Náklady na tepelnou izolaci v bytě se vyplatí úsporou při vytápění. Je známo, že kvalita obytného prostoru se posuzuje podle optimální tepelné pohody v závislosti na pořizovacích i provozních nákladech. Na způsobu vytápění záleží nejen spotřeba energie k vytápění a životnost vytápěcího zařízení, ale i hygiena bydlení.

Obvodní zdivo má chránit v létě proti teplu vnikajícímu zvenčí a v zimě proti úniku tepla z vytápěného prostoru. Největší tepelné ztráty bývají v rozích místnosti, v nichž je účinnost tepelné izolace ve srovnání s rovnou stěnou asi poloviční. Proto se nedoporučuje stavět do rohů nábytek, určený pro ukládání věcí, které by mohly plesnivět. Je-li roh obrácen do místnosti, pak toto nebezpečí nevzniká. Dostatečná tepelná izolace se provádí buď zvenčí, nebo zvnitřku, zřídka uprostřed zdiva. Na vnější straně akumuluje teplo ve zdivu a chrání nosné konstrukce před změnami objemu. Odstraňuje rovněž tepelné mosty, např. u neizolovaných monolitických překladů a věnců; důležité je i to, že nezmenšuje obytnou plochu. Jako izolační materiál jsou vhodné desky z polystyrenu.

Staré domy se štukovou výzdobou se dodatečně tepelně izolují zevnitř. Izolační desky se obvykle lepí na původní omítku do malty, překryjí sádrokartonovými deskami, aby se nemusely omítat. Izolační desky se mohou připevnit na laťový rošt. Účinnost izolace se zvýší, vyplní-li se dutiny mezi latěmi tepelně izolující rohoží. Tloušťku izolace by měl doporučit odborník – jinak je možné vycházet z toho, že tlustší vrstvou nemůžeme nic pokazit, ale nedostatečnou izolací hodně. Při úpravě podkroví k bydlení se k obvodovým stěnám často přistavují skříně. Naplněné šatstvem však nenahradí tepelnou izolaci; nebude-li za nimi stěna izolována, bude v nich vlhko a plíseň. Tepelně izolovány musí být stropy nad posledním podlažím. Pokud tady izolace chybí, dochází v zimě k značným tepelným ztrátám.

Zdroj: Robert Beránek a kol. Kalendář svépomocných prací, Polytechnická knižnice, Praha 1987