákazníkem se naši odborní pracovníci zaměří na technologické řešení projektu, které mu po vyhotovení předložíme. Po oboustranné dohodě jsou zahájeny práce na projektu od výroby až po dodávku se zprovozněním.

Co vše klient s technologií ENVITES získá?

Zákazník dostane kvalitní českou technologii, která bude splňovat přesně jeho požadavky. Důkladné proškolení vlastních lidí na danou technologii je samozřejmostí, stejně jako kvalitní pozáruční servis.

Kde všude se můžeme setkat s vaším řešením?

Jednodušší by bylo říci, kde se s naším zařízením nesetkáme. Naše technologie se uplatňují v  úpravnách vod pro průmyslové technologie, následné čištění nebo recyklaci odpadních vod z průmyslu. Ať se jedná o chemický, metalurgický, papírensky nebo třeba potravinářský průmysl, atd. Dále můžeme mluvit o komunálních aplikacích, jako jsou úpravny vod nebo čistírny odpadních vod. Zde všude se naše zařízení využívá.

Výzkum, vývoj, ale především inovace dnes hýbou světem. Nakolik ovlivňují váš obor podnikání?

I v našem odvětví je nutné nezaspat. Na světovém trhu je nespočet výrobců a jestli se chceme udržet na vrcholu, tak se musíme neustále rozvíjet. Ve společnosti máme kvalifikované odborníky s mnohaletou praxí. Díky těmto lidem jsme schopni naše technologie neustále posouvat dopředu.

Vývoj a inovace řešíte vlastními silami nebo v součinnosti s dalšími subjekty?

Jestliže se jedná o nějaké drobné inovace, tak je převážně řešíme vlastními silami. V případě, kdy jde o složitější a tím i výraznější inovace, tak spolupracujeme s vysokými školami a při zpracování administrativní části projektů s různými grantovými institucemi.

Udržitelnost představuje novou výzvu pro každého z nás. Jak konkrétně se to projevuje ve vodním a kalovém hospodářství?

Jestliže se zaměříme na průmysl, tak je voda s kvalitními parametry a v daném množství nezbytná. Když u zákazníka aplikujeme technologický celek, kdy řešíme jak úpravu vstupní vody, tak i čistění odpadní vody, je vždy naším cílem zachovat kvalitu vody minimálně stejnou jaká byla na vstupu. Mnohé technologie jsou náročné na svůj provoz, ať se jedná o elektrickou energii nebo procesní chemii. Občas bohužel není zbytí a je nutné takové „náročné“ zařízení aplikovat. Nicméně naší snahou je využívat techniku co nejméně náročnou na provoz. Příkladem může být naše kontinuální písková filtrace. Vzhledem k designu zařízení a při vhodném umístění do technologické linky je provoz oproti ekvivalentním technologiím až o 70 % méně náročný na spotřebu elektrické energie.

Společnost v letošním roce dosáhne Kristova věku. V souvislosti s tím se nabízí otázka, jaké máte plány do dalších let, co nového chystáte pro zákazníky a další zájemce?

Společnost Envites oslaví v tomto roce 33 let. Za tuto dobu jsme získali bohaté zkušenosti v aplikaci našich technologií v různých průmyslových odvětvích. Naše znalosti vkládáme do každého návrhu a dodávky, abychom maximálně vyhověli požadavkům zákazníka. V tomto budeme pokračovat i v příštích letech. Naším krédem je kvalitní česká výroba, kterou uplatňujeme nejen v naší zemi, ale také v zahraničí, a tím pomáhali upevňovat povědomí o českém průmyslu ve světě.

Zdroj: časopis CzechIndustry 1/2023