Niels van Hall, Key Account Manager – Enterprise Sector, Panasonic TOUGHBOOK

S příchodem inovativních řešení na trh stojí stavebnictví na prahu nové vlny digitální transformace, která zásadně změní způsob, jakým se projekty realizují na staveništi, a to s využitím poznatků, automatizace a umělé inteligence. V posledních letech se digitální transformace změnila z hnutí na nutnost napříč všemi odvětvími. Pojďme se tedy podívat, na některé z největších technologických trendů, které formují stavebnictví:

Drony

Při práci na velkých projektech se vždy hodí mít oko na obloze.  Tito „létající kolegové“ pomáhají pracovníkům zlepšit přehlednost projektových zpráv, sledovat časový harmonogram a zefektivnit kontroly, přičemž nový software a technologie umělé inteligence pomáhají každý den rozšiřovat jejich využití.

Jedna z hlavních aplikací dronů tvoří základ každého efektivního projektu: analýza staveniště. Použití dronů k prvotnímu průzkumu staveniště před zahájením stavby umožňuje mnohem rychlejší a jednodušší proces než tradiční průzkum a tato efektivita umožňuje týmům zlepšit pravidelnost analýzy staveniště.

Přesnější a dostupnější data, která pravidelný dohled dronů nabízí, pomáhají udržet více týmů v obraze, podporují pracovníky při zlepšování komunikace a mohou mít zásadní význam pro řešení sporů.

3D tisk

Stejně jako drony má i 3D tisk ve stavebnictví stále větší využití. Ve fázi návrhu umožňují 3D tištěné modely projektantům a architektům sdělit své vize a zároveň posoudit konstrukční potřeby již v rané fázi. Technologie 3D tisku, která byla v roce 2016 použita při stavbě sídla odolného proti zemětřesení v Číně, má však potenciál přinést hodnotu přímo na staveništi.

Tím, že si stavební týmy samy vytisknou konkrétní materiály nebo konstrukční prvky pro stavbu, zkrátí dodací lhůty a sníží svou závislost na dodavatelském řetězci projektu. Podobně, zatímco konvenční stavební metody často nadměrně využívají materiály, 3D tisk umožňuje týmu snížit plýtvání materiálem tím, že použije pouze přesně ty materiály, které daná součást potřebuje. Díky tomu se stavební proces snáze plánuje a je mnohem hospodárnější.

Podniky jsou nyní schopny vytvořit celou budovu od nuly pomocí #3DPrintingu, což dává pracovníkům možnost rychle získat materiály přímo na místě. To umožňuje pracovníkům být stále soběstačnější a dále snižuje tlak, který přináší nedostatek pracovních sil.

Analýza dat a internet věcí

Od stavebnictví po školství využívají vedoucí pracovníci neocenitelnou datovou analytiku ke zlepšení provozu a řízení svých budoucích strategií. Není proto překvapením, že stavebnictví rychle zavádí internet věcí (IoT), síť objektů připojených k internetu, které předávají data do centrálního systému, aby získaly informace v reálném čase v každé fázi stavby.

Propojené drony, vozidla na staveništi, a dokonce i chytré ochranné přilby, které sledují činnost pracovníků, pomáhají sledovat postup na staveništi a předávat data v reálném čase manažerům. Tyto poznatky mají zásadní význam pro bezpečnost a pomáhají vedoucím stavby dodržovat přesné časové harmonogramy s vyšší efektivitou, ale také podporují pracovníky při udržování pracovních postupů bez narušení. Například propojené nástroje a chytré baterie v inteligentních snímacích zařízeních monitorují potřeby údržby, aby se zabránilo neplánovaným odstávkám.

Vizualizační technologie

AR neboli rozšířená realita a VR (virtuální realita) obohacují technologický prostor a mají zdánlivě nekonečné možnosti využití. Po 18 měsících od spuštění metaverza Meta každé odvětví zkoumá, co mohou tyto vylepšené vizualizační technologie nabídnout jejich současným procesům.

AR i VR umožňují projektovým manažerům, projektantům, pracovníkům a klíčovým zúčastněným stranám vizualizovat projekty dlouho před jejich dokončením. Ať už se tyto virtuální prostory využívají k předvídání logistických problémů ve fázi projektování, nebo ke zvýšení komerčního zájmu a propagaci cílů projektu před místními radami a potenciálními kupci, možnost „projít si“ hotový projekt předem nabízí obrovský potenciál.

Při pohledu do budoucnosti VR také umožňuje podnikům přilákat a vyškolit nové zaměstnance v oboru uprostřed nedostatku kvalifikované pracovní síly. VR je mnohem bezpečnější a flexibilnější než zvát zájemce z řad studentů a učňů na staveniště a může být právě odpovědí na otázku, jak inspirovat novou generaci.

Transformace stavebnictví podporovaná TOUGHBOOKy

Ve společnosti Panasonic TOUGHBOOK spolupracujeme s našimi zákazníky ve stavebnictví již desítky let a podporujeme je na jejich cestě k digitalizaci a odklonu od papírových procesů.

Naše propojené, inteligentní notebooky a tablety jsou konstruovány tak, aby obstály v náročných podmínkách staveniště. Dlouhá výdrž baterie umožňuje používat zařízení i na delších směnách, zatímco propracované displeje našich zařízení umožňují přístup k důležitým informacím bez ohledu na klimatické podmínky, ať už je to ostré slunce nebo prudký déšť. A když se pracovníci na stavbě vrátí do kanceláře, mohou plynule navázat na práci tam, kde ji zanechali, bez přerušení dat.

Díky možnosti začlenění vlastního softwaru a zapojení do širších programů pro analýzu dat jsou zařízení Panasonic navržena tak, aby podporovala naše zákazníky při zavádění nejlepších a nejnovějších inovací v oboru a zároveň poskytovala pracovníkům důvěryhodné jméno v oblasti techniky.

Tyto technologické trendy mají potenciál zlepšit udržitelnost a nabídnout skutečnou konkurenční výhodu těm, kteří je promyšleně přijmou. Já osobně se nemohu dočkat, jak bude toto odvětví vypadat v příštích několika desetiletích.