Tato slova zazněla na letošní konferenci Dny teplárenství a energetiky z úst Mirka Topolánka, předsedy Teplárenského sdružení České republiky.

V rámci dvou dnů nebylo snad jediné téma, kterého by se současná válka na Ukrajině nedotkla. Musíme hledat a najít řešení – bylo sdělení, které se skrývalo téměř ve všech diskusích a přednáškách.

Předseda Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek označil období složité pro české teplárenství za dlouhotrvající. „Situace v posledních osmi letech byla spíše horší než špatná. Energetická bezpečnost se opět stala zásadním paradigmatem našeho středoevropského přežití,“ řekl ve svém poselství a projevil přání, aby se energetická bezpečnost stala tématem českého předsednictví v Radě EU.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela několikrát v úvodu konference zdůraznil, že bude nutné připravit zemi na možné zastavení dodávek strategických energetických surovin z Ruska. „Považuji za nutné zdůrazňovat aktuální energetickou situaci Evropské komisi a členským státům, a to zejména těm, na jejichž solidaritě a infrastruktuře může být naše země v příštích dnech a měsících závislá,“ vysvětlil hostům letošní konference.

Ministr dále uvedl, že Česká republika bude muset změnit svůj pohled na budoucí palivový mix. Ačkoli jsou v České republice v případě OZE omezené možnosti, budeme se podle ministra muset ještě více zaměřit na jejich využívání a zapojení do teplárenství. „Naším požadavkem je, abychom co nejvíce urychlili a zjednodušili schvalovací procesy, uvedli do provozu co možná nejvíce OZE, a tím rozšířili náš energetický mix včetně oblasti výroby tepla.“

V oblasti teplárenství by se Česko mělo zaměřit na využití udržitelné biomasy i integraci tepelných čerpadel a solárních kolektorů na ohřev vody. „Můžeme dnes jenom litovat, že v minulosti nebyly realizovány projekty energetického spalování komunálních odpadů. I to je jedno z témat, na které se zaměříme. Musíme využít co nejvíce zdrojů, které máme k dispozici. Financí je na to dost,“ uvádí ministr.

Dny teplárenství a energetiky 2022 ukázaly, že dosavadní cíle a způsob jejich dosažení se bude muset přizpůsobit nové situaci. Je třeba vybrat cestu efektivní, rozumnou, vycházející z reálné situace, která nastala po 24. únoru tohoto roku. Jelikož, jak už bylo řečeno, situace je vážná – nikoli však zoufalá.

Letošní konference zaznamenala rekordní počet návštěvníků. Oproti loňským 1 023 letos přijelo 1 278 hostů, zvýšil se i počet partnerů, který přesáhl jedno sto.